Capadecor ArteTwin Effect Gold / Silber

Nauja vidaus paviršių glaistymo su efektais technika.
caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/18037/020072_SAP-786527_2,5_L_Capadecor_ArteTwin_Effect.png

Įvadas

„ArteTwin" – tai labai patraukli, daugiaspalvė glaistymo technika, vidaus sienoms suteikianti natūralų elegantiškumą. „ArteTwin Effect" sutaurinami paviršiai - gaunamas aukso arba sidabro spalvos mirgėjimas kaip akcentas arba per visą paviršių.

Savybės

  • Skiedžiamas vandeniu.
  • Paruoštas dengti.
  • Nekenkia aplinkai, silpno kvapo.
  • Paviršiai geriau valomi.

Pagrindinė medžiaga

Akrilato dispersija.

Pakuotė/indų talpa

2,5 l

Spalvos

Balta, skaidri, su perlamutriniais sidabro arba aukso spalvos pigmentais ir baltomis dalelėmis.

Blizgesio laipsnis

Šilko blizgesio, metalo žvilgesio.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje. Praimtas pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

Nuorodos

Naudojimo sritys remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis″
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Be to, jie turi būti tolygios faktūros ir lygūs.
Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 pastr. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

Nuoroda:
Šiurkščius ir nelygios faktūros pagrindus išlyginti „Caparol Akkordspachtel fein, mittel" arba „AkkordLeichtspachtel".
PI, PII ir PIII skiedinių grupės tinkai:
Tvirtus, normaliai sugeriančius tinkus pirmiausia apdoroti „Caparol-Haftgrund". Truputį birius, sugeriančius tinkus gruntuoti „CapaSol". Stipriai birius tinkus gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB" arba „AmphiSilan-Putzfestiger".
PIV skiedinių grupės gipsinis arba gamyklinis tinkas:
Sukepusius gipsinius tinkus nušlifuoti, nuvalyti dulkes, gruntuoti „Caparol-Haftgrund".

Gipsinės plokštės:
Nušlifuoti glaisto šiurkštus.
Minkštas ir nušlifuotas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „CapaSol LF" gruntu. Stipriai sugeriančius pagrindus gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB" arb „AmphiSilan-Putzfestiger". Normaliai sugeriančius paviršius gruntuoti „Caparol-Haftgrund".
Gipskartonio plokštės:
Nušlifuoti glaisto šiurkštus.
Minkštas ir nušlifuotas gipsinio glaisto vietas sutvirtinti „CapaSol LF" gruntu. Stipriai sugeriančius pagrindus gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB" arba „AmphiSilan-Putzfestiger". Normaliai sugeriančius paviršius gruntuoti „Caparol-Haftgrund". Plokštes su vandenyje tirpiomis, dažančiomis medžiagomis gruntuoti „CaparolAquaSperrgrund". Laikytis BFS atmenos Nr. 12, 2 dalies.
Betonas:
Pašalinti priemonės nuo sulipimo likučius, taip pat tepančias, birias medžiagas. Stipriai sugeriančius pagrindus gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB" arba „AmphiSilan-Putzfestiger". Normaliai sugeriančius paviršius gruntuoti „Caparol-Haftgrund".
Apkrovą išlaikantys sluoksniai:
Matines, silpnai sugeriančias dangas iškart dengti tarpiniu sluoksniu. Blizgius ir lakuotus paviršius pašiurkštinti ir gruntuoti „Caparol-Haftgrund".
Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:
Pašalinti apkrovos neišlaikančius lakinių, dispersinių dažų arba tinkų sintetinės dervos pagrindu sluoksnius. Stambiai porėtus, birius arba sugeriančius paviršius gruntuoti „CapaSol LF". Apkrovos neišlaikančius mineralinių dažų sluoksnius pašalint mechaniškai ir nuo paviršių nuvalyti dulkes. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB" arba „AmphiSilan-Putzfestiger".
Klijinių dažų sluoksniai:
Nuplauti iki pagrindo. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB" arba „AmphiSilan-Putzfestiger".
Šiurkštaus pluošto, reljefiniai arba spausti popieriniai tapetai:
atšokę tapetai pašalinami visiškai. Nuplauti klijus ir makulatūros likučius. Gruntuoti „Caparol-Tiefgrund TB" arba AmphiSilan-Putzfestiger".
Paviršiai su nikotino, vandens, suodžių ir riebalų dėmėmis:
Nikotino nešvarumus, suodžius arba riebalų dėmes nuplauti vandeniu su buitinėmis valymo priemonėmis ir palikti gerai išdžiūti. Išdžiūvusias vandens dėmes nuvalyti sausu šepečiu. Gruntuoti izoliuojamuoju gruntu „Caparol AquaSperrgrund” ( techninė informacija Nr. 384).
Mediniai ir medžio dirbinių gaminiai:
Gruntuoti „Capacryl Holz-IsoGrund". Gamyklinės melamino derva padengtas plokštes gruntuoti „Capacryl-Haftprimer".
Trūkumai:
Po atitinkamo pirminio apdorojimo užtaisyti „Caparol-Akkordspachtel" glaistu pagal instrukciją ir esant reikalui nugruntuoti.
Dėmesio!
Naudojant „Caparol-Tiefgrund TB" patalpose, gali atsirasti būdingas tirpiklio kvapas. Todėl būtina gerai vėdinti. Vietose, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo „AmphiSilan-Putzfestiger" be aromatinių junginių.

Dengimo būdas

„ArteTwin" glaistymo technika – tai dviejų medžiagų naudojimas per vieną glaistymo ciklą
(„Twintechnik"). Imama dviejų spalvų „ArteTwin Basic" arba norimas derinys iš „ArteTwin Basic" ir „ArteTwin Effect Gold" arba „Silber" šalia ant specialios mentės ir dėmių technika truputį paspaudžiant nuglaistomas paviršius. Dėmės užtrinamos taip, kad būtų gautas norimas vaizdas. Gaunamas savitas „ArteTwin" vaizdas. Išdžiūvus pirmajam sluoksniui, tą darbo ciklą galima pakartoti.

Jei papildomai norima perlamutrinio efekto, išdžiūvus pirmajam glaisto sluoksniui per visą paviršių arba dėmėmis glaistoma „ArteTwin Gold" arba „Silber". Sunkiai prieinamoms vietoms, pvz., ties vidiniais kampais naudojami specialūs įrankiai (minkšti teptukai).

Sluoksnių sandara

Baigiamasis sluoksnis
Dengti paruošti „ArteTwin Basic" ir „ArteTwin Effect" glaistai glaistomi specialiąja „ArteTwin Spezialkelle" mente. Pagal norimą gauti vaizdą medžiagos gali būti dengiamos vienu metu arba įvairiai derinamos išdžiūvus pirmajam glaisto sluoksniui. Laikytis apipavidalinimo nuorodų, žr. techninę informaciją Nr. 896.

Sąnaudos

Glaistymas „ArteTwin Basic" ir „ArteTwin Effect"
Apie 150 ml/m2, masės. 

Dengiant „ArteTwin Effect"
Apie 50- 150 ml/m2 nelygu dengimo technika.
Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą objekte.

Dengimo sąlygos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra:
Turi būti ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta maždaug per 6 val. Dengiant daugiau sluoksnių, tarp sluoksnių dengimo daryti 12 val. pertrauką.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius plauti vandeniu, prireikus įpilti indų ploviklio.

Nuorodos

Priklausomai nuo sąnaudų ir glaistymo technikos gali atsirasti ryškių arba mažiau matomų dengimo faktūrų.
Glaistant „ArteTwin", visiškai lygių  paviršių gauti nepavyksta. Kad paviršius būtų lygus arba geriau valomas, „ArteTwin" galima papildomai padengti „Deco-Lasur" neatskiedus „ArteTwin" specialiąja mente.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu.
Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.
Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenis.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip vandeninių dažų atliekas, sudžiūvusius  - kaip sukietėjusius dažus arba buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte: (kat.A/j): 200 g/l (2010). Šiame produkte yra iki 50 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Akrilinės dervos dispersija, perlamutriniai pigmentai, mineraliniai užpildai, vanduo, priedai, konservantas.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015
Faks. 8 5 2639283
El. paštas info@caparol.lt