• youtube

Capadecor DecoLasur Matt

Matiniai, lazūriniai dažai, dispersijos pagrindu, vidaus paviršiams

Paskirtis

Vidaus paviršiams padengti dekoratyvia lazūrinių dažų danga. Lygiems paviršiams ir tinkams. Papildomai naudojami dekoratyviai apipavidalinti šiurkštiems apmušalams, stiklo audiniams, ir „FantasticFleece" tapetams, bei paviršiams padengtiems „MultiStruktur” danga.

Savybės

 • E.L.F.

 • 2 atsparumo šlapiam trynimui klasė.
 • Difuziški.
 • Tiksotropiniai.
 • Atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms.

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945.

Pakuotė/indų talpa

2,5 l; 5 ; 10 l

Spalvos

Skaidri balta.

Nuspalvinami „Color Express” spalvinimo sistema ir „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben” ( anksč. „Alpinacolr")spalvinamaisiais dažais.

Dėmesio:
Spalvinamieji dažai ir spalvotos pastos su organiniais pigmentais yra labai atsparios šviesai, bet ribotai – ultravioletiniams spinduliams. Kylant abejonėms, kreipkitės į konsultantus.

Blizgesio laipsnis

Matinis

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.
Praimti indai laikomi sandariai uždaryti.

Tankis

apie 1,10 g/cm3

Papildomi produktai

 • Capadecor MultiStruktur
 • Capadecor DecoGrund
 • Capaver FantasticFleece

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis″
1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
+ +
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be birių dalelių ir sausi. Laikykitės VOB, C dalies, DIN 18363, 3 skyriaus nuorodų.

Pagrindo paruošimas

Pagrindo paruošimas priklauso nuo pagrindo ir jo savybių. Todėl reikia atsižvelgti į atitinkamas technines informacijas.

Nuorodos, kaip apipavidalinti:
Sienų lazūriniai dažai yra permatomi gaminiai, per juos matoma pagrindo spalva ir faktūra, todėl priimant sprendimus svarbu spalva, sugėrimo laipsnis, pagrindo savybės, sluoksnio storis, dažų atskiedimo laipsnis. Rezultatą įtakoja ir darbo įrankio pasirinkimas, dirbančiojo braižas. Dėl tos priežasties būtina padengti bandomąjį plotą.
Kontrastas būna didelis, jei tarpinis sluoksnis – šviesus, o dengiamų lazūrinių dažų spalva – tamsi.

Dengimo būdas

„Capadecor DecoLasur Matt” galima dengti dažymo teptuku, tvojamuoju teptuku, kempine arba skuduru, nelygu, kokio paviršiaus norite.

Sluoksnių sandara

Tarpinis sluoksnis
Tarpinis sluoksnis naudojant lazūrinių dažų techniką turi būti padengtas tolygiai. Sandūrų arba volelio žymės net ir padengus „DecoLasur” išlieka matomos. Dengiant lygius paviršius tarpiniam sluoksniui tinka „Capadecor DecoGrund”. Norint gauti faktūrinius pagrindus naudoti „MultiStruktur”. Matiniai dispersiniai dažai dėl savo įgerties nėra pats geriausias pasirinkimas ( matomos sandūros), todėl prieš naudojant dispersinius dažus būtina patikrinti jų tinkamumą. Tarpinį sluoksnį geriausia dengti teptuku, nes taip bus išvengta matomų volelio žymių.
Lazūriniais dažais dengiami paviršiai po tarpinio sluoksnio padengimo turi būti be spalvos kontrasto ir tolygios įgerties.

Viršutinis sluoksnis
Paviršius dengiamas 1-3 sluoksniais „DecoLasur Matt”, nuspalvintais „ColorExpress”, „CaparolColor Volton-und Abtönfarben" spalvinamaisiais dažais. Dengimo konsistencijai nustatyti „DecoLasur Matt” skiedžiami iki 20% vandens.

FantasticFleece
Pasirinkus „FantasticFleece” kaip pagrindą dengiant lazūriniais dažais, dengimo konsistencijai nustatyti ir dengimo trukmei pailginti „DecoLasur Matt” skiedžiami 15 % vandens ( žr. „FantasticFleece” techninę informaciją).  Lazūriniai dažai dengiant „FantasticFleece” paviršius gali būti spalvinami tik „ColorExpress” ( CD FantasticFleece kolekcija) spalvinimo sistema, „Volton-und Abtönfarben” spalvinimui netinka.
Labai ryškiems atspalviams naudoti „DecoLasur Glänzend”, kad pailgėtų dengimo trukmė.

Sąnaudos

Vienam sluoksniui sunaudojama 80-100 ml/m2. Sąnaudos gali būti didesnės, nelygu, kokia pagrindo geba sugerti drėgmę. Pateikti tik apytikriai kiekiai. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuokite padengę objekto bandomąjį plotą.
Dengiant „FantasticFleece”- ~ 140-180 ml/m vienam sluoksniui. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuokite padengę bandomąjį plotą objekte.

Dengimo sąlygos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra
Ne žemesnė nei +5°C

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Priklausomai nuo lasiravimo technikos dengiama ant dar neišdžiūvusio sluoksnio arba džiūvimo trukmė tarp atskirų sluoksnių dengimo turi būti 12 valandų. Kai oras vėsesnis ir drėgnesnis, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu arba į vandenį įpylus indų plovimo priemonės.

Nuorodos

Nedengti horizontalių paviršių, kuriuos veikia vandens apkrova. Kad išvengtumėte nelygumų, pagrindą ir tarpinį sluoksnį denkite teptuku.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus  į akis ar ant odos iškart kruopščiai nuplauti vandeniu. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į žemę.
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų liekanos, sudžiūvę-kaip sukietėję dažai arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Produkto kateg. A/a: 30 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 1 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Polivinilacetato derva, silikatai, kalcio karbonatas, parafinas, vanduo, priedai, konservavimo medžiagos (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Techninė informacija Nr. 606
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
 • Spalvos tikslumas: atkreipkite dėmesį, kad spalva gali skirtis nuo originalo dėl printerio ar naudojamo popieriaus.

  • Spausdinti
  • Į viršų