• youtube

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija

Gimnazija buvo rekonstruojama siekiant ženkliai sumažinti suvartojamos energijos sąnaudas, pagerinti mokyklos mokinių, mokytojų ir personalo higienos, komforto bei ugdymosi sąlygas. Įgyvendinant išsikeltus siekinius buvo modernizuojamos pastato konstrukcijos bei energetikos sistemos.

  • Spausdinti
  • Į viršų