Capalac SeidenWeiß

Balta PU-alkidinės dervos emalė, skirta išorės ir vidaus darbams
Šilko matinė, be aromatinių junginių

Paskirtis

Aukštos kokybės emalė, skirta  baigiamuoju sluoksniu padengti medienos, metalo ir kietojo PVC paviršius, vidaus ir šorės darbams.  
Netinka šildymo sistemų dengimui. Dėl alkidinės dervos lakui būdingo kvapo didelius paviršius vidaus patalpose rekomenduojame dengti „Capacryl PU-Satin”.

Savybės

 • nearomatiniai tirpikliai
 • atitinka Europos direktyvos reikalavimus dėl lakiųjų organinių junginių (LOJ)
 • labai balta
 • prabangaus šilko matinio blizgesio
 • prailgintas laikas iki plėvelės susidarymo dengimo metu (ilgas rišimosi laikas - offenzeit) 
 • labai patvari
 • labai gerai dengia, gerai padengia briaunas
 • atspari smūgiams
 • lengvai dengiama
 • gretai džiūsta
 • puikios sklidos
 • atspari įprastiems buitiniams valikliams, trumpą laiką  net ir silpnoms rūgštims bei šarmams
 • atspari atmosferos veiksniams, šviesai

Pagrindinė medžiaga

PU-alkidinė derva su nearomatiniais tirpikliais

Pakuotė/indų talpa

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

 • Sendinta balta: 2 l

Spalvos

Balta, sendinta balta

Nuoroda: trūkstant šviesos (UV spindulių), veikiant šilumai ir chemikalams, pvz., amoniako garams, garuojantiems iš valiklių, klijų, dažų arba sandarinimo medžiagų, šviesiomis spalvomis ir baltai nudažyti paviršiai gali pagelsti. Toks pageltimas yra būdingas šiai medžiagai, todėl nėra laikomas produkto trūkumu. 

Atsparumas blukimui pagal BFS atmeną Nr. 26
Rišiklis: B klasė
Pigmentavimas: 1 grupė

Blizgesio laipsnis

Šilko matinė

Laikymas

Vėsiai.
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

Tankis

apie 1,2 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
+ +
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Gruntuota ir tarpiniu sluoksniu (Vorlack) padengta mediena, geležis, plienas, cinkas, aliuminis (netinka anoduotam aliuminiui) ir kietasis PVC.

Pagrindo paruošimas

Gruntuotus paviršius nušlifuoti ir nuvalyti.

Dengimo būdas

Nuoroda dengiant purkštuvais:

Purkštukas Ø
Slėgis Skiedimas Medžiagos temperatūra (pašildymas)
Aircoat-TempSpray 0,009–0,011 coliai 180–200 bar tiekiamo klampumo +35 °C

Dengimas:
Dengiant purškimo būdu produkto klapmumą galima reguliuoti jį šildant (TempSpray) beoriais arba Aircoat purkštuvais. 
„Capalac SeidenWeiß” gali būti dengiama ir teptuku ar voleliu,  produktas paruoštas dengimui.

Sluoksnių sandara

Pagrindas Naudojama Pagrindo paruošimas Impregnavimas Gruntavimas Tarpinis sluoksnis Viršutinis sluoksnis
Mediena, medžio gaminiai viduje nušlifuoti Capalac Vorlack
Capalac
SeidenWeiß
Pastovių matmenų medinės konstrukcijos išorėje BFS Nr. 18 Capalac Holz-
Imprägniergrund
Capalac Vorlack Capalac SeidenWeiß
Geležis, plienas viduje pašalinti rūdis/nuriebalinti Capalac AllGrund
išorėje pašalinti rūdis/nuriebalinti Capalac AllGrund arba
Rostschutzgrund
Capalac SeidenWeiß
Cinkas viduje BFS Nr. 5 2 x Capalac AllGrund
išorėje BFS Nr. 5 Disbon 481 EP-Uniprimer arba
2 x Capalac AllGrund
Capalac SeidenWeiß
Aliuminis viduje BFS Nr. 6 Capalac AllGrund
išorėje BFS Nr. 6 Capalac AllGrund Capalac SeidenWeiß
Kietasis PVC viduje/išorėje BFS Nr. 22 Capalac AllGrund
Apkrovą išlaikantys seni dažų sluoksniai  viduje/išorėje nušlifuoti/nuplauti šarmu pažeistas vietas paruošti ir gruntuoti atsižvelgiant į pagrindą jei reikia,
Capalac SeidenWeiß
Nuoroda: jei ketinama dengti paviršius, kurie jau padengti miltelinėmis dangomis, „CoilCoating”, ar kitomis problematiškomis dangomis, iš pradžių būtinai reikia padengti bandomąjį plotą ir patikrinti sukibtį.

Sąnaudos

Dengiant teptuku Dengiant voleliu Dengiant beoriu purkštuvu
Sąnaudos ml/m2/sluoksniui 80–100 70–90 100–120

Pateiktos sąnaudos yra apytikrės, jos gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra  +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%

Nelimpa dulkės

Galima liesti Galima dažyti Galima purkšti
Valandos 4 8–10 24 8–16

Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai valomi vaitspiritu arba terpentino pakaitalu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Pakartotinis sąlytis gali sukelti odos džiūvimą ir skilinėjimą.
Saugoti vaikams neprieinamose vietose. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo užsidegimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų arba aerozolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę.
Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo apsaugos priemones. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. NURIJUS: NESKATINTI vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją, jam parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Sudėtyje yra 2-butanonoksimo – gali sukelti alerginę reakciją. Išsamesni duomenys - saugos duomenų lape.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotes su medžiagos likučiais atiduoti į seno lako surinkimo punktus.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

tokiam A/d kategorijos produktui: 300 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 300 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-LL01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Alkidinė derva, alifatiniai angliavandeniliai, titano dioksidas, silikatai, priemonė, apsauganti nuo plėvelės susidarymo pakuotėje, priedai.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų dengimo. Jei dengiate pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės į „Caparol″ atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija