• youtube

Capalac Fußbodenlack

Blizgūs alkidinės dervos grindų dažai, be aromatinių junginių.

Paskirtis

Labai atsparūs trinčiai, geros dengiamosios gebos, spalvoti alkidinės dervos dažai medinėms grindims gyvenamosiose patalpose.

Savybės

 • Labai atsparūs trinčiai.
 • Gera dengiamoji geba.
 • Be aromatinių junginių.
 • Atsparūs įprastinėms buitinėms valymo ir priežiūros priemonėms.

Pagrindinė medžiaga

Alkidinė derva su tirpikliais be aromatinių junginių.

Pakuotė/indų talpa

 • ColorExpress:
  1 l, 2,5 l, 10 l

Spalvos

„ColorExpress” (Capalac mix) mašinomis iki 70 šviesio dydžio gali būti spalvinami labai daug spalvų.

Blizgesio laipsnis

Blizgūs

Laikymas

Vėsiai.
Indai laikomi sandariai uždaryti.

Tankis

apie 1,0 g/cm3

Nuorodos

Naudojimo sritys remiantis technine informacija Nr. 606 "Paskirties apibrėžtis"
1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
+ +
(–) netinka/ (○)santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Medinės grindys. Pagrindas turi būti švarus, išlaikyti apkrovą, sausas ir be birių dalelių. Dėl grindų priežiūros priemonių, kuriomis padengtas grindų paviršius, ir kurios yra įsigėrusios į pagrindą, gali pablogėti sukibtis ir žymiai sulėtėti džiūvimas.
Parketo šlifavimo mašina nuo grindų ir laiptų nušlifuojami seni, apkrovos neišlaikantys sluoksniai.
Medienos drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 13%.

Pagrindo paruošimas

Nepadengtos medinės grindys
Mediniai paviršiai nušlifuojami pagal pluoštą, kruopščiai nuvalomi ir pašalinami ištryškę sakai.
Apkrovą išlaikantys seni sluoksniai
Seni sluoksniai nušlifuojami ir nuvalomi. Apkrovos neišlaikantys seni  sluoksniai pašalinami.

Dengimo būdas

„Capalac Fußbodenlack" dengiamas teptuku arba voleliu. Prieš naudojimą gerai išmaišoma ir esant reikalui skiedžiama sintetinės dervos arba „Caparol AF-Verdünner” skiedikliu (be aromatinių junginių).

Sluoksnių sandara

Pagrindas Naudojimas Pagrindo
paruošimas
Gruntavimas Tarpinis sluoksnis Viršutinis sluoksnis
Medinės grindys viduje šlifuoti/valyti Neapdirbta mediena:
Capalac Fußbodenlack
atskiedus 10–15 %
Capalac Fußbodenlack 2) Capalac Fußbodenlack
Apkrovą išlaikantys seni sluoksniai viduje šlifuoti/valyti – 1) Capalac Fußbodenlack 2)

1)
Pakenktos vietos atskiedus 10–15 % gruntuojamos „Capalac Fußbodenlack".
2) Prieš dengiant viršutinį sluoksnį reikia nušlifuoti.

Sąnaudos

Apie 80 – 100 ml/m2 vienam sluoksniui.
Pateikti duomenys yra apytikriai, kurie gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir savybių. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 5°C (palankios sąlygos 12-25°C).

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra 20° C ir santykinis oro drėgnumas 65%, prie paviršiaus nelimpa dulkės po 5 val., galima atsargiai mindžioti po 24 val., paviršius visiškai išdžiūsta per 48 val. ir išlaiko apkrovą (įprastinę privačiose gyvenamosiose patalpose) po 3 dienų.

Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, taip pat esant ribotai ventiliacijai, paviršius džiūsta ilgiau.
Ypač džiūvimo trukmė pailgėja, per ilgesnį laiką baigia visiškai išdžiūti ir net atsiranda paviršiaus pakenkimų, kai šlapias sluoksnis būna storas, nes dažai džiūsta vykstant oksidacijai, t.y. sugeriant deguonį. Todėl labai svarbu atkreipti dėmesį, kad dažai būtų dengiami alkidinės dervos dažams įprastiniu šlapio sluoksnio storiu 75 – 100µm.
Rekomenduojama naudoti „Capalac PU-Härter" kietiklį.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai plaunami vaitspiritu arba  terpentino pakaitalu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Degus.
Dėl pakartotinio sąlyčio gali suskeldėti arba pašiurkštėti oda. Saugoti nuo vaikų. Indus laikyti sandariai uždarytus gerai vėdinamoje vietoje ir atokiai nuo ugnies židinių. Nerūkyti.
Saugoti, kad nepatektų į akis ir ant odos. Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Nurijus neskatinti vėmimo. Iškart kviesti gydytoją ir parodyti pakuotę arba šią etiketę.
Sudėtyje yra 2-butanonoksimo, todėl gali kilti  alerginių reakcijų.
Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenis.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Indai su likučiais atiduodami į senų emalių surinkimo punktus.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Produktui leidžiamas LOJ kiekis(Kat. A/i): 500 g/l (2010). Šis produktas turi ne daugiau kaip 430 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-LL01

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015
Faks. 8 5 2639283
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Techninė informacija Nr. 606
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
 • Spalvos tikslumas: atkreipkite dėmesį, kad spalva gali skirtis nuo originalo dėl printerio ar naudojamo popieriaus.

  • Spausdinti
  • Į viršų