caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/194581/056885_Capalac_Holz_Impraegniergrund_2_5L.png

Capalac Holz-Imprägniergrund

Bespalvė impregnavimo medžiaga natūralaus aliejaus pagrindu.
Atspari mėlynajam grybeliui, puviniui, naudojama tik išorėje.

Paskirtis

Impregnavimo medžiaga, puikiai apsauganti nuo medieną dažančių grybų (apsaugos priemonė nuo mėlynojo grybo). Sutvirtina. Langams, lauko durims, apkaloms, tvoroms, blokiniams namams ir t.t. Taip pat galima naudoti išoriniams langams ir lauko durims iš vidaus.
„Capalac Holz-Imprägniergrund" apsaugo medieną, neturinčią statinės apkrovos ir sąlyčio su žeme, nuo puvinio ir mėlynojo grybo. 

Savybės

  • Greitai džiūsta
  • Reguliuoja drėgmę
  • Puikiai įsiskverbia
  • Gerina sukibtį prieš dažant
  • Veiksminga priemonė nuo mėlynojo grybo
  • Veiksminga priemonė nuo puvinio.

Pagrindinė medžiaga

Alkidinė derva su nežymiu kiekiu aromatinių junginių.
Produkto rūšis: medienos apsaugos priemonė (PA 8)
Reg. Nr (BauA): N-40497
Veikliųjų medžiagų kiekis: 11,5 g/l IPBC ir 3,7 g/l propikonazolio

Pakuotė/indų talpa

1 l, 2,5 l, 10 l

Spalvos

Farblos

Tankis

apie 0,82 g/cm3

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis"
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Nepadengti, sugeriantys mediniai paviršiai.
Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas ir be sukibtį mažinančių dalelių. Pastovių matmenų medinių konstrukcijų drėgmė turi būti ne didesnė kaip 13%, santykinai pastovių ir nepastovių matmenų – ne didesnė kaip 15%. „Capalac Holz-Imprägniergrund" naudojamas tik tada, kai reikalinga medienos apsauga.
Būtina laikytis konstruktyvios medienos apsaugos pagrindų. Tai -  prielaida, kad padengus dengimo medžiagomis, medienos apsauga bus ilgalaikė (žr., BFS atmeną Nr. 18).

Pagrindo paruošimas

Naujos medinės konstrukcijos
Mediniai paviršiai nušlifuojami plaušo kryptimi, kruopščiai nuvalomi ir pašalinami ištryškę sakai. Aštrūs kraštai nuapvalinami.

Sena, nepadengta mediena
Sutręšęs, atmosferos veiksnių pakenktas medinis paviršius nušlifuojamas iki nepakenktos, apkrovą išlaikančios medienos ir kruopščiai nuvalomas. Aštrūs kraštai nuapvalinami.

Dengimo būdas

Dengiama panardinant arba teptuku.

Sluoksnių sandara

PagrindasPaskirtisPagrindo paruošimasImpregnavimasGruntavimasTarpinis sluoksnisGalutinis sluoksnis
medienaišorėjeBFS Nr. 18Capalac Holz-ImprägniergrundCapalac GrundierWeiß arba 
Capalac BaseTop arba
Capalac Venti
Capalac GrundierWeiß arba
Capalac BaseTop arba
Capalac Venti
Capalac Weiß- arba Buntlacke, Capalac BaseTop arba
Capalac Venti

Sąnaudos

Apie 70-100 ml/m2, nelygu geba sugerti.
Mažiausios sąnaudos 80-100 ml/m2.
Siekiant užtikrinti medienos apsaugą, reikia laikytis nurodytų sąnaudų.
Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
Ne žemesnė kaip 5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, liesti galima maždaug po 5 val., dažyti tirpikliniais produktais - ne anksčiau kaip po 12 val. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau. Mediena, kurioje yra sudedamųjų dalių, ypač tropinė mediena, gali džiūti ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai valomi vaitspiritu arba terpentino pakaitalu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Susilietus su oda, gali sukelti alergiją. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Kenksminga – prarijus, gali pakenkti plaučius. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Vengti patekimo į aplinką. Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.  Neįkvėpti dujų, garų, aerozolių. Vengti patekimo ant odos. Dirbant mūvėti tinkamas pirštines ir dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

Bendrosios įspėjamosios nuorodos: medienos apsaugos priemonėse yra biocidinių veikliųjų medžiagų nuo gyvūnų ir augalų kenkėjų. Todėl naudoti tik pagal naudojimo instrukciją ir tik tada, kai būtina apsaugoti medieną. Piktnaudžiavimas gali pakenkti sveikatai ir aplinkai. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Medienos apsaugos priemonę nenaudoti medienai, turinčiai sąlytį su maisto produktais ir pašarais. Negalima dengti avilių, šiltnamių (viduje). Augalus surišti ir nesudrėkinti. Nenaudoti viduje, nedirbti arti šilumos bei uždegimo šaltinių. Laikant ir dengiant medienos apsaugos priemones, laikytis įstatyminių potvarkių dėl gruntinio vandens bei paviršinių vandenų ir oro apsaugos.  Laikyti tik gamintojo pakuotėje! Panaudotas pakuotes sandariai uždaryti! Produktas yra nuodingas žuvims ir žuvų maistui. Neišpilti į paviršinius vandenis arba kanalizaciją. Laikyti ne žemesnėje kaip +5ºC ir ne aukštesnėje kaip +30ºC. 

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotes su likučiais atiduoti į senų emalinių dažų surinkimo vietas. Atliekų kodas pagal EAK ir AVV: 030205 kitos medienos apsaugos priemonės, į kurias įeina pavojingos medžiagos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte (kateg. A/h) 750 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 750 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

HSM-LV20

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas

Privatus namas Estijoje, Pärnu, Estija