• youtube

Capalac Venti

Drėgmę reguliuojantys emaliniai dažai grunto, tarpiniam ir baigiamajam sluoksniui, dengiant tiek pastovių, tiek ir santykinai pastovių matmenų medinius konstrukcinius elementus išorėje ir viduje. Be aromatinių junginių.

  Paskirtis

  Drėgmę reguliuojanti langų dengimo emaliniais dažais sistema išorei ir vidui, dengiant grunto, tarpinį ir baigiamąjį sluoksnį.
  Langines dėl dažnai nepalankių konstrukcinių prielaidų geriau dažyti „Capadur Color Wetterschutzfarbe". „Capalac Venti" nenaudoti fachverkui ir mediniams fasadams.
  Dėl alkidinės dervos lakams būdingo kvapo, dažant didelius paviršius, patalpose rekomenduojame naudoti „Capacryl PU-Satin".

  Savybės

  • Labai gražiai ir lengvai dengiami.
  • Reguliuoja drėgmę.
  • Greitai džiūsta.
  • Gerai padengia briaunas.
  • Atsparūs įprastiniams buitiniams valikliams, trumpą laiką  net ir silpnoms rūgštims bei šarmams.
  • Be aromatinių junginių.

  Pagrindinė medžiaga

  Alkidinė derva su tirpikliais be aromatinių junginių.

  Pakuotė/indų talpa

  375 ml, 750 ml, 2.5 l, 10 l
  • ColorExpress: 1 l, 2,5 l, 10 l

  Spalvos

  Balta.

  Spalvinama „ColorExpress" ( „Capalac mix").

  Naudojant raudonos, oranžinės, geltonos spalvos dažus, kuriems būdinga maža dengiamoji geba, rekomenduojame nugruntuoti tinkamos gruntavimo sistemos spalvos gruntu „Capalac Venti", „Capalac AllGrund", „Capalac Vorlack" ir „Capalac Grundierweiß" spalvinami „ColorExpress" spalvinimo technika.

  Nuoroda: dengiant sodriomis ir tamsiomis spalvomis, paviršiuje gali nusitrinti pigmentas, prireikus, dengiama skaidriu „Capalac Kunstharz-Klarlack" laku.

  Nuoroda: trūkstant šviesos (UV spindulių), veikiant šilumai ir chemikalams, pvz., amoniako garams, garuojantiems iš valiklių, klijų, dažų arba sandarinimo medžiagų, šviesiomis spalvomis ir baltai nudažyti paviršiai gali pagelsvėti. Šis pagelsvėjimas yra būdingas šiai medžiagai, todėl tai nėra produkto trūkumas.

  Atsparumas blukimui pagal BFS atmeną Nr. 26
  Rišiklis: B klasė
  Pigmentavimas: 1-3 bazė, nelygu spalva.

  Blizgesio laipsnis

  Šilko blizgesio.

  Laikymas

  Vėsiai. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

  Tankis

  apie 1,25 g/cm3

  Tinkami pagrindai

  Pastovių ir santykinai pastovių matmenų medininiai konstrukciniai elementai
  Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas ir be sukibtį mažinančių dalelių. Pastovių matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13%, santykinai pastovių - ne didesnė kaip 15%.

  Pagrindo paruošimas

  Naujos medinės konstrukcijos
  Medinius paviršius nušlifuoti plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalyti ir pašalinti ištryškusius sakus. Aštrius kraštus nuapvalinti (žr. BFS atmeną Nr. 18).

  Sena, nepadengta mediena

  Sutręšusį, atmosferos veiksnių pakenktą medinį paviršių nušlifuoti iki nepakenktos, apkrovą išlaikančios medienos ir kruopščiai nuvalyti. Aštrius kraštus nuapvalinti (žr. BFS atmeną Nr. 18).

  Padengta mediena

  Apkrovos neišlaikančią medieną pašalinti visiškai iki apkrovą išlaikančios medienos. Neatšokusius senus sluoksnius nušlifuoti ir nuvalyti. 

  Dengimo būdas

  Nuorodos, kaip purkšti:

  Purkštuko Ø Slėgis Skiedimas Medž. temperatūra
  Aircoat-Tempspray 0.011 - 0.013 coliai 180 - 200 bar Tiekiamo klampumo 35 °C

  Dengimas

  Purškiama „Aircoat" purkštuvu, pašildžius tiekiamos konsistencijos medžiagą.

  Sluoksnių sandara

  Pagrindas Paskirtis Pagrindo paruošimas Impregnavimas Gruntavimas Tarpinis sluoksnis Baigiamasis  sluoksnis
  Mediena, mediniai gaminiai viduje nušlifuoti Capalac Venti Capalac Venti Capalac Venti
  Mediena išorėje BFS Nr. 18 Capalac Holz-Imprägnier-Grund Capalac Venti Capalac Venti1)
  Apkrovą išlaikantys seni sluoksniai viduje, išorėje nušlifuoti, nuplauti šarmu 2) Capalac Venti

  jei reikia
  Capalac Venti

  1) dengiant pastovių matmenų konstrukcinius elementus, prieš paklojant , du kartus reikia padengti tarpinį sluoksnį pagal BFS Nr. 18, o paklojus – tarpinį ir baigiamąjį sluoksnį. Laikytis BFS Nr. 18 nuorodų.
  2) pažeistas seno sluoksnio vietas impregnuoti „Capalac Holz-Imprägnier-Grund". Langai ir laukinės durys priskiriami prie išorinių konstrukcinių elementų, todėl ir vidinė jų pusė impregnuojama „Capalac Holz-Imprägnier-Grund".

  Sąnaudos

  Teptuku Voleliu Purkštuvu
  Sąnaudos ml/m2/ vienam sluoksniui 100 - 110 90 - 100 130

  Pateiktos sąnaudos yra apytikrės, jos gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
  ne žemesnė kaip 5°C.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai temperatūra  20°C ir
  santykinis oro drėgnumas 65%
  Nelimpa
  dulkės
  Galima liesti Galima dažyti Galima purkšti
  Valandos 3 6–7 4–6 6

  Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai valomi vaitspiritu arba terpentino pakaitalu.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  „Capalac Venti weiß" ir „Capalac mix Venti weiß" (balti)
  Degi.
  Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolių. Vengti patekimo į akis ir ant odos.
  Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.
  Kai ventiliacija nepakankama, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonę. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę. 
  Sudėtyje yra 2-butanonoksimo, bis (1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebakato, meti-(1,2,2,6,6-pentanetil-4-piperidil)sebakato. Gali sukelti alergines reakcijas.
  „Capalac Venti transparent" (skaidrūs)
  Degi.
  Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo uždegimo šaltinių, nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolių. Vengti patekimo į akis ir ant odos.
  Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.
  Kai ventiliacija nepakankama, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonę. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę. 
  Sudėtyje yra 2-butanonoksimo, bis (1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebakato. Gali sukelti alergines reakcijas.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų, emalinių dažų surinkimo vietas. Sukietėjusias medžiagos atliekas sutvarkyti kaip statybos ir griovimo atliekas arba buitines šiukšles.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šiame produkte (kateg. A/d) 300 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 300 g/l.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-LL01

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  „Capalac Venti weiß ir Capalac mix venti weiß" (balti)
  Alkidinė derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, alifatai, priedai.
   
  „Capalac Venti transparent"
  Alkidinė derva, kalcio karbonatas, silikatai, alifatai, priedai.

  Išsamesni duomenys

  Žr. saugos duomenis.

  Klientų aptarnavimo centras

  Tel. 8 5 2602015
  Faks. 8 5 2639283
  El. paštas info@caparol.lt

  Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
  • Spausdinti
  • Į viršų