caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/185596/056000_CAPALAC_Disbocolor_493.png

Capalac Disbocolor 493

Žėrinčių spalvų apsauginė emalė metaliniams fasadams

Paskirtis

Fasadų ir fasadų konstrukcinių dalių iš cinkuotos plieninės skardos, „Coil Coating" metodu padengtos skardos, aliuminio skardos (bet ne Eloxal/anoduotos), varinės skardos ir kietojo PVC paviršių apsaugai.
Spalvinei betono ir cementinio tinko paviršiaus apdailai.

Savybės

  • Žėrinčios spalvos
  • Labai atspari UV spinduliamas ir atmosferos veiksniams
  • Lengvai valomas blizgus paviršius
  • Paviršius atsparus mineralinėms alyvoms, riebalams, vaškui, valymo priemonėms ir vandeniniams druskos tirpalams
  • Greitai džiūstanti ir greitai tampa atspari lietui
  • Grįžtamojo proceso (reversinė) emalė

Pagrindinė medžiaga

Metakrilnė derva su tirpikliais

Pakuotė/indų talpa

8 l

Spalvos

  • Standartinė spalva:
    balta
  • Spalvinimas gamykloje:
    didelė spalvų įvairovė

Spalvos atsparumas pagal BFS atmeną Nr. 26

Rišiklis: A klasė
Pigmentavimas:  1 -3 klasė, priklausomai nuo spalvos.

Blizgesio laipsnis

Šilko matinė

Laikymas

Vėsiai 
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą

Tankis

apie 1,2 g/cm3

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus2 vidus 3 vidus 1 išorė2 išorė
++
(–) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka

Tinkami pagrindai

Fasado konstrukcijos iš „Coil Coating" metodu padengtos skardos, cinkuotos plieninės skardos, cinkuotos skardos, aliuminio skardos (Dėmesio! netinka anoduotam aliuminiui), varinės skardos, kietojo PVC, taip pat betono ir cementinio tinko paviršiai. Dėl greito „Capalac Disbocolor 493" džiūvimo betono ar cementinio tinko paviršiuose dėl porų pagrinde gali susidaryti pūslių. To išvengti neįmanoma,  dangos funkcionalumui jos neigiamos įtakos neturi.

„Capalac Disbocolor" netinka stogų paviršių dengimui. Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovas ir be sukibtį mažinančių dalelių.

Pagrindo paruošimas

Betonas, cementinis tinkas
Cementšlamį pašalinti šratasrovėmis. Lygius betoninių konstrukcijų paviršius pašiurkštinti drėgno smėlio srovėmis. Dumblius, medžiagą nuo sulipimo ir nešvarumus pašalinti slėginio vandens srovėmis. Išsikristalizavusias druskas pašalinti sausu šepečiu.

Cinkas, cinkuotas plienas
Pagal  BFS atmeną Nr. 5, amoniakiniu vilgikliu arba kitu specialiai cinkui skirtu valikliu ir švitrine kempinėle arba srovėmis „Sweep".

Aliuminis

Valoma fosforo rūgštimi ir švitrine kempinėle pagal BFS atmeną Nr. 6.

Kietasis PVC

Amoniakiniu vilgikliu ir švitrine kempinėle pagal BFS Nr. 22.

Dangos (pvz., „Coil Coating")

Patikrinti, ar dangos išlaiko apkrovą, taip pat ar dera su „Capalac Disbocolor 493". Apkrovą išlaikančius paviršius nuvalyti pvz., slėginio vandens srovėmis. Kreidėjimo likučius visiškai pašalinti. Apkrovos neišlaikančias dangas pašalinti tinkamu metodu.

Dengimo būdas

„Capalac Disbocolor 493” dengiamas tumpaplaukiu emaliniams dažams/lakui skirtu voleliu. Medžiaga yra paruošta naudojimui. Prieš dengiant reikia tik gerai išmaišyti.

Sluoksnių sandara

PagrindasPaskirtisPagrindo paruošimasGruntavimasTarpinis sluoksnisGalutinis sluoksnis
Coil Coating padengti fasadų lakštai

išorėje

nuvalytiCapalac 2K-EP-Haftgrund1) arba
Capacryl Haftprimer1)

Capalac

Disbocolor 493 2)   

Capalac
Disbocolor 493

Cinkuota plieninė skarda ir cinkuota skarda

išorėje

BFS Nr. 5Capacryl Haftprimer

Capalac

Disbocolor 493 2)   

Aliuminio ir varinė skarda

išorėje

BFS Nr. 6Capacryl Haftprimer

Capalac

Disbocolor 493 2)

Kietasis PVC

išorėje

BFS Nr. 22

Capacryl Haftprimer

Capalac

Disbocolor 493 2)

Betonas, cementinis tinkas

išorėje

nuvalytiDupa-grundCapalac
Disbocolor 493 2)
1)Pažeistas senų dažų sluoksnio vietas apdoroti atsižvelgiant į pagrindą.
2)Dengiant tamsius arba skirtingų spalvų pagrindus, taip pat dengiant silpnai dengiančiais atspalviais (pvz., geltona, raudona arba oranžine) būtinai reikia dengti tarpinį sluoksnį.
Pastaba: dengiant ant  milteline danga, „Coil-Coating" dangomis padengtų paviršių  ir esant kitiems sudėtingiems pagrindams, būtina iš pradžių padengti bandomąjį plotą ir patikrinti sukibtį. Dengiant tamsius arba skirtingų spalvų pagrindus, taip pat dengiant silpnai dengiančiais atspalviais (pvz., geltona, raudona arba oranžine) būtinai reikia dengti tarpinį sluoksnį.

Sąnaudos

Apie 135 -180 ml/m  vienam sluoksniui.

Nurodytos sąnaudos yra orientacinės, jos gali skirtis priklausomai nuo pagrindo ir jo savybių. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra
ne žemesnė kaip +5°C.
Laikytis VOB C dalies (DIN 18363, 3.1.10 sk.). Medžiagos negalima dengti ant tiesioginių saulės spindulių apšviestų, įkaitusių pagrindų, pučiant stipriam vėjui, lyjant.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%Nelimpa dulkėsAtsparus lietuiGalima dengti kitą sluoksnį
Po val.12 

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius iš karto po darbo išplauti „Disbocolor 499 Verdünner" skiedikliu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Skystis ir garai degūs. Gali sudirginti kvėpavimo takus. Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Nuodinga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Saugoti nuo karščio. Neįkvėpti garų/aerozolio. Vengti patekimo į akis, ant odos arba drabužių. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamose vietose. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PRARIJUS, išskalauti burną, NESKATINTI vėmimo. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas gerai vėdinamoje vietoje.
Sudėtyje yra bis(1,2,2,6,6-pentametil-piperidil)sebakato, metil-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebakato – gali sukelti alergines reakcijas.

Atliekų tvarkymas

Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/lako surinkimo vietas, sudžiūvusias medžiagos atliekas sutvarkyti kaip statybos bei griovimo atliekas arba kaip buitines atliekas. Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

tokiam A/i kategorijos produktui: 500 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 500 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-PL04

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapą.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų paruošimo šioje techninėje informacijoje nėra įmanoma aptarti. Jeigu dengsite pagrindą, kuris neaprašytas šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės į „Caparol" atstovus, kurie, įvertinę konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt