Capalac Kunstharz Klarlack

Bekvapis, skaidrus lakas viršutiniam sluoksniui

Paskirtis

Vidaus darbams:
Neapdorotų, emale arba dažyvėmis padengtų medinių paviršių lakavimui. Skaidrus lakas geležies, plieno, aliuminio (ne anoduoto) ir vario paviršiams (dėmesio: neapsaugo nuo korozijos ir oksidacijos!).

Išorės darbams:
Skaidrus lakas  papildomam emale ar dažyvėmis padengtų pastovių matmenų medininių paviršių lakavimui.

Išorės ir vidaus darbams:
Papildomai nulakuoti emale arba dažyvėmis padengtus paviršius (pvz. „Capalac Dickschicht­lack Glimmer”), siekiant pagerinti paviršiaus  atsparumą mechaninėms apkrovoms, atmosferos veiksniams bei valymui. Dengiant alkidinės dervos laku išsiskiria specifinis kvapas, todėl dengiant didelius paviršius vidaus patalpose, rekomenduojama naudoti „Capadur Parkett- und SiegelLack”.

Savybės

  • Bekvapis
  • Labai lengvai dengiamas
  • Universaliai pritaikomas
  • Labai geros sklidos
  • Atsparus įprastiniams buitiniams valikliams, trumpą laiką  silpnoms rūgštims ir šarmams

Pagrindinė medžiaga

Alkidinė derva be aromatinių tirpiklių

Pakuotė/indų talpa

375 ml, 750 ml, 2,5 l

Spalvos

Skaidrus
Dėl alkidinei dervai būdingo gelsvo atspalvio, lakuojant baltus ar spalvotus paviršius, jų spalva šiek tiek pasikeičia.

Blizgesio laipsnis

Blizgus, šilko matinis

Laikymas

Vėsiai.
Pakuotes laikyti sandariai uždarytas.

Tankis

apie 0,91 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
+ +
(–) netinka / (○)santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Padengtos ir nepadengtos medinės konstrukcijos vidaus patalpose.
Geležis, plienas, aliuminis, varis  vidaus patalpose, kur negresia korozija ar paviršių oksidacija.
Emale arba dažyvėmis padengtoms, pastovių matmenų medinėms konstrukcijoms išorėje (netinka naudoti kaip skaidri danga mediniams paviršiams išorėje, nes nesuteikia apsaugos nuo UV spindulių).
Tinka dengti  paviršius, padengtus Alkydharzlack und Capalac Dickschichtlack, vidaus ir išorės darbams.  Netinka parketo grindims.
Pagrindas turi būti švarus, išlaikantis apkrovą, sausas ir be sukibtį mažinančių dalelių. 
Lapuočių medienos drėgmė neturi viršyti 12%, spygliuočių - 15%.

Pagrindo paruošimas

Medinės konstrukcijos
Mediniai paviršiai nušlifuojami pluošto kryptimi, kruopščiai nuvalomi, pašalinamos iš medienos išsiskiriančios medžiagos, pvz.: sakai. Aštrūs kraštai nulaužomi (žr. BFS atmeną Nr.18).

Metalai patalpose:

Nuo geležies, plieno paviršių nuvalomos rūdys. Oksidacijos produktai nuo aliuminio ar vario kruopščiai nuvalomi nitroskiedikliu.  

Emale, laku padengti paviršiai:
Nušlifuojami sintetine abrazyvine kempine (jei buvo nudažyta žėrinčiomis emalėmis - nebūtina) ir nuvalomi.

Dengimo būdas

Nuorodos dengiant purkštuvais:

Ø Purkštukas Slėgis Skiedimas Medžiagos temperatūra
Aircoat-TempSpray 0,009–0,011 colių 180–200 bar +35 °C

Dengimas:
„Capalac Kunstharz-Klarlack” dengiamas teptuku, voleliu arba purkštuvu. „Capalac Kunstharz-Klarlack” paruoštas dengimui teptuku bei voleliu.
Dengiant purškimo būdu, produkto klapmumą galima reguliuoti jį šildant (TempSpray) Aircoat purkštuvais. 

Sluoksnių sandara

Pagrindas Paskirtis Pagrindo paruošimas Impregnavimas Gruntavimas Tarpinis sluoksnis Viršutinis sluoksnis
Mediena, mediniai gaminiai viduje nušlifuoti/nuvalyti Capalac
Kunstharz-Klarlack

jei reikia, Capalac Kunstharz-Klarlack

Capalac
Kunstharz-Klarlack
Pastovių matmenų medinės konstrukcijos išorėje BFS atmena
Nr. 18
Capalac
Holz-Imprägniergrund
tonuota dažyve 1) Capadur UniversalLasur
arba F7-LangzeitLasur farbig
1–2 x tonuota dažyve 1) Capadur UniversalLasur arba F7-LangzeitLasur 
Geležis, plienas,
aliuminis, varis
viduje nuvalyti rūdis, nušlifuoti, nuvalyti Capalac
Kunstharz-Klarlack
Alkidinės dervos emalės,
Capalac Dickschichtlack
viduje/
išorėje
jei reikia, nušlifuoti,
nuvalyti
2)
1) Tik tonuotos dažyvės gali suteikti reikiamą apsaugą nuo UV spindulių poveikio. „Capalac Kunstharz-Klarlack” neapsaugo nuo UV spindulių, nes yra skaidri, bespalvė danga.
2) Pažeistas vietas, atsižvelgiant į pagrindą, paruošti ir nugruntuoti.
Nuoroda: kai dengiama ant milteline danga padengtų paviršių, „Coil-Coating" dangos ir esant kitiems sudėtingiems pagrindams, būtina iš pradžių padengti bandomąjį plotą ir patikrinti sukibtį.

Sąnaudos

Dengiant teptuku/voleliu Dengiant beoriu purkštuvu
Sąnaudos ml/m/sluoksniui 80–100 140

Pateiktos sąnaudos yra orientacinės, jos gali kisti priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra ne žemesnė kaip +5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra  +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65% Nelimpa dulkės Galima liesti Galima dažyti Galima purkšti
Valandos 4 8 16 12

Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai valomi vaitspiritu arba terpentino pakaitalu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Blizgus:
Degūs skystis ir garai. Pakartotinis sąlytis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo karščio, žiežirbų, atviros liepsnos, karštų paviršių. Nerūkyti. Neįkvėpti garų, aerozolio.  Saugoti, kad nepatektų ant odos, drabužių, į akis. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Sudėtyje yra butanono oksimo - gali sukelti alerginę reakciją.

Šilko matinis:
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti garų, aerozolio. Saugoti, kad nepatektų ant odos, drabužių, į akis. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose patalpose. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Sudėtyje yra butanono oksimo - gali sukelti alerginę reakciją.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Pakuotes su medžiagos likučiais atiduoti į seno lako surinkimo punktus.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

tokam A/e kategorijos produktui - 400 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 400 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-KH02

Išsamesni duomenys

žr. saugos duomenų lapą.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į „Caparol″ atstovus, kurie, įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.  

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt