caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/21786/020345_Capaver_Matt-Finish_12,5_L.png

Capaver Matt-Finish

Matiniai  lateksiniai dažai be tirpiklių, skirti stiklo pluošto audiniams ir įprastiniams vidaus paviršiams dengti

Paskirtis

Galutinė danga, specialiai sukurta „Capaver®” stiklo pluošto audiniams dengti. Paviršiams, kuriuos veikia normali - vidutinė apkrova. Taip pat naudojama ir  kaip aukštos kokybės danga ant daugelio kitų vidaus paviršių.

Savybės

  • be tirpiklių, be minkštikl

  • skiedžiami vandeniu, ekologiški, silpno kvapo
  • be medžiagų, sukeliančių paviršiaus teplumą nuo dulkių
  • plonasluoksniai, nepaslepia audinio faktūros
  • difuziški, sdydis < 0,1 m
  • atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms ( 2009/813-1 bandymas)

Pagrindinė medžiaga

Sintetinė medžiaga - lateksas pagal DIN 55 945

Pakuotė/indų talpa

12,5 l. Airfix: 25 l statinaitės, 120 l dažytojų statinės

Spalvos

Balta.

Tonuojami „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben" arba „AmphiColor® Vollton – und Abtönfarben" spalvinamaisiais dažais. Tonuojant savarankiškai, kad nebūtų atspalvio skirtumų, visą reikiamą tonuotų dažų  kiekį sumaišyti tarpusavyje. Perkant 100 litrų ar daugiau vienos spalvos dažų, galima užsisakyti gamyklinį spalvinimą. Siekiant išvengti tonavimo klaidų, prieš dažant, reiktų pedengti bandomąjį plotą. Greta esantiems paviršiams naudoti tos pačios partijos dažus.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Techniniai duomenys

Parametrai pagal pagal DIN EN 13 300:
Tonavus dažus, gali atsirasti nuokrypių nuo techninių parametrų.

Šlapias trynimas

1 klasė, atsparumas šlapiam trynimui pagal DIN 53778

Dengiamumas

1 dengiamumo klasė, kai išeiga 7 m2/l arba sąnaudos - 140 ml/m2

Didžiausias grūdelių dydis

smulkūs (< 100 µm)

Tankis

apie 1,6 g/cm3

Papildomi produktai

Capaver® Glasgewebe stiklo pluošto audinio tapetai.

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

 1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Atkreipti dėmesį į VOB dalies C, DIN 18363, 3-iąją pastraipą.

Pagrindo paruošimas

Paviršių gruntuoti atsižvelgiant į pagrindo savybes. Laikykitės techninės informacijos Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas" nuorodų.

Dengimo būdas

Galima dengti teptuku, voleliu arba purkšti beoriais purkštuvais.

Dengimas beoriu purkštuvu: 
Purškimo kampas: 50°;
Purkštukas: 0,021–0,026";
Purškimo slėgis: 150–180 bar;
Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

Sluoksnių sandara

„Capaver® Matt-Finish" dažus dengti tolygiai, gerai įsotinant,  skiesti iki 5% vandeniu.
Ant kontrastingų paviršių būtina padengti gruntinį sluoksnį, gruntiniam sluoksniui „Capaver® Matt-Finish" dažai skiedžiami iki 10 % vandeniu.
Netolygiai įgeriančius pagrindus gruntuoti „Caparol-Haftgrund". 
Dengiant naujus stiklo pluošto audinio tapetus tarpiniam ir viršutiniam sluokniams dažus skiesti iki 5% vandens.

Sąnaudos

Dengiant lygius paviršius, sunaudojama apie 140 ml/m2 vienam sluoksniui, šiurkščius – atitinkamai daugiau.

Sąnaudos tarpiniam sluoksniui ant stiklo pluošto audinio:
smulki faktūra, apie 160 ml/m2
vidutinė faktūra, apie 190–210 ml/m2
grubi faktūra, apie 220–260 ml/m2

Sąnaudos viršutiniam sluoksniui ant stiklo pluošto audinio:
smulki faktūra, apie 120 ml/m2
vidutinė faktūra, apie 120–130 ml/m2
grubi faktūra, apie 130–150 ml/m2

Tikslios sąnaudos apskaičiuojamos padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia aplinkos ir pagrindo temperatūra:
dengiant ir džiūstant aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5 °C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 4–6 val., galima dengti kitą sluoksnį. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą maždaug po 3 d. Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius po darbo iš karto išplauti vandeniu.

Nuorodos

Kad nebūtų sandūrų, dengiama "šlapias į šlapią" metodu, vienu mostu užgriebiant už ką tik padengto, dar drėgno sluoksnio. Dengiant beoriu purkštuvu, dažus iš pradžių reikia gerai išmaišyti ir perkošti.  Dažant paviršius, veikiamus nepalankių šviesos sąlygų (šoninės šviesos), rekomenduojame naudoti vidaus dažus „CapaSilan". Pataisytos vietos išryškėja ir tampa matomos dėl daugelio priežasčių, todėl jos neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25). Paviršių plaunant dezinfekavimo priemonėmis fenolio pagrindu, paviršius gali pagelsti.

Ekspertizė

  • Bendras statybų priežiūros inspekcijos bandymas, degumo klasė, nedegus pagal DIN 4102-A2, P-BAY26-04659 kartu su klijais „­Capacoll-GK” ir  stiklo pluošto audinio tapetais „­Capaver Glasgewebe Plus”.
  • „­Capaver Matt-Finish” 2009/813-1 bandymas- atsaprumas dezinfekavimo priemonėms.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti vaikams neprieinamose vietose. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu patariama negerti, nevalgyti, nerūkyti. Patekus į akis, ant odos nedelsiant nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Baigus darbus, įrankius iškart nuplauti muilu ir vandeniu. Purškiant neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Išsamesnė informacija žr. saugos duomenų lapuose.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/ lako surinkimo punktus, sudžiūvę likučiai sutvarkomi kaip statybinės, griovimo arba buitinės atliekos.


ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiam A/a kategorijos produktui: 30 g/l LOJ (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 1 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Polivinilacetato derva, titano dioksidas, silikatai, vanduo, priedai, konservantai (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į "Caparol" atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt