Capacryl PU-Satin NAST

Aukštos kokybės braižymui ir smūgiams atsparios poliuretaninės emalės, išorės ir vidaus darbams.
Pritaikytos NAST purškimo technologijai (purškimo be dulksnos technologija)

Paskirtis

Gruntuotoms pastovių matmenų medinėms konstrukcinėms dalims, taip pat gruntuotam metalui ir kietajam PVC padengti aukštos kokybės tarpiniu ir viršutiniu sluoksniu. Naudojama išorės ir vidaus darbams. Specialiai pritaikyti NAST purškimo technologijai (purškimo metu nesusidaro dulksna), naudoti „Caparol Frontend”  antgalį ir purkštuvus: 
Wagner XVLP FinishControl 6500 TS
Wagner XVLP FinishControl 5000
Titan Focus 700 

Nuoroda:
Nedengti šildomų pagrindų, nes padengus baltomis spalvomis, paviršius gali pagelsti (šildomiems paviršiams naudoti „Capacryl Heizkörperlack").

Savybės

 • Vandens pagrindo
 • Silpno kvapo
 • Nedidelis aerozolių kiekis purškiant, nesusidaro dulksnos
 • Labai tvirta
 • Labai atspari braižymui ir smūgiams
 • Difuziška
 • Atspari įprastiniams buitiniams valikliams
 • Atspari šlapiam trynimui pagal DIN EN 13300:1 klasė (atitinka atsparumą dilimui pagal DIN 53778)
 • Tinkama vaikų žaislams pagal DIN EN 71-3
 • Atspari dezinfekcinėms priemonėms

Pagrindinė medžiaga

Poliuretaninė akrilinė dispersija

Pakuotė/indų talpa

 • Balta:
  750 ml, 2,5 l
 • ColorExpress:
  700 ml, 2,4 l

Spalvos

Balta

Spalvos atsparumas blukimui pagal BFS atmeną Nr. 26:
Rišiklis: A klasė
Pigmentai: 1 grupė

Blizgesio laipsnis

Šilko matinė

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje
Nepraimtose originaliose pakuotėse galioja 12 mėnesių

Techniniai duomenys

Tankis: apie 1,3 g/cm²

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus 2 vidus  3 vidus 1 išorė 2 išorė
+ + + + +
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Gruntuotos pastovių matmenų medinės konstrukcinės dalys, gruntuotas metalas ir kietasis PVC. Pagrindas turi būti švarus, sausas, be birių dalelių, išlaikantis apkrovą. Pastovių matmenų medienos drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13 %.

Pagrindo paruošimas

Medinės konstrukcijos
Mediniai paviršiai nušlifuojami pluošto kryptimi, kruopščiai nuvalomi, pašalinami ištryškę sakai. Aštrūs kraštai nuapvalinami (žr., BFS atmeną Nr. 18).

Geležis, plienas
Geležis ir plienas paruošiami pagal norminį švarumo laipsnį SA 2½ (srove) arba ST3 (mašinomis) pagal DIN EN ISO12944-4.

Cinkas, kietasis PVC
Nuvaloma amoniakiniu vilgalu ir sintetine abrazyvine kempine pagal BFS atmeną  Nr. 5 ir 22.

Aliuminis, varis
Nuvaloma nitroskiedikliu arba fosforo rūgštimi ir sintetine abrazyvine kempine pagal BFS atmeną Nr. 6.

Seni dažų sluoksniai
Seni dažų sluoksniai nušlifuojami ir/arba nuplaunami šarmu. Apkrovos neišlaikantys seni dažų sluoksniai pašalinami.

Dengimo būdas

„Capacryl PU-Satin NAST” specialiai sukurti purkšti NAST technologijos metodu, kai purškiant nesusidaro dulksnos. Ši emalė nedengiama nei teptuku, nei voleliu.

Nuorodos, kaip  purkšti:

Tinkami purkštuvai Purkštukas/ Frontend Medžiagos kiekio nustatyma Oro kiekio nustatymas Skiedimas
Wagner XVLP FinishControl
6500 TS
Caparol NAST 8–9 2/3 neskiesti
Wagner XVLP FinishControl
5000
Caparol NAST 8–9 2/3 neskiesti
Titan Focus 700 Caparol NAST 8–9 2/3 neskiesti

Purškiant  „Wagner XVLP FinishControl 6500 TS” medžiagos nešildyti!
 
Nuoroda:
„Capacryl PU-Satin NAST” specialiai pritaikytas purškimui su nurodytais purkštuvais, naudojamais su „Caparol”  NAST-Frontend antgaliu. Tik naudojant šią produkto ir įrankių komplektaciją purškiant nesusidarys dulksna. 

Purškimo technika: 
Paviršius nupurkšti nustatyta plokščia srove juostomis su ne mažesne kaip 50 % juostų užlaida, purškiama "šlapias ant šlapio" metodu, lėtai 15 cm atstumu nuo pagrindo. 
Nepurkšti skersai išilgai! 
Jei reikia, paviršiui išdžiūvus, purškiamas antras sluoksnis tokiu pat būdu kaip ir pirmasis.  

Sluoksnių sandara

Pagrindas Paskirtis Pagrindo paruošimas Impregnavimas Gruntinis sluoksnis Tarpinis
sluoksnis
Viršutinis sluoksnis
Mediena Viduje Šlifuoti/ nuvalyti Capacryl Holz-IsoGrund1) Capacryl PU-Vorlack
arba
Capacryl PU-Satin
arba
Capacryl
PU-Satin NAST
Capacryl
PU-Satin 2)
arba
Capacryl PU-Satin NAST
Pastovių matmenų medinės konstrukcijos Išorėje BFS Nr. 18 Capacryl Holzschutz-Grund Capacryl Holz-IsoGrund1)
Geležis, plienas Viduje Nuvalyti rūdis/nuvalyti Capalac AllGrund
Išorėje Nuvalyti rūdis/nuvalyti 2 x Capalac AllGrund
Cinkas Viduje/išorėje BFS Nr. 5 Capacryl Haftprimer arba
Capacryl Haftprimer NAST
Aliuminis, varis Viduje/išorėje BFS Nr. 6 Capacryl Haftprimer arba Capacryl Haftprimer NAST
Kietasis PVC Viduje/išorėje BFS Nr. 22 Capacryl Haftprimer arba Capacryl Haftprimer NAST
Apkrovą išlaikantys seni dažų sluoksniai Viduje/išorėje Šlifuoti/ nuėsdinti šarmu Pažeistos vietos paruošiamos ir gruntuojamos taip kaip pagrindai. Capacryl Haftprimer arba Capacryl Haftprimer NAST

1)Kai medienoje yra vandenyje tirpstančių, blunkančių sudėtinių dalių, visada reikia naudoti „Capacryl Holz-IsoGrund”, šakų vietos dengiamos 2 kartus.

2) Kai dengiama silpnai dengiančiomis spalvomis (geltona, raudona, oranžinė) būtinas papildomas sluoksnis. 
Nuoroda: esant miltelių sluoksnių, „Coil-Coating” dangoms ir kitiems sudėtingiems pagrindams iš pradžių būtina padengti bandomąjį plotą ir patikrinti sukibtį.

Sąnaudos

Apie 120–160 ml/m2/vienam sluoksniui.
Pateikti sąnaudų dydžiai yra orientaciniai, jie gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
turi būti ne žemesnė kaip + 8°C

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65% Nelimpa dulkės Galima dengti kitą sluoksnį Visiškai išdžiūsta
po val. 1–2 10–12 48
Kai temperatūra žemesnė ir santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius po darbo išplauti vandeniu.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams neprieinamose vietose. Purškiant naudoti A2/ P2 filtrus. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Dengiant ir džiūstant, pasirūpinti gera patalpų ventiliacija. Dirbant su produktu, nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Išsamesnė informacija, žr. Saugos duomenų lapą.

Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų, lako liekanas, sudžiūvusius – kaip statybines, griovimo arba buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

tokiam A/d kategorijos produktui: 130 g/l (2010). Šiame produkte LOJ ≤ 110 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-LW01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Poliuretanas / akrilo derva, titano dioksidas, dažomieji pigmentai, mineraliniai užpildai, vanduo, gliukolis, glikolio eteriai, papildai, konservantai (metil / benzisotiazolinonas).

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į Caparol atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija