caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/185058/055812_CAPALAC_Fussbodenlack_2L.png

Capalac Fußbodenlack

Blizgūs alkidinės dervos grindų dažai, be aromatinių junginių.
 • Paskirtis

  Labai atsparūs trinčiai, geros dengiamosios gebos, spalvoti alkidinės dervos dažai medinėms grindims gyvenamosiose patalpose.

  Savybės

  • Labai atsparūs trinčiai.
  • Gera dengiamoji geba.
  • Be aromatinių junginių.
  • Atsparūs įprastinėms buitinėms valymo ir priežiūros priemonėms.

  Pagrindinė medžiaga

  Alkidinė derva su tirpikliais be aromatinių junginių.

  Pakuotė/indų talpa

  • ColorExpress:
   1 l, 2,5 l, 10 l

  Spalvos

  „ColorExpress” (Capalac mix) mašinomis iki 70 šviesio dydžio gali būti spalvinami labai daug spalvų.

  Blizgesio laipsnis

  Blizgūs

  Laikymas

  Vėsiai.
  Indai laikomi sandariai uždaryti.

  Tankis

  apie 1,0 g/cm3

  Nuorodos

  Naudojimo sritys remiantis technine informacija Nr. 606 "Paskirties apibrėžtis"
  1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
  ++
  (–) netinka/ (○)santykinai tinka/ (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Medinės grindys. Pagrindas turi būti švarus, išlaikyti apkrovą, sausas ir be birių dalelių. Dėl grindų priežiūros priemonių, kuriomis padengtas grindų paviršius, ir kurios yra įsigėrusios į pagrindą, gali pablogėti sukibtis ir žymiai sulėtėti džiūvimas.
  Parketo šlifavimo mašina nuo grindų ir laiptų nušlifuojami seni, apkrovos neišlaikantys sluoksniai.
  Medienos drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 13%.

  Pagrindo paruošimas

  Nepadengtos medinės grindys
  Mediniai paviršiai nušlifuojami pagal pluoštą, kruopščiai nuvalomi ir pašalinami ištryškę sakai.
  Apkrovą išlaikantys seni sluoksniai
  Seni sluoksniai nušlifuojami ir nuvalomi. Apkrovos neišlaikantys seni  sluoksniai pašalinami.

  Dengimo būdas

  „Capalac Fußbodenlack" dengiamas teptuku arba voleliu. Prieš naudojimą gerai išmaišoma ir esant reikalui skiedžiama sintetinės dervos arba „Caparol AF-Verdünner” skiedikliu (be aromatinių junginių).

  Sluoksnių sandara

  PagrindasNaudojimasPagrindo
  paruošimas
  GruntavimasTarpinis sluoksnisViršutinis sluoksnis
  Medinės grindysviduješlifuoti/valytiNeapdirbta mediena:
  Capalac Fußbodenlack
  atskiedus 10–15 %
  Capalac Fußbodenlack 2)Capalac Fußbodenlack
  Apkrovą išlaikantys seni sluoksniaividuješlifuoti/valyti– 1)Capalac Fußbodenlack 2)

  1)
  Pakenktos vietos atskiedus 10–15 % gruntuojamos „Capalac Fußbodenlack".
  2) Prieš dengiant viršutinį sluoksnį reikia nušlifuoti.

  Sąnaudos

  Apie 80 – 100 ml/m2 vienam sluoksniui.
  Pateikti duomenys yra apytikriai, kurie gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir savybių. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 5°C (palankios sąlygos 12-25°C).

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai temperatūra 20° C ir santykinis oro drėgnumas 65%, prie paviršiaus nelimpa dulkės po 5 val., galima atsargiai mindžioti po 24 val., paviršius visiškai išdžiūsta per 48 val. ir išlaiko apkrovą (įprastinę privačiose gyvenamosiose patalpose) po 3 dienų.

  Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, taip pat esant ribotai ventiliacijai, paviršius džiūsta ilgiau.
  Ypač džiūvimo trukmė pailgėja, per ilgesnį laiką baigia visiškai išdžiūti ir net atsiranda paviršiaus pakenkimų, kai šlapias sluoksnis būna storas, nes dažai džiūsta vykstant oksidacijai, t.y. sugeriant deguonį. Todėl labai svarbu atkreipti dėmesį, kad dažai būtų dengiami alkidinės dervos dažams įprastiniu šlapio sluoksnio storiu 75 – 100µm.
  Rekomenduojama naudoti „Capalac PU-Härter" kietiklį.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai plaunami vaitspiritu arba  terpentino pakaitalu.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Degus.
  Dėl pakartotinio sąlyčio gali suskeldėti arba pašiurkštėti oda. Saugoti nuo vaikų. Indus laikyti sandariai uždarytus gerai vėdinamoje vietoje ir atokiai nuo ugnies židinių. Nerūkyti.
  Saugoti, kad nepatektų į akis ir ant odos. Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Nurijus neskatinti vėmimo. Iškart kviesti gydytoją ir parodyti pakuotę arba šią etiketę.
  Sudėtyje yra 2-butanonoksimo, todėl gali kilti  alerginių reakcijų.
  Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenis.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Indai su likučiais atiduodami į senų emalių surinkimo punktus.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Produktui leidžiamas LOJ kiekis(Kat. A/i): 500 g/l (2010). Šis produktas turi ne daugiau kaip 430 g/l LOJ.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-LL01

  Klientų aptarnavimo centras

  Tel. 8 5 2602015
  Faks. 8 5 2639283
  El. paštas info@caparol.lt

  Techninė informacija

  Saugumo duomenų lapas