Capalac BaseTop

Šilko blizgesio, labai geros dengiamosios gebos, vieno produkto sistemos emaliniai dažai, skirti įvairioms reikmėms atliekant vidaus ir išorės darbus. Universalūs emaliniai dažai visiems namo paviršiams. Ventiliuojama langų dažymo sistema.

Paskirtis

Aukštos kokybės, ventiliuojami emaliniai dažai, skirti pastovių ir santykinai pastovių matmenų medinėms konstrukcinėms detalėms (išskyrus fachverką ir fasado apkalą), gruntuotam metalui. Naudojami dengti gruntinį, tarpinį ir baigiamąjį sluoksnį atliekant išorės ir vidaus apdailos darbus. 
Puikiai tinka atnaujinant senus dažų sluoksnius be papildomo gruntavimo. Langines rekomenduojama dažyti „Capadur Color Wetterschutzfarbe" apsauginiais dažais. Nenaudoti sodo ir sėdimiesiems baldams. Baltais atspalviais nedažyti radiatorių, nes gali pagelsti (radiatorius rekomenduojama dažyti „Capalac Heizkörper-Lack"). Dėl alkidinės dervos emaliniams dažams būdingo kvapo, dažant didelius vidaus patalpų paviršius rekomenduojama rinktis „Capacryl PU-Satin/Gloss".

Savybės

 • Ventiliuojama langų dažymo sistema
 • Gera dengiamoji geba: paviršių ir briaunų 
 • Gerai užpildo
 • Greitai džiūsta
 • Labai atsparūs nepalankiam atmosferos veiksnių poveikiui dėl silikonu modifikuotos alkidinės dervos
 • Gaunamas patvarus paviršius
 • Atsparūs įprastiniams buitiniams valikliams
 • Be aromatinių junginių

Pagrindinė medžiaga

Silikoniniai alkidinės dervos emaliniai dažai su tirpikliais be aromatinių junginių.

Pakuotė/indų talpa

 • Balta:
  375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
 • ColorExpress:
  500 ml, 1 l, 2,5, 10 l

Spalvos

Balta. Kitomis spalvomis spalvinama „ColorExpress" automatinėmis spalvinimo mašinomis (Capalac mix).

Dažant silpnai dengiančiomis spalvomis (raudona, oranžine, geltona), rekomenduojama  pirma padengti gruntinį sluoksnį atinkama gruntavimo sistemos spalva. „Capalac BaseTop", „Capalac AllGrund", „Capalac Vorlack" ir „Capalac GrundierWeiß" gruntavimo sistemos spalvos sumaišomos automatinėmis „ColorExpress" spalvinimo mašinomis.

Nuoroda: dengiant intensyviomis ir tamsiomis spalvomis, dangos paviršiuje gali atsirasti laikinas pigmento dilimas – prireikus reikia padengti skaidriu laku „Capalac Kunstharz-Klarlack".

Šviesiomis spalvomis arba baltais emaliniais dažais nudažyti paviršiai dėl šviesos (UV spindulių) trūkumo, šilumos ir cheminio poveikio (pvz., amoniako garų iš valiklių, klijų, dažymo arba sandarinimo medžiagų) gali pagelsti. Toks pageltimas yra būdingas medžiagai, ir tai nėra produkto trūkumas.


Atsparumas blukimui pagal BFS atmeną Nr. 26:

Rišiklis: B klasė.
Pigmentai: 1 - 3  grupė, priklausomai nuo spalvos.

Blizgesio laipsnis

Šilko blizgesio

Laikymas

Vėsiai.
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

Tankis

apie 1,3 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
+ +
(–) netinka/ (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Nugruntuota ir emaliniais dažais padengta mediena, metalas. 
Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas ir be sukibtį mažinančių dalelių.
Pastovių matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13 %, nepastovių matmenų -ne didesnė kaip 15 %.

Pagrindo paruošimas

Medinės konstrukcjos
nušlifuoti plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalyti ir pašalinti ištryškusius sakus ir kt. Aštrius kampus nušlifuoti (žr., BFS atmeną Nr. 18).

Geležis, metalas:

Geležis ir plienas paruošiami pagal norminį švarumo laipsnį SA 2½ (srove) arba ST3 (mašinomis) pagal DIN EN ISO 12944-4.

Seni dažų sluoksniai:
ne termoplastinių dažų sluoksniai nušlifuojami ir/arba nuėsdinami šarmu.

Dengimo būdas

Nuorodos dengiant purkštuvais:

ØPurkštuko dydis Slėgis Skiedimas Produkto temperatūra
Aircoat-Tempspray 0,011–0,013 colio 180–200 bar neskiedžiamas 35 °C


Purškiant su „Tempspray″, konsistencija nustatoma dažus šildant.
„Capalac BaseTop” yra paruoštas dengti ir gali būti dengiamas teptuku arba voleliu.

Sluoksnių sandara

Pagrindas Naudojimas Pagrindo paruošimas Impregnavimas Gruntavimas Tarpinis sluoksnis Viršutinis sluoksnis
Mediena,
medinės konstrukcijos
viduje nušlifuoti Capalac BaseTop Jei reikia,
Capalac BaseTop
Capalac
BaseTop
Mediena išorėje BFS Nr. 18 Capalac Holz-Imprägnier-Grund Capalac BaseTop Capalac BaseTop
Geležis, metalas viduje pašalinti rūdis/nuriebalinti Capalac AllGrund

Jei reikia,

Capalac BaseTop

išorėje pašalinti rūdis/nuriebalinti 2 x Capalac AllGrund Capalac BaseTop
Aliuminis viduje/
išorėje
BFS Nr. 6 Capalac AllGrund

Jei reikia,

Capalac BaseTop

Apkrovą išlaikantys,
seni dažų sluoksniai
viduje/
išorėje
Šlifuoti/ nuplauti šarmu pakenktos vietos paruošiamos atsižvelgiant į pagrindą ir nugrintuojamos Jei reikia,
Capalac BaseTop
Nuoroda: esant milteliniams sluoksniams, „Coil-Coating” ir kitiems sudėtingiems pagrindams, pirmiausia būtina padengti bandomąjį plotą ir patikrinti sukibtį.

Sąnaudos

Dengiant Teptuku Voleliu Purkštuvu
Sąnaudos ml/m2 / vienam sluoksniui  80–100 70–90 100–120

Pateikti duomenys yra apytiksliai. Sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65% Nelimpa dulkės Galima liesti Dengiamas kitas sluoksnis 
Valandos apie 3 6–7 6–8

Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai plaunami sintetinės dervos skiedikliu arba terpentino pakaitalu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

„Capalac Base Top Venti" balti ir "Capalac mix Base Top Venti" balti:
Degūs. Kenksmingi vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius neigiamus ekosistemų pakitimus. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai vėdinamoje vietoje ir atokiai nuo ugnies židinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolių. Saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Kai ventiliacija nepakankama, reikia naudoti respiratorių. Dirbti tik gerai vėdinamose vietose. Nurijus, nesukelti vėmimo. Iškart kviesti gydytoją ir parodyti pakuotę arba šią etiketę. Sudėtyje yra 2-butanonoksimo, bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebacato, metil-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacato, todėl gali sukelti alerginę reakciją.

„Capalac mix Base Top Venti", skaidrūs :
Degūs. Kenksmingi vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius neigiamus ekosistemų pakitimus. Pakartotinas kontaktas gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai vėdinamoje vietoje ir atokiai nuo ugnies židinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolių. Saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. Nišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Kai ventiliacija nepakankama, reikia naudoti respiratorių. Dirbti tik gerai vėdinamose vietose. Nurijus, nesukelti vėmimo. Iškart kviesti gydytoją ir parodyti pakuotę arba šią etiketę. Sudėtyje yra 2-butanonoksimo, bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebacato, todėl gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skysti medžiagos likučiai atiduodami į senų dažų/lako surinkimo punktus, sudžiūvę sutvarkomi kaip statybos ir griovimo arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokiam produktui (Kat. A/d): 300 g/l (2010). Šiame produkte yra iki 300 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-LL01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Alkidinė derva, alifatiniai angliavandeniliai, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, džiūvimą skatinanti medžiaga, odą apsauganti priemonė, priedai.

Išsamesni duomenys

saugos duomenų lapuose.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas