Capalac Heizkörperlack

Blizgūs alkidinės dervos emaliniai dažai radiatoriams. Be aromatinių junginių ir kobalto.

Paskirtis

Tarpiniu ir baigiamuoju sluoksniu padengti gruntuotus radiatorius ir šilto vandens vamzdynus patalpose. Dėl alkidinės dervos emaliniams dažams būdingo kvapo, dažant didelius paviršius, patalpose rekomenduojame naudoti „Capacryl Heizkörper-Lack".

Savybės

 • Be aromatinių junginių.
 • Be kobalto.
 • Labai lengvai dengiami.
 • Greitai džiūsta.
 • Labai gerai dengia, gerai padengia briaunas.
 • Atsparūs karščiams iki 180°C.
 • Labai atsparūs gelsvėjimui šilto vandens pašildymo sistemose <60°C.
 • Gera sklida. Atsparūs smūgiams.
 • Atsparūs įprastiniams buitiniams valikliams, trumpą laiką  silpnoms rūgštims ir šarmams.

Pagrindinė medžiaga

Alkidinė derva be aromatinių junginių.

Pakuotė/indų talpa

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Spalvos

Balta.
Nuoroda: trūkstant šviesos (UV spindulių), veikiant šilumai ir chemikalams, pvz., amoniako garams, garuojantiems iš valiklių, klijų, dažų arba sandarinimo medžiagų, šviesiomis spalvomis ir baltai nudažyti paviršiai gali pagelsvėti. Šis pagelsvėjimas yra būdingas šiai medžiagai, todėl tai nėra produkto trūkumas.

Blizgesio laipsnis

Blizgūs.

Laikymas

Vėsiai. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

Tankis

apie 1,2 g/cm3

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis"
1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
+ + +
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Nugruntuoti radiatoriai ir šilto vandens vamzdynai.

Pagrindo paruošimas

Paviršius nušlifuoti ir nuvalyti.

Dengimo būdas

Nuorodos, kaip purkšti:
Purkštuko Ø Slėgis Skiedimas Medž. temperatūra
Aukšto slėgio 1,5–2,0 mm 2–4 bar 5–10% tūrio
Airless 0,009–0,011 colių 180–200 bar
Aircoat-TempSpray 0,009–0,011 colių 180–200 bar 35 °C
Dengimas
Prieš dengiant, gerai išmaišyti. Prireikus skiesti „Caparol AF-Verdünner" (be aromatinių junginių) arba sintetinės dervos skiedikliu. „Capalac Heizkörperlack" galima dengti teptuku, voleliu arba purkštuvu.

Sluoksnių sandara

Gruntavimas Tarpinis sluoksnis Baigiamasis sluoksnis
Nepadengti radiatoriai Capalac AllGrund
(iki 100 °C)
Capalac
Heizkörperlack
Capalac
Heizkörperlack

Pramoniniu būdu gruntuoti, emaliniais dažais nudažyti radiatoriai

Disbon 481
EP-Uniprimer

(iki 100 °C)

Sąnaudos

Teptuku Voleliu Purkštuvu
Aukšto slėgio   Beoris
Sąnaudos ml/m2 80–110 70–90 90 100
Pateiktos sąnaudos yra apytikrės, jos gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
ne žemesnė kaip 5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra  20°C ir santykinis oro drėgnumas 65% Nelimpa dulkės Galima liesti Galima dažyti Galima purkšti
Po val. 3 apie 12 20 20
Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai valomi vaitspiritu arba terpentino pakaitalu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Degi. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arb skilinėjimą.
Vandens organizmams gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo uždegimo šatinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolių. Vengti patekimo į akis ir ant odos.
Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.
Kai ventiliacija nepakankama, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonę. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę. 
Sudėtyje yra 2-butanonoksimo. Gali sukelti alergines reakcijas. Išsamesni duomenys, žr. saugos duomenų lapus.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotes su likučiais atiduoti į senų emalinių dažų surinkimo vietas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte (kateg. A/i) 500 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 500 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-LL01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Alkidinė derva, alifatiniai angliavandeniliai, titano dioksidas, silikatai, sausiklis (be kobalto), odą apsauganti priemonė, priedai.

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015; faks. 8 5 2639283; el. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

 • Techninė informacija
 • Techninė informacija Nr. 606
 • Saugumo duomenų lapas

 • Saugos duomenų lapai