Capacryl Fenster-Lack

Skiedžiami vandeniu poliuretano akriliniai langų emaliniai dažai išorei ir vidui.
 • caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/185590/055994_CAPACRYL_Fenster-Lack.png

  Paskirtis

  Blizgiu, aplinką tausojančiu sluoksniu padengti langus ir duris iš išorės ir iš vidaus.

  Savybės

  • Skiedžiami vandeniu.
  • Tausojantys aplinką.
  • Silpno kvapo.
  • Labai patvarūs.
  • Puikiai dengia paviršius ir briaunas.
  • Elastingi.
  • Atsparūs įprastiniams langų valikliams.
  • Difuziški.

  Pagrindinė medžiaga

  Poliuretano-akrilo dispersija.

  Pakuotė/indų talpa

  750 ml, 2,5 l

  Spalvos

  Balta.
  Spalvos atsparumas pagal BFS atmeną Nr. 26:
  Rišiklis: A klasė
  Pigmentai: 1 grupė

  Blizgesio laipsnis

  Blizgūs

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje.
  Nepraimtos gamintojo pakuotės tinkamumo trukmė 12 mėn.

  Tankis

  apie 1,2 g/cm3

  Tinkami pagrindai

  Gruntuoti langai ir durys, taip pat gruntuotas kietasis PVC ir apkrovą išlaikantys seni dažų sluoksniai. Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas ir be sukibtį mažinančių dalelių. Pastovių matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13%.

  Pagrindo paruošimas

  Medinės konstrukcijos
  Medinius paviršius nušlifuoti plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalyti ir pašalinti ištryškusias sudedamąsias medienos dalis, pvz., sakus. Aštrius kampus nušveisti (žr., BFS atmeną Nr. 18).

  Kietasis PVC

  Nuplauti amoniakiniu vilgikliu su šlifavimo diskeliu pagal BFS Nr. 5 ir 22.

  Seni dažų sluoksniai

  Senus dažų sluoksnius nušlifuoti ir/arba nuplauti šarmu. Atsisluoksniavusius sluoksnius pašalinti.

  Dengimo būdas

  Nuorodos, kaip purkšti:

  Purkštuko Ø Purškimo slėgisOro slėgisSkiedimas
  Beoris purkštuvas0,011–0,015 colių200 bariki 5 %
  Airmix/Aircode0,011–0,015 colių120 bar2,5 barTiekiamo klampumo
  Finecoat1,8–2,2 mmapie 0,5 bariki 5 %
  Aukšto slėgio2,0–2,5 mm5,0 bariki 5 %

  Sluoksnių sandara

  PagrindasPaskirtisPagrindo paruošimasImpregna-
  vimas
  GruntavimasTarpinis sluoksnisGalutinis sluoksnis

  Mediena, mediniai dirbiniai

  viduje

  Nušlifuoti, nuvalyti

  Capacryl Holzschutz-Grund 
  arba Capacryl Holz-IsoGrund1)
  Jei reikia, Capacryl Fenster-LackCapacryl
  Fenster-Lack
  MedienaišorėjeBFS Nr. 18 nuvalytiCapacryl
  Holzschutz-Grund
  Capacryl Holzschutz-Grund 
  arba Capacryl Holz-IsoGrund1)
  Capacryl Fenster-Lack
  Kietasis PVCviduje, išorėjeBFS Nr. 22Capacryl Haftprimer
  Apkrovą išlaikantys seni dažų sluoksniaividuje, išorėjeNušlifuoti, nuplauti šarmu2)Capacryl Haftprimer2)
  Ant pastovių matmenų medinių konstrukcijų pagal BFS Nr. 18 būtina du kartus padengti tarpinį sluoksnį.
  1.Kai medienoje yra vandenyje tirpių, dažančių medienos sudedamųjų dalių, visada naudoti „Capacryl Holz-IsoGrund" , šakotas vietas dengti 2 kartus.
  2.Pažeistas senų dažų sluoksnių vietas apdoroti, atsižvelgiant į pagrindą ir nugruntuoti.

  Nuoroda: dažant miltelines dangas ir „Coil-Coating" dangas (panardinant) ir kitus sudėtingus pagrindus, prieš tai reikia padengti bandomąjį plotą ir patikrinti sukibtį.


  Dengimas

  „Capacryl Fenster-Lack" emaliniai dažai dengiami teptuku, voleliu arba purkštuvais. Prieš naudojant, gerai išmaišyti, prireikus skiesti iki 5% vandens

  Sąnaudos

  Apie 100-130 ml/m2 vienam sluoksniui.
  Pateikti duomenys yra apytikriai; jie gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
  Ne žemesnė kaip 8°C.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  20°C, santykinis oro drėgnumas 65%.Galima liestiGalima dažytiVisiškai išdžiūsta
  Po val.1–210–1248
  Kai temperatūra žemesnė, o oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Saugoti nuo vaikų. Dažant ir džiūvant, gerai vėdinti. Naudojant produktą, nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Po darbo įrankius nedelsiant išplauti muilu ir vandeniu. Šlifuojant, naudoti dulkių filtrą P2. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 filtrus.  Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenų lapus.
  Sudėtyje yra 2-Metyl-2H-izotiazol-3-ono, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų, emalės surinkimo punktus, sudžiūvę likučiai sutvarkomi kaip statybinės, griovimo arba buitinės atliekos.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šiame produkte (kateg. A/d):130 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 120 g/l.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-LW01

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Sudėtis pagal Vdl-RL01:
  Poliakrilinė derva, titano dioksidas, silikatai, vanduo, glikolis, glikolio eteris, priedai, konservantai(metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva"
  Tel. 8 5 2602015
  Faks. 8 5 2639283
  El. paštas info@caparol.lt

  Techninė informacija

  Saugumo duomenų lapas