Capalac Rostschutzgrund

Antikorozinis gruntas geležies ir plieno paviršiams

Paskirtis

Gruntas, apsaugantis nuo korozijos geležies ir plieno paviršius. Išorės ir vidaus darbams.

Savybės

  • Medžiagoje nėra švino ir chromatų
  • Patikima apsauga nuo korozijos
  • Aktyvūs antikoroziniai pigmentai
  • Labai gera sukibtis
  • Gera dengiamoji geba
  • Greitai džiūsta
  • Lengvai dengiamas

Pagrindinė medžiaga

Alkidinė derva, sudėtyje yra tirpiklių

Pakuotė/indų talpa

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Spalvos

Šviesiai pilkas, tamsiai rudas

Blizgesio laipsnis

Matinis

Laikymas

Vėsiai
Pakuotes laikyti sandariai uždarytas

Tankis

apie 1,5 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
+ +
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Įvadas

Prieš naudojant, gerai išmaišyti. Jei reikia, galima atskiesti skiedikliu, sintetinės dervos pagrindu. „Capalac Rostschutzgrund” galima dengti teptuku, voleliu arba purkštuvais.

Tinkami pagrindai

Geležis, plienas

Pagrindo paruošimas

Nuo metalo ir plieno paviršių švariai nuvalyti rūdis. Pašalinti nešvarumus ir sukibtį mažinančias medžiagas (pvz. aliejų, riebalus).

Dengimo būdas

Nuorodos dengiant purškimo būdu:

Ø Purkštukai Slėgis Skiedimas
Aukšto slėgio 1,5–1,8 mm 2–4 bar apie 10 %
Žemo slėgio 1,5 mm 0,2–0,5 bar apie 10 %
Beoriai 0,011–0,013 coliai 180–200 bar neskiestas

Sluoksnių sandara

Pagrindas Naudojimas Pagrindo paruošimas Gruntavimas Tarpinis sluoksnis Viršutinis sluoksnis
Geležis ir plienas vidus nuvalyti rūdis/pašalinti riebalus 1–2 x Capalac Rostschutzgrund jei reikia,  
Capalac WeißlLack (balta emalė), Cpalac BuntLack (spalvota emalė) arba Vorlack
Capalac WeißlLack (balta emalė) arba Cpalac BuntLack (spalvota emalė) 
išorė nuvalyti rūdis/pašalinti riebalus 2 x Capalac Rostschutzgrund Capalac WeißlLack (balta emalė), Cpalac BuntLack (spalvota emalė) arba Vorlack
priklausomai nuo korozijos intensyvumo, 1–2 x Capalac Rostschutzgrund sluoksniai.

Sąnaudos

Sąnaudos ml/m2 Dengiant
teptuku
Dengiant
voleliu
Dengiant purkštuvais
aukšto slėgio beoriais žemo slėgio
90–100 80–100 130 140 130

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
turi būti ne žemesnė kaip +5 °C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20 °C, santykinis oro drėgnumas
65 %
nelimpa dulkės galima liesti galima  dengti kitą sluoksnį galima dengti kitą sluoksnį purškimo būdu
val. 2–3 4–5 12 6–8

Kai temperatūra žemesnė, o  santykinis oro drėgnumas aukštesnis, arba kai sąnaudos didesnės, nei rekomenduojama, džiūvimo laikas ilgėja.

Įrankių plovimas

Po darbo įrankius nuplauti vaitspiritu arba skiedikliu, sintetinės dervos pagrindu

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Degūs garai ir skystis. Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius neigiamus pakitimus. Pasikartojantis kontaktas su oda gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo atviros liepsnos/ karštų paviršių. Darbo metu nerūkyti,  neįkvėpti garų, aerozolio. Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose, patalpose. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PRARIJUS: išskalauti burną. Neskatinti vėmimo. Sudėtyje yra butanonoksimo - gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbimui atiduodamos visiškai tuščios pakuotės. Pakuotės su produkto likučiais  atiduodamos į senų emalinių dažų surinkimo vietas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Tokiam  A/i kategorijos produktui: 500 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 500 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GP02

Išsamesni duomenys

Žiūrėti saugos duomenų lapus.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Jei dengiate pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtinai kreipkitės į „Caparol″ atstovus, kurie, atsižvelgę į konkrečią situaciją, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt