caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/65541/029495_TI_002_Comp_ObjektLack.png

Capalac Profi-ObjektLack

Spalvota alkidinės dervos emalė išorės ir vidaus darbams
(labai blizgi / šilko matinė)

Paskirtis

Skirta viršutiniu sluoksniu ekonomiškai padengti pastovių matmenų medines konstrukcijas, metalą, kietąjį PVC. Tinka išorės ir vidaus darbams.  Šildymo sistemų nedengti baltais atspalviais (gali pagelsti). Dengiant alkidinės dervos produktais atsiranda specifinis kvapas, todėl dengiant didelius paviršius vidaus patalpose, rekomenduojame rinktis „Capacryl PU-Satin”, „Capacryl PU-Gloss”.

Savybės

  • atspari spalvos blukimui ir blizgesio nykimui
  • patvari
  • gerai dengianti
  • gerai padengianti briaunas
  • atspari smūgiams
  • greitai džiūsta
  • geros sklidos
  • atspari įprastiems buitiniams valikliams, trumpą laiką  net ir silpnoms rūgštims bei šarmams

Pagrindinė medžiaga

Alkidinė derva, sudėtyje yra tirpiklių, be aromatinių junginių

Pakuotė/indų talpa

2,5 l, 10 l

Spalvos

Spalvinama „ColorExpress" („Capalac mix") spalvinimo mašinomis maždaug 18 000 atspalvių. 

Naudojant silpnai dengiančias spalvas:  raudoną, oranžinę, geltoną, rekomenduojama iš pradžių paviršių padengti atitinkamo atspalvio gruntiniu sluoksniu. „Capalac Profi-Objektlack", „Capalac AllGrund", „Capalac Vorlack" gruntavimo atspalviai gaunami tonuojant „ColorExpress" sistema.

Pastaba: dengiant šilko matinėmis tamsių, ryškių spalvų  „Capalac Profi-Objektlack" emalėmis, gali nusitrinti pigmentas, todėl privalomai reikia papildomai padengti skaidriu „Capalac Kunstharz-Klarlack" laku.

Trūkstant šviesos (UV spindulių), veikiant šilumai ir chemikalams, pvz., amoniako garams, garuojantiems iš valiklių, klijų, dažų arba sandarinimo medžiagų, šviesiomis spalvomis ir baltai nudažyti paviršiai gali pagelsti. Toks pageltimas yra būdingas šiai medžiagai, todėl tai nėra laikoma produkto trūkumu.

Atsparumas blukimui pagal BFS atmeną Nr. 26
Rišiklis: B klasė
Pigmentavimas: 1 -3 grupės, priklausomai nuo spalvos.

Blizgesio laipsnis

Labai blizgi, šilko matinė

Laikymas

Vėsiai
Pakuotes laikyti sandariai uždarytas

Tankis

apie 0,9–1,1 g/cm3, priklausomai nuo spalvos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus 3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Gruntuota ir tarpiniu sluoksniu (Vorlack) padengta  mediena, metalas ir kietasis PVC. Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas ir be sukibtį mažinančių dalelių. Pastovių matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi neviršyti 13%.

Pagrindo paruošimas

Medinės konstrukcijos:
Medienos paviršiai nušlifuojami plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalomi ir pašalinamos ištryškusios medžiagos (dervos, sakai). Aštrias briaunas nulaužti (BFS atmena Nr. 18).

Geležis, plienas:
Geležis ir plienas paruošiami pagal norminį švarumo laipsnį SA 2½ (srove) arba ST3 (mašinomis) pagal DIN EN ISO 12944-4.

Cinkas, kietasis PVC:
Nuplaunami amoniakiniu vilgikliu, naudojant abrazyvinį kiltą pagal BFS atmenas Nr. 5 ir 22.

Aliuminis:
Nuvalomas nitroskiedikliu arba fosforo rūgštimi ir abrazyviniu kiltu pagal BFS atmeną Nr. 6.

Seni dažų sluoksniai:
Seni dažų sluoksniai nušlifuojami ir/arba nuplaunami šarmu. Apkrovos neišlaikantys seni dažų sluoksniai pašalinami.

Dengimo būdas

Nuorodos dengiant purkštuvais:

Ø PurkštukasSlėgisSkiedimas

Medžiagos
temperatūra

Aircoat-TempSpray0,009–0,011 colių180–200 barneskiedžiama+35 °C

Dengimas
„Capalac Profi-ObjektLack” dengti teptuku, voleliu arba purkštuvais. Prieš naudojant, gerai išmaišyti. Dengiant purškimo būdu, produkto klapmumą galima reguliuoti jį šildant (TempSpray) Aircoat purkštuvais. 

Sluoksnių sandara

PagrindasNaudojimasPagrindo paruošimasImpregnavimasGruntavimas
Tarpinis sluoksnisViršutinis sluoksnis
Mediena, medžio gaminiaividujenušlifuoti/ nuvalytiCapalac Vorlackjei reikia, Capalac
Profi-ObjektLack
Capalac
Profi-
ObjektLack
Pastovių matmenų medinės konstrukcijosišorėjeBFS Nr. 18Capalac Holz-Imprägnier-GrundCapalac VorlackCapalac
Profi-ObjektLack
Geležis, plienasvidujepašalinti rūdis/ nuvalytiCapalac AllGrundjei reikia, Capalac
Profi-ObjektLack
išorėjepašalinti rūdis/ nuvalyti2 x Capalac AllGrundCapalac
Profi-ObjektLack
CinkasvidujeBFS Nr. 5Disbon 481
EP-Uniprimer arba
Capalac AllGrund
jei reikia, Capalac
Profi-ObjektLack
išorėjeBFS Nr. 5Disbon 481
EP-Uniprimer arba
2 x Capalac AllGrund
Capalac
Profi-ObjektLack
AliuminisvidujeBFS Nr. 6Capalac AllGrundjei reikia, Capalac
Profi-ObjektLack
išorėjeBFS Nr. 6Capalac AllGrundCapalac
Profi-ObjektLack
Kietasis PVCviduje/išorėjeBFS Nr. 22Capalac AllGrundjei reikia, Capalac
Profi-ObjektLack
Apkrovą išlaikantys seni dažų sluoksniaividuje/išorėjenušlifuoti/   nuplauti šarmu1)Capalac AllGrund1)Capalac
Profi-ObjektLack
1)Pažeistas senų dažų sluoksnio vietas apdoroti atsižvelgiant į kiekvieną pagrindą.
Pagal BFS atmeną Nr. 18 ,dengiant pastovių matmenų medines konstrukcijas, dengiamas dvigubas tarpinis sluoksnis.
Nuoroda: jei bus dengiami paviršiai, kurie jau padengti miltelinėmis dangomis, „CoilCoating”, ar kitomis problematiškomis dangomis, iš pradžių būtinai reikia padengti bandomąjį plotą ir patikrinti sukibtį.

Sąnaudos

Apie 100 – 130 ml/m2/vienam sluoksniui. Pateiktos sąnaudos yra orientacinės, jos gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra  +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%Nelimpa dulkėsGalima liestiGalima dažyti
po valandų 6apie 1224

Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai valomi vaitspiritu arba terpentino pakaitalu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

„Capalac Profi-ObjektLack” emalė, šilko matinė balta, skaidri:
Degūs skystis ir garai. Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo karščio, žiežirbų,  atviros liepsnos, karštų paviršių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolio. Saugoti, kad nepatekų į akis, ant odos ar drabužių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose arba lauke.  PRARIJUS išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Sudėtyje yra 2-butanonoksimo – gali sukelti alerginę reakciją.

„Capalac Profi-ObjektLack” emalė, labai blizgi balta, skaidri:
Degūs skystis ir garai. Pakartotinis sąlytis gali sukelti odos džiūvimą ir skilinėjimą. Saugoti vaikams neprieinamose vietose. Laikyti atokiai nuo karščio, žiežirbų,  atviros liepsnos, karštų paviršių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolio. Saugoti, kad nepatekų į akis, ant odos ar drabužių. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose arba lauke.  PRARIJUS, išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Sudėtyje yra 2-butanonoksimo – gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbimui atiduodamos tik visai tuščios pakuotės. Pakuotės su nesukietėjusiais likučiais sutvarkomos kaip  senų  dažų/lako atliekos. Sudžiūvę likučiai sutvarkomi kaip statybinės, griovimo arba kaip buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiam A/d kategorijos produktui: 300 g/l LOJ (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 300 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-LL01

Išsamesni duomenys

žr. saugos duomenų lapą

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į „Caparol″ atstovus, kurie, įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija