caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/194586/056890_Capalac_Basic_Vorlack_2_5L.png

Capalac Vorlack

Emalė, skirta gruntiniam ir tarpiniam sluoksniui ant medienos ar gruntuoto metalo paviršių. Išorės ir vidaus darbams.

Paskirtis

Vidaus ir išorės medinius ir metalinius paviršius dengti paruošiamuoju sluoksniu. Norint išvengti alkidinės dervos emaliniams dažams būdingo kvapo, dengiant didelius vidaus paviršiaus plotus, rekomenduojame naudoti „Capacryl PU-Vorlack".

Savybės

 • tirpiklis be aromatinių junginių
 • labai gerai dengia, puikiai padengia kraštus
 • gerai užpildo
 • labai patvari
 • labai gerai sukimba su paviršiumi
 • nepriekaištingai šlifuojama
 • puikios sklidos
 • nelaša
 • be švino ir chromatų
 • greitai džiūsta
 • spalva priderinta prie baltų emalinių dažų (Capalac), optimaliai subalansuotas klampumas

Pagrindinė medžiaga

Alkidnė derva be aromatinių junginių.

Pakuotė/indų talpa

 • Capalac Vorlack:
  375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
 • Capalac mix Vorlack:
  500 ml, 1 l, 2,5 l, 10 l

Spalvos

Balta
Gali būti tonuojama „Capalac Hoch­glanz-Buntlack” emale (ne daugiau kaip 5 %)  arba „Capalac mix” maždaug 18.000 atspalvių.
Dažant silpnos dengiamosios gebos spalvomis, pvz.: raudona, oranžine, geltona, rekomenduojama pirma nugruntuoti atitinkamai derančia grunto spalva.
„Capalac Vorlack” gruntavimo sistemos atspalviai - „ColorExpress” sistemoje.


 

Blizgesio laipsnis

Matinis

Laikymas

Vėsiai
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą

Tankis

apie 1,5 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
++
(–) netinka / (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Įvadas

Prieš naudojimą gerai išmaišyti. „Capalac Vorlack” gali būti dengiama teptuku, voleliu ar purkštuvu.

Tinkami pagrindai

Medinės konstrukcijos ir gruntuotas metalas.

Pagrindo paruošimas

Medinius ir metalo paviršius nušlifuoti, nuvalyti dulkes.

Dengimo būdas

Nuorodos, dengiant purkštuvais:

Ø PurkštukasSlėgisSkiedimasMedžiagos temperatūra
Airless/Aircoat-TempSpray0,009–0,011 colių180–200 bargamyklinio klampumo35 °C

Dengimas:
Gamyklinės konsistencijos medžiagą galima purkšti beoriu purkštuvu ir „Aircoat". „Capalac Vorlack" gali būti dengiama ir teptuku bei voleliu. Produktas yra paruoštas naudojimui.

Sluoksnių sandara

PagrindasPagrindo paruošimasMedienos apsaugaGruntavimasTarpinis sluoksnisViršutinis sluoksnis
Mediena, medienos gaminiaividusnušlifuotiCapalac VorlackCapalac VorlackCapalac balti arba spalvoti emaliniai dažai
MedienaišorėBFS Nr. 18Capalac Holz-
Imprägniergrund
Capalac Vorlack
Geležis, plienasvidus nuvalyti rūdis/nuvalytiCapalac AllGrund arba Rostschutzgrund
išorėnuvalyti rūdis/nuvalyti2 x Capalac AllGrund arba
2 x Rostschutzgrund
CinkasvidusBFS Nr. 5Disbon 481 EP-Uniprimer arba
Capalac AllGrund
išorėBFS Nr. 5Disbon 481 EP-Uniprimer arba
2 x Capalac AllGrund
AliuminisvidusBFS Nr. 6Capalac AllGrund
išorėBFS Nr. 6Capalac AllGrund
Kietasis-PVCvidus/išorėBFS Nr. 22Capalac AllGrund
Apkrovą išlaikantys sluoksniaividus/išorėnušlifuoti/nušarmintiPažeistas vietas paruošti ir nugruntuoti, atsižvelgiant į pagrindą
Nuoroda: Jei ketinama dengti paviršius, kurie jau padengti miltelinėmis dangomis, „CoilCoating” ar kitomis problematiškomis dangomis, iš pradžių būtinai reikia padengti bandomąjį plotą ir patikrinti sukibtį.

Sąnaudos

Sąnaudos ml/m2Dengiant teptukuDengiant voleliuDengiant beoriais purkštuvais
Vertikalus paviršius80–10070–9090
Horizontalus paviršius120120120

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Temperatūra +20°C,  santykinis oro drėgnumas 65%Nelimpa dulkėsGalima liestiGalima šlifuoti, dengti kitu sluoksniu
po val.24apie 12

Kai temperatūra žemesnė ar santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau. 

Įrankių plovimas

Po darbo panaudoti įrankiai plaunami vaitspiritu arba jo pakaitalu.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti, kad nepatektų į rankas vaikams. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti atokiai nuo užsidegimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos.
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į žemę. 
Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo aparatus. Dirbti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Sudėtyje yra 2-butanonoksimo – gali sukelti alergines reakcijas. Išsamesnė informacija: žr. saugos duomenų lapus.

Atliekų tvarkymas

Perdirbimui atiduoti visiškai tuščias pakuotes. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/lako surinkimo vietas. Sudžiūvusius likučius sutvarkyti  kaip statybines, griovimo arba kaip buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

tokiems produktams (Kat. A/d): 300 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 300 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-LL01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Alkidinė derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, alifatai, priedai

Išsamesni duomenys

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų paruošimo šioje techninėje informacijoje nėra įmanoma aprašyti. Jeigu dengsite pagrindą, kuris neaprašytas šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės į "Caparol" atstovus, kurie, įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas