Capalac Vorlack

Emalė, skirta gruntiniam ir tarpiniam sluoksniui ant medienos ar gruntuoto metalo paviršių. Išorės ir vidaus darbams.

Paskirtis

Vidaus ir išorės medinius ir metalinius paviršius dengti paruošiamuoju sluoksniu. Norint išvengti alkidinės dervos emaliniams dažams būdingo kvapo, dengiant didelius vidaus paviršiaus plotus, rekomenduojame naudoti „Capacryl PU-Vorlack".

Savybės

 • tirpiklis be aromatinių junginių
 • labai gerai dengia, puikiai padengia kraštus
 • gerai užpildo
 • labai patvari
 • labai gerai sukimba su paviršiumi
 • nepriekaištingai šlifuojama
 • puikios sklidos
 • nelaša
 • be švino ir chromatų
 • greitai džiūsta
 • spalva priderinta prie baltų emalinių dažų (Capalac), optimaliai subalansuotas klampumas

Pagrindinė medžiaga

Alkidnė derva be aromatinių junginių.

Pakuotė/indų talpa

 • Capalac Vorlack:
  375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l
 • Capalac mix Vorlack:
  500 ml, 1 l, 2,5 l, 10 l

Spalvos

Balta
Gali būti tonuojama „Capalac Hoch­glanz-Buntlack” emale (ne daugiau kaip 5 %)  arba „Capalac mix” maždaug 18.000 atspalvių.
Dažant silpnos dengiamosios gebos spalvomis, pvz.: raudona, oranžine, geltona, rekomenduojama pirma nugruntuoti atitinkamai derančia grunto spalva.
„Capalac Vorlack” gruntavimo sistemos atspalviai - „ColorExpress” sistemoje.


 

Blizgesio laipsnis

Matinis

Laikymas

Vėsiai
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą

Tankis

apie 1,5 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
+ +
(–) netinka / (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Įvadas

Prieš naudojimą gerai išmaišyti. „Capalac Vorlack” gali būti dengiama teptuku, voleliu ar purkštuvu.

Tinkami pagrindai

Medinės konstrukcijos ir gruntuotas metalas.

Pagrindo paruošimas

Medinius ir metalo paviršius nušlifuoti, nuvalyti dulkes.

Dengimo būdas

Nuorodos, dengiant purkštuvais:

Ø Purkštukas Slėgis Skiedimas Medžiagos temperatūra
Airless/Aircoat-TempSpray 0,009–0,011 colių 180–200 bar gamyklinio klampumo 35 °C

Dengimas:
Gamyklinės konsistencijos medžiagą galima purkšti beoriu purkštuvu ir „Aircoat". „Capalac Vorlack" gali būti dengiama ir teptuku bei voleliu. Produktas yra paruoštas naudojimui.

Sluoksnių sandara

Pagrindas Pagrindo paruošimas Medienos apsauga Gruntavimas Tarpinis sluoksnis Viršutinis sluoksnis
Mediena, medienos gaminiai vidus nušlifuoti Capalac Vorlack Capalac Vorlack Capalac balti arba spalvoti emaliniai dažai
Mediena išorė BFS Nr. 18 Capalac Holz-
Imprägniergrund
Capalac Vorlack
Geležis, plienas vidus  nuvalyti rūdis/nuvalyti Capalac AllGrund arba Rostschutzgrund
išorė nuvalyti rūdis/nuvalyti 2 x Capalac AllGrund arba
2 x Rostschutzgrund
Cinkas vidus BFS Nr. 5 Disbon 481 EP-Uniprimer arba
Capalac AllGrund
išorė BFS Nr. 5 Disbon 481 EP-Uniprimer arba
2 x Capalac AllGrund
Aliuminis vidus BFS Nr. 6 Capalac AllGrund
išorė BFS Nr. 6 Capalac AllGrund
Kietasis-PVC vidus/išorė BFS Nr. 22 Capalac AllGrund
Apkrovą išlaikantys sluoksniai vidus/išorė nušlifuoti/nušarminti Pažeistas vietas paruošti ir nugruntuoti, atsižvelgiant į pagrindą
Nuoroda: Jei ketinama dengti paviršius, kurie jau padengti miltelinėmis dangomis, „CoilCoating” ar kitomis problematiškomis dangomis, iš pradžių būtinai reikia padengti bandomąjį plotą ir patikrinti sukibtį.

Sąnaudos

Sąnaudos ml/m2 Dengiant teptuku Dengiant voleliu Dengiant beoriais purkštuvais
Vertikalus paviršius 80–100 70–90 90
Horizontalus paviršius 120 120 120

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra:
ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Temperatūra +20°C,  santykinis oro drėgnumas 65% Nelimpa dulkės Galima liesti Galima šlifuoti, dengti kitu sluoksniu
po val. 2 4 apie 12

Kai temperatūra žemesnė ar santykinis oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau. 

Įrankių plovimas

Po darbo panaudoti įrankiai plaunami vaitspiritu arba jo pakaitalu.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti, kad nepatektų į rankas vaikams. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas, gerai vėdinamoje patalpoje. Laikyti atokiai nuo užsidegimo šaltinių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos.
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į žemę. 
Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo aparatus. Dirbti tik gerai vėdinamose vietose. Prarijus neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Sudėtyje yra 2-butanonoksimo – gali sukelti alergines reakcijas. Išsamesnė informacija: žr. saugos duomenų lapus.

Atliekų tvarkymas

Perdirbimui atiduoti visiškai tuščias pakuotes. Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/lako surinkimo vietas. Sudžiūvusius likučius sutvarkyti  kaip statybines, griovimo arba kaip buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

tokiems produktams (Kat. A/d): 300 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 300 g/l LOJ.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-LL01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Alkidinė derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, alifatai, priedai

Išsamesni duomenys

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų paruošimo šioje techninėje informacijoje nėra įmanoma aprašyti. Jeigu dengsite pagrindą, kuris neaprašytas šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės į "Caparol" atstovus, kurie, įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas