caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/185590/055994_CAPACRYL_Fenster-Lack.png

Capacryl Fenster-Lack

Skiedžiami vandeniu poliuretano akriliniai langų emaliniai dažai išorei ir vidui.

Paskirtis

Blizgiu, aplinką tausojančiu sluoksniu padengti langus ir duris iš išorės ir iš vidaus.

Savybės

  • Skiedžiami vandeniu.
  • Tausojantys aplinką.
  • Silpno kvapo.
  • Labai patvarūs.
  • Puikiai dengia paviršius ir briaunas.
  • Elastingi.
  • Atsparūs įprastiniams langų valikliams.
  • Difuziški.

Pagrindinė medžiaga

Poliuretano-akrilo dispersija.

Pakuotė/indų talpa

750 ml, 2,5 l

Spalvos

Balta.
Spalvos atsparumas pagal BFS atmeną Nr. 26:
Rišiklis: A klasė
Pigmentai: 1 grupė

Blizgesio laipsnis

Blizgūs

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.
Nepraimtos gamintojo pakuotės tinkamumo trukmė 12 mėn.

Tankis

apie 1,2 g/cm3

Tinkami pagrindai

Gruntuoti langai ir durys, taip pat gruntuotas kietasis PVC ir apkrovą išlaikantys seni dažų sluoksniai. Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas ir be sukibtį mažinančių dalelių. Pastovių matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13%.

Pagrindo paruošimas

Medinės konstrukcijos
Medinius paviršius nušlifuoti plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalyti ir pašalinti ištryškusias sudedamąsias medienos dalis, pvz., sakus. Aštrius kampus nušveisti (žr., BFS atmeną Nr. 18).

Kietasis PVC

Nuplauti amoniakiniu vilgikliu su šlifavimo diskeliu pagal BFS Nr. 5 ir 22.

Seni dažų sluoksniai

Senus dažų sluoksnius nušlifuoti ir/arba nuplauti šarmu. Atsisluoksniavusius sluoksnius pašalinti.

Dengimo būdas

Nuorodos, kaip purkšti:

Purkštuko Ø Purškimo slėgisOro slėgisSkiedimas
Beoris purkštuvas0,011–0,015 colių200 bariki 5 %
Airmix/Aircode0,011–0,015 colių120 bar2,5 barTiekiamo klampumo
Finecoat1,8–2,2 mmapie 0,5 bariki 5 %
Aukšto slėgio2,0–2,5 mm5,0 bariki 5 %

Sluoksnių sandara

PagrindasPaskirtisPagrindo paruošimasImpregna-
vimas
GruntavimasTarpinis sluoksnisGalutinis sluoksnis

Mediena, mediniai dirbiniai

viduje

Nušlifuoti, nuvalyti

Capacryl Holzschutz-Grund 
arba Capacryl Holz-IsoGrund1)
Jei reikia, Capacryl Fenster-LackCapacryl
Fenster-Lack
MedienaišorėjeBFS Nr. 18 nuvalytiCapacryl
Holzschutz-Grund
Capacryl Holzschutz-Grund 
arba Capacryl Holz-IsoGrund1)
Capacryl Fenster-Lack
Kietasis PVCviduje, išorėjeBFS Nr. 22Capacryl Haftprimer
Apkrovą išlaikantys seni dažų sluoksniaividuje, išorėjeNušlifuoti, nuplauti šarmu2)Capacryl Haftprimer2)
Ant pastovių matmenų medinių konstrukcijų pagal BFS Nr. 18 būtina du kartus padengti tarpinį sluoksnį.
1.Kai medienoje yra vandenyje tirpių, dažančių medienos sudedamųjų dalių, visada naudoti „Capacryl Holz-IsoGrund" , šakotas vietas dengti 2 kartus.
2.Pažeistas senų dažų sluoksnių vietas apdoroti, atsižvelgiant į pagrindą ir nugruntuoti.

Nuoroda: dažant miltelines dangas ir „Coil-Coating" dangas (panardinant) ir kitus sudėtingus pagrindus, prieš tai reikia padengti bandomąjį plotą ir patikrinti sukibtį.


Dengimas

„Capacryl Fenster-Lack" emaliniai dažai dengiami teptuku, voleliu arba purkštuvais. Prieš naudojant, gerai išmaišyti, prireikus skiesti iki 5% vandens

Sąnaudos

Apie 100-130 ml/m2 vienam sluoksniui.
Pateikti duomenys yra apytikriai; jie gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
Ne žemesnė kaip 8°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

20°C, santykinis oro drėgnumas 65%.Galima liestiGalima dažytiVisiškai išdžiūsta
Po val.1–210–1248
Kai temperatūra žemesnė, o oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Dažant ir džiūvant, gerai vėdinti. Naudojant produktą, nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Po darbo įrankius nedelsiant išplauti muilu ir vandeniu. Šlifuojant, naudoti dulkių filtrą P2. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 filtrus.  Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenų lapus.
Sudėtyje yra 2-Metyl-2H-izotiazol-3-ono, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų, emalės surinkimo punktus, sudžiūvę likučiai sutvarkomi kaip statybinės, griovimo arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte (kateg. A/d):130 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 120 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-LW01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Sudėtis pagal Vdl-RL01:
Poliakrilinė derva, titano dioksidas, silikatai, vanduo, glikolis, glikolio eteris, priedai, konservantai(metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva"
Tel. 8 5 2602015
Faks. 8 5 2639283
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas