• youtube

Capalac SolidGold

Labai blizgūs „High-Solid“ alkidinės dervos dažai, kuriems būdingos puikios dengimo savybės. Naudojami išorei ir vidui.

  Paskirtis

  Ekonomišku ir aukštos kokybės galutiniu dažų sluoksniu padengti tikslių matmenų medines konstrukcijas, metalą ir kietąjį PVC išorėje ir viduje. Dengiama 2 sluoksniais. Radiatoriams dažyti nenaudoti baltų atspalvių (gali pagelsvėti).
  Dėl galimo specifinio alkidinės dervos lako kvapo rekomenduojame didelius paviršius patalpose dengti „Capacryl PU-Gloss".

  Savybės

  • Be aromatinių junginių pagal VdL direktyvą 01.
  • Gausu kietųjų dalelių, todėl didelis sausojo sluoksnio storis.
  • Puiki dengiamoji geba.
  • Gerai padengia briaunas.
  • Puiki sklida (net ir dengiant voleliu).
  • Ilga dengimo trukmė, net ir esant aukštai temperatūrai.
  • Dažniausiai užtenka dviejų sluoksnių.
  • Renovuojant užtenka vieno sluoksnio.
  • Ypač ekonomiškas dėl trumpos darbo trukmės.
  • Labai blizgus.
  • Labai atsparus atmosferos veiksniams.
  • Labai atsparus blukimui.

  Pagrindinė medžiaga

  Alkidinės dervos dažai, kuriuose didelis kiekis kietųjų dalelių.

  Pakuotė/indų talpa

  • Baltas: 750 ml, 2,5 l
  • ColorExpress: 500 ml, 1 l, 2,5 l.

  Spalvos

  Balta, kitos spalvos spalvinamos „Capalax mix".
  Nuoroda: trūkstant šviesos (UV spindulių), veikiant šilumai ir chemikalams, pvz., amoniako garams, kylantiems iš valymo priemonių, klijų, dažymo arba sandarinimo medžiagų, šviesių spalvų ir baltu laku padengti paviršiai gali pagelsvėti. Šis pagelsvėjimas yra būdingas tokiai medžiagai, todėl tai nėra produkto trūkumas.
  Atsparumas blukimui pagal BFS atmeną Nr. 26
  Rišiklis: B klasė
  Spalvinimas: 1-3 bazė, nelygu spalva.

  Blizgesio laipsnis

  Labai blizgus.

  Laikymas

  Vėsiai.
  Pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

  Tankis

  apie 1,33 g/cm3

  Nuorodos

  Medžiagai būdinga šiek tiek ilgesnė džiūvimo trukmė. Įmaišius „Capalac PU-Härter", džiūvimo trukmė patrumpėja.

  Tinkami pagrindai

  Nugruntuota ir nulakuota mediena, metalas ir kietasis PVC. Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas ir be sukibtį mažinančių dalelių.
  Tikslių matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13%.

  Pagrindo paruošimas

  Medinės konstrukcinės dalys
  Medinius paviršius nušlifuoti pagal plaušą, gerai nuvalyti ir pašalinti ištryškusius sakus. Aštrias briaunas nušlifuotii (žr. BFS atmena Nr. 18).

  Geležis, plienas

  Nuvalyti iki SA 2 ½ švarumo laipsnio pagal DIN EN ISO 12944-4. Kai korozijos apkrova (pvz., patalpose be vandens kondensato apkrovos ir be agresyvaus poveikio) yra nedidelė, galima kruopščiai nuvalyti mašinomis arba rankiniu būdu iki ST 3 švarumo laipsnio.

  Cinkas, kietasis PVC

  Nuvalyti amoniakiniu vilgikliu  ir abrazyvine kempine pagal BFS atmeną Nr. 5 ir 22.

  Aliuminis (neeloksuotas)

  Nuvalyti nitroskiediniu arba fosforo rūgštimi abrazyvine kempine pagal BFS atmeną Nr. 6.

  Seni dažų sluoksniai

  Nušlifuoti ir/arba nuplauti šarmu. Atšokusius senus dažų sluoksnius pašalinti.

  Dengimo būdas

  Nuorodos, kaip purkšti:

  Purkštuko Ø Slėgis Skiedimas Medž. temperatūra
  Aukšto slėgio 1,5–2,0 mm 2,0–4,0bar 5–10 % tūrio 20°C
  Žemo slėgio 1,2–1,5 mm 0,2–0,5bar 5–10 % tūrio 20°C
  Beoris 0,011–0,013 colių 180–200 bar neskiedžiama 35°C

  Skiedimas

  „Capalac SolidGold" dengiamas teptuku ir voleliu. Prireikus arba purškiant, galima įmaišyti sintetinės dervos skiediklio arba „Caparol AF-Verdünner".

  Sluoksnių sandara

  Pagrindas

  Paskirtis Paruošimas Impregnavimas Gruntavimas Tarpinis sluoksnis Baigiamasis sluoksnis
  Mediena, medžio gaminiai viduje nušlifuoti Capalac Vorlack Capalac
  SolidGold
  Medinės konstrukcinės dalys išorėje BFS Nr. 18 Capalac Holz-Imprägnier-Grund Capalac Vorlack Capalac SolidGold
  Geležis, plienas viduje nuvalyti rūdis, riebalus Capalac AllGrund
  išorėje nuvalyti rūdis, riebalus Capalac AllGrund Capalac AllGrund
  Cinkas viduje BFS Nr. 5 Capalac AllGrund
  išorėje BFS Nr. 5 Capalac AllGrund
  oder
  Disbon 481 EP-Uniprimer
  Capalac AllGrund*
  Aliuminis viduje/išorėje BFS Nr. 6 Capalac AllGrund
  Kietieji plastikai viduje/išorėje BFS Nr. 22 Capalac AllGrund
  Apkrovą išlaikantys seni dažų sluoksniai viduje/išorėje nušlifuoti, nuplauti šarmu Pažeistas vietas paruošti ir nugruntuoti atsižvelgiant į pagrindą. jei reikia
  Capalac Vorlack
  1) Pažeistas vietas paruošti atsižvelgiant į pagrindą.
  Nuoroda: esant miltelių sluoksniams, „Coil-Coating" ir kitiems sudėtingiems pagrindams, būtina prieš tai padengti bandomąjį plotą ir patikrinti sukibtį.

  Dengimas:
  „Capalac SolidGold" galima dengti lakavimo šepečiu, lakavimo voleliu arba purkštuvu.

  Sąnaudos

  Sąnaudos, sluoksnio storis:

  Įrankis Sąnaudos Vid. drėgno sluoksnio storis Vid. sauso sluoksnio storis
  Teptukas 100–120 ml/m2 110 µm 80 µm
  Volelis 100–120 ml/m2 100 µm 75–80 µm
  Purkštuvas Aukšto slėgio apie 120 ml/m2 120 µm 90 µm
  Žemo slėgio apie 120 ml/m2 120 µm 90 µm
  Beoris apie 120 ml/m2 120 µm 90 µm

  Pateiktos sąnaudos yra apytikrės, jos gali skirti priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
  Ne žemesnė kaip 5°C.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra 20°C ir  santykinis oro drėgnumas 65%. Nelimpa dulkės Galima liesti Galima dažyti Visiškai išdžiūsta
  Po val. 4–5 8–10 24–36 48–72

  Kai temperatūra žemesnė, oro drėgnumas didesnis ir didesnės sąnaudos, džiūsta ilgiau. Įmaišius „Capalac PU-Härter", džiūvimo trukmė patrumpėja.

  Įrankių plovimas

  Panaudotus įrankius plauti sintetinės dervos skiedikliu arba terpentino pakaitalu.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Degi.
  Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Saugoti nuo vaikų. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolių. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Sudėtyje yra 2-butanonoksimo. Gali sukelti alergines reakcijas. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenis.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotes su likučiais atiduoti į senų emalių surinkimo vietas.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šiame produkte: (kat.A/d): 300 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 300 g/l.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-LL01

  Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
  • Spausdinti
  • Į viršų