caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/185048/055802_CAPALAC_SeidenWeiss_2,5L.png

Capalac SeidenWeiß

Balta PU-alkidinės dervos emalė, skirta išorės ir vidaus darbams
Šilko matinė, be aromatinių junginių

Paskirtis

Aukštos kokybės emalė, skirta  baigiamuoju sluoksniu padengti medienos, metalo ir kietojo PVC paviršius, vidaus ir šorės darbams.  
Netinka šildymo sistemų dengimui. Dėl alkidinės dervos lakui būdingo kvapo didelius paviršius vidaus patalpose rekomenduojame dengti „Capacryl PU-Satin”.

Savybės

 • nearomatiniai tirpikliai
 • atitinka Europos direktyvos reikalavimus dėl lakiųjų organinių junginių (LOJ)
 • labai balta
 • prabangaus šilko matinio blizgesio
 • prailgintas laikas iki plėvelės susidarymo dengimo metu (ilgas rišimosi laikas - offenzeit) 
 • labai patvari
 • labai gerai dengia, gerai padengia briaunas
 • atspari smūgiams
 • lengvai dengiama
 • gretai džiūsta
 • puikios sklidos
 • atspari įprastiems buitiniams valikliams, trumpą laiką  net ir silpnoms rūgštims bei šarmams
 • atspari atmosferos veiksniams, šviesai

Pagrindinė medžiaga

PU-alkidinė derva su nearomatiniais tirpikliais

Pakuotė/indų talpa

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

 • Sendinta balta: 2 l

Spalvos

Balta, sendinta balta

Nuoroda: trūkstant šviesos (UV spindulių), veikiant šilumai ir chemikalams, pvz., amoniako garams, garuojantiems iš valiklių, klijų, dažų arba sandarinimo medžiagų, šviesiomis spalvomis ir baltai nudažyti paviršiai gali pagelsti. Toks pageltimas yra būdingas šiai medžiagai, todėl nėra laikomas produkto trūkumu. 

Atsparumas blukimui pagal BFS atmeną Nr. 26
Rišiklis: B klasė
Pigmentavimas: 1 grupė

Blizgesio laipsnis

Šilko matinė

Laikymas

Vėsiai.
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

Tankis

apie 1,2 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Gruntuota ir tarpiniu sluoksniu (Vorlack) padengta mediena, geležis, plienas, cinkas, aliuminis (netinka anoduotam aliuminiui) ir kietasis PVC.

Pagrindo paruošimas

Gruntuotus paviršius nušlifuoti ir nuvalyti.

Dengimo būdas

Nuoroda dengiant purkštuvais:

Purkštukas Ø
SlėgisSkiedimasMedžiagos temperatūra (pašildymas)
Aircoat-TempSpray0,009–0,011 coliai180–200 bartiekiamo klampumo+35 °C

Dengimas:
Dengiant purškimo būdu produkto klapmumą galima reguliuoti jį šildant (TempSpray) beoriais arba Aircoat purkštuvais. 
„Capalac SeidenWeiß” gali būti dengiama ir teptuku ar voleliu,  produktas paruoštas dengimui.

Sluoksnių sandara

PagrindasNaudojamaPagrindo paruošimasImpregnavimasGruntavimasTarpinis sluoksnisViršutinis sluoksnis
Mediena, medžio gaminiaividujenušlifuotiCapalac Vorlack
Capalac
SeidenWeiß
Pastovių matmenų medinės konstrukcijosišorėjeBFS Nr. 18Capalac Holz-
Imprägniergrund
Capalac VorlackCapalac SeidenWeiß
Geležis, plienasvidujepašalinti rūdis/nuriebalintiCapalac AllGrund
išorėjepašalinti rūdis/nuriebalintiCapalac AllGrund arba
Rostschutzgrund
Capalac SeidenWeiß
CinkasvidujeBFS Nr. 52 x Capalac AllGrund
išorėjeBFS Nr. 5Disbon 481 EP-Uniprimer arba
2 x Capalac AllGrund
Capalac SeidenWeiß
AliuminisvidujeBFS Nr. 6Capalac AllGrund
išorėjeBFS Nr. 6Capalac AllGrundCapalac SeidenWeiß
Kietasis PVCviduje/išorėjeBFS Nr. 22Capalac AllGrund
Apkrovą išlaikantys seni dažų sluoksniai viduje/išorėjenušlifuoti/nuplauti šarmupažeistas vietas paruošti ir gruntuoti atsižvelgiant į pagrindąjei reikia,
Capalac SeidenWeiß
Nuoroda: jei ketinama dengti paviršius, kurie jau padengti miltelinėmis dangomis, „CoilCoating”, ar kitomis problematiškomis dangomis, iš pradžių būtinai reikia padengti bandomąjį plotą ir patikrinti sukibtį.

Sąnaudos

Dengiant teptukuDengiant voleliuDengiant beoriu purkštuvu
Sąnaudos ml/m2/sluoksniui80–10070–90100–120

Pateiktos sąnaudos yra apytikrės, jos gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra  +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%

Nelimpa dulkės

Galima liestiGalima dažytiGalima purkšti
Valandos48–10248–16

Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai valomi vaitspiritu arba terpentino pakaitalu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Pakartotinis sąlytis gali sukelti odos džiūvimą ir skilinėjimą.
Saugoti vaikams neprieinamose vietose. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo užsidegimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų arba aerozolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę.
Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo apsaugos priemones. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. NURIJUS: NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją, jam parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Sudėtyje yra 2-butanonoksimo – gali sukelti alerginę reakciją. Išsamesni duomenys - saugos duomenų lape.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotes su medžiagos likučiais atiduoti į seno lako surinkimo punktus.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

tokiam A/d kategorijos produktui: 300 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 300 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-LL01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Alkidinė derva, alifatiniai angliavandeniliai, titano dioksidas, silikatai, priemonė, apsauganti nuo plėvelės susidarymo pakuotėje, priedai.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų dengimo. Jei dengiate pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės į „Caparol″ atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija