• youtube

Capalac Allgrund

Greitai džiūstantis gruntas be aromatinių junginių, kuriam būdinga puiki sankiba.

Paskirtis

Gerai sukimbantis, greitai džiūstantis gruntas, kuris pasižymi visaverte antikorozine apsauga, geležiniams, plieniniams pagrindams, taip pat, kaip universalus gruntas - aliuminiui, cinkui, kietajam PVC, medienai, medžio gaminiams ir variui gruntuoti.

Savybės

 • Visavertis antikorozinis gruntas geležiai ir plienui (pagal DIN 18363).
 • Greitai džiūstantis, jau po 3 val. (dengiant baltai ar šviesiomis spalvomis), po 6 val. (dengiant ryškiomis spalvomis)  gali būti dengiamas visais alkidiniais emaliais.
 • Puikiai sukimba su daugeliu pagrindų.
 • Atsparus oro veiksniams.
 • Be aromatinių junginių.

Pagrindinė medžiaga

Specialus sintetinės dervos derinys su aktyviais antikoroziniais pigmentais ir tirpikliais be aromatinių junginių.

Pakuotė/indų talpa

 • Standartinės spalvos:
  125 ml, 375 ml, 750 ml 2,5 l, 10 l
 • ColorExpress:
  500 ml, 1,0 l, 2,5 l, 10 l

Spalvos

Balta (weiß)

~RAL 9010, oksido raudonumo (oxidrot) RAL 3009, razetos žalumo (resedagrün) RAL 6011, sidabro pilkumo (silbergrau) RAL 7001, riešutų rudumo (nußbraun) RAL 8011, juoda (schwarz) RAL 9005, kiti atspalviai spalvinami „ColorExpress” (Capalac mix).
Naudojant silpnai dengiančias spalvas kaip raudoną, oranžinę, geltoną, patariame gruntuoti atitinkamu atspalviu. „Capalac Allgrund" gruntavimo atspalviai gaunami tonuojant „ColorExpress" technika.

Blizgesio laipsnis

Šilko matinis.

Laikymas

Vėsiai.
Indai laikomi sandariai uždaryti.

Tankis

apie 1,27–1,33 g/cm3, (priklausomai nuo atspalvio).

Nuorodos

Naudojimo sritys remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis″
1 vidus 2 vidus  3 vidus 1 išorė 2 išorė
+ +
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+)tinka

Tinkami pagrindai

Mediena, medžio gaminiai, geležis, plienas, cinkas, aliuminis, varis, kietasis PVC ir apkrovą išlaikantys seni dažų sluoksniai. Netinka anoduotam aliuminiui.
Pagrindas turi būti švarus, išlaikyti apkrovą, sausas ir be birių dalelių. Lapuočių medienos drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 13%, spygliuočių - 15%.

Dėmesio: ant paruošto cinkuoto plieno arba cinko lakštų pagrindo būtina mažiausiai du kartus padengti „Capalac Allgrund".
Tik tuomet galima sumažinti tikimybę, kad alkidiniai emaliai bus pažeisti cinko oksido. Vietoj „Capalac Allgrund" galima naudoti „Capalac 2K-EP-Haftgrund"arba „Disbon 481 EP-Uniprimer". Dar viena galimybė, dengiant cinko paviršius,- gruntavimas „Capacryl
Haftprimer" ir tarpinio bei galutinio sluoksnių dengimas „Capacryl PU-Satin/Gloss". Jei reikalingas apsauginis sluoksnis tuomet dengiama (Duplex systemomis pagal DIN EN ISO 12944), „Capalac Dickschichtlack".
 

Medinės konstrukcijos

Mediniai paviršiai nušlifuojami pagal pluoštą, kruopščiai nuvalomi ir pašalinamos iš medienos išsiskiriančios medžiagos, pvz.: ištryškę sakai. Aštrūs kraštai nulaužomi (žr. BFS atmeną Nr.18).

Geležis, plienas

Geležis ir plienas paruošiami pagal norminį švarumo laipsnį SA 2½ (srove) arba ST3 (mašinomis) pagal DIN EN ISO 12944-4.

Cinkas, kietasis PVC:

Nuvaloma amoniakiniu vilgalu ir sintetine abrazyvine kempine (laikykitės BFS atmenos Nr. 5 ir 22).

Aliuminis

Nuvaloma nitroskiedikliu arba fosforo rūgštimi ir sintetine abrazyvine kempine (BFS Nr. 6).

Varis
„Gescha Multistar" sumaišius santykiu 5:1 apdoroti sintetine abrazyvine kempine.

Seni dažų sluoksniai

Seni dažų sluoksniai nušlifuojami ir/arba nuplaunami šarmu. Apkrovos neišlaikantys seni dažų sluoksniai pašalinami.

Dengimo būdas

Nurodymai, kaip purkšti:
Ø Purkštukas Slėgis Skiedimas
Aukšto slėgio 1,5–1,8 mm 3–4 bar apie 10 tūrio %
Žemo slėgio 1,5 mm 0,2–0,5 bar apie 10 tūrio %
Beoris 0,011–0,013 colių 150 bar tiekiamo klampumo

Dengimas

„Capalac AllGrund” dengiamas teptuku, voleliu arba purkštuvu. Prieš naudojimą gerai išmaišoma ir esant reikalui skiedžiama „Caparol AF-Verdünner” skiedikliu.

Sluoksnių sandara

Pagrindas

Naudojama

Pagrindo paruošimas Impregnavimas Gruntavimas Tarpinis sluoksnis Viršutinis sluoksnis
Mediena, medžio gaminiai

Viduje

Šlifuoti, valyti

Capalac AllGrund Jei reikia, Capalac baltais arba spalvotais emaliais Capalac baltais arba spalvotais emaliais
Mediena

Išorėje

BFS Nr. 18 Capalac Holz-Imprägniergrund Capalac AllGrund Capalac baltais arba spalvotais emaliais

Geležis, plienas

Viduje

Pašalinti rūdis, nuvalyti

Capalac AllGrund Jei reikia, Capalac baltais arba spalvotais emaliais

Išorėje

Pašalinti rūdis, nuvalyti

2 x Capalac AllGrund Capalac baltais arba spalvotais emaliais

Cinkas

Viduje

BFS Nr. 5 Capalac AllGrund Jei reikia, Capalac baltais arba spalvotais emaliais

Išorėje

BFS Nr. 5

2 x Capalac AllGrund

arba

1 x Capalac

2K-EP-Haftgrund

arba

1 x Disbon

481 EP Uniprimer

Capalac baltais arba spalvotais emaliais

Aliuminis, varis

Viduje

BFS Nr. 6

Gescha Multistar 1:5
su abrazyvine kempine

Capalac AllGrund

Jei reikia, Capalac baltais arba spalvotais emaliais

Išorėje

BFS Nr. 6

Gescha Multistar 1:5
su abrazyvine kempine

Capalac AllGrund Capalac baltais arba spalvotais emaliais

Kietasis PVC

Viduje/išorėje BFS Nr. 22 Capalac AllGrund Jei reikia, Capalac baltais arba spalvotais emaliais
Apkrovą išlaikantys seni dažų sluoksniai ¹) Viduje/išorėje Šlifuoti, nuplauti šarmu 1) Capalac AllGrund1) Capalac baltais arba spalvotais emaliais
¹) pakenktos senų dažų sluoksnių vietos paruošiamos atitinkamai pagrindui.
Nuoroda: esant miltelių sluoksniams, „Coil-Coating” ir kitiems sudėtingiems pagrindams, pirmiausia būtina padengti bandomąjį plotą ir patikrinti, kaip sukimba

Sąnaudos

Sąnaudos ml/m2/ vienam sluoksniui Teptuku Voleliu Purkštuvu
Aukšto slėgio Beoriu Žemo slėgio
Stačia p. 90–100 80–90 120 130 120
Gulsčia p. 110 110 170 170 160

Pateikti duomenys yra apytikri, jie gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuokite padengę bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
turi būti ne žemesnė kaip 5°C (palankios sąlygos 10-25°C), santykinis oro drėgnumas ≤ 80%.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%* Nelimpa dulkės Galima liesti Dengiama dar kartą
po valandos 0,75 3–6** apie 3 (baltas & šviesūs tonai)
apie 6** (rškūs tonai)
* Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.
** Standartinė balta spalva ir  šviesūs atspalviai iš Baltosios bazės po maždaug 3 val. džiūvimo, o ryškūs atspalviai iš skaidriosios bazės po maždaug 6 val. gali būti dengiami alkidiniais emaliais. Dažant pakartotinai vandeniu skiestais lakais/dažais džiūvimo laikotarpis turi būti mažiausiai 12 val.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai plaunami terpentino pakaitalu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Degus.
Dėl pakartotinio sąlyčio gali suskeldėti arba pašiurkštėti oda. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Indus laikykite sandariai uždarytus gerai vėdinamoje vietoje ir atokiai nuo ugnies židinių. Nerūkyti.
Neįkvėpti garų, aerozolių. Saugokite, kad nepatektų į akis ir ant odos. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius arba nesusigertų į žemę. Kai ventiliacija nepakankama, užsidėkite respiratorių. Naudokite tik gerai vėdinamose vietose. Nurijus nereikia sukelti vėmimo. Iškart kvieskite gydytoją ir parodykite pakuotę arba šią etiketę.
Sudėtyje yra 2-butanonoksimų (2-Butanonoxim), todėl gali kilti  alerginių reakcijų.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Indai su likučiais atiduodami į senų emalių surinkimo punktus.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiam produktui (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Produkte yra iki 500 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GP02

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapus.

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015
Fax: 8 5 2639283
El. paštas: info@caparol.lt

Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Techninė informacija Nr. 606
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
 • Spalvos tikslumas: atkreipkite dėmesį, kad spalva gali skirtis nuo originalo dėl printerio ar naudojamo popieriaus.

  • Spausdinti
  • Į viršų