• youtube

Capatect-Ceratherm-Ansetzmörtel 084

Plonasluoksnis klijuojamasis skiedinys keraminėms dangoms ir klinkeriams klijuoti ant „Capatect-WDVS A, B“ sudėtinių termoizoliacinių sistemų.

Paskirtis

Keraminėms dangoms, klinkeriui klijuoti ant „Capatect-WDV" apšiltinimo sistemų bei kitų tinkamų pagrindų.

Savybės

  • Atsparus atmosferos veiksniams
  • Hidrofobiškas
  • Pralaidus vandens garams
  • Plastiškas dengiant
  • Ypač tinka naudoti WDV sistemose
  • Nedegus A2 – DIN 4102,  „Capatect –WDVS A” sistemoje su mineralinės vatos izoliacinėmis plokštėmis
  • Sunkiai užsidegantis B1 – DIN 4102, „Capatect –WDVS B” sistemoje su polistireno putplasčio plokštėmis

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai

Spalvos

Cemento pilkumo

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje, ir sausai.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Nepraimtos pakuotės tinkamumo trukmė apie 12 mėn.

Kietojo skiedinio tūrinis svoris

apie 1,55 g/cm³.

Sukimbamasis stiprumas

su betonu ≤ 1,0 N/mm2.

Vandens sugerties koeficientas

w < 0,1 kg/(m2 · h0,5) nach DIN 52617.

Rišiklis

mineralinis rišiklis pagal DIN EN 197-1. Sintetinės dervos dispersiniai milteliai.

Produkto numeris

084

Pagrindo paruošimas

Visi pagrindai turi išlaikyti apkrovą, turi būti lygūs, švarūs, sausi ir be sukibtį mažinančių dalelių.

Dengimo būdas

Skiedinį užkrėsti ant pagrindo ir dantytąja mente (6x6 mm arba 8x8 mm) išlyginti vertikaliai.
Dantytoji mentė parenkama atsižvelgiant į pagrindo savybes (šiurkštumą), plytelių dydį ir užpakalinės plytelės pusės savybes. Klijuojamojo skiedinio dengti tik tiek, kiek galima pakloti klinkerių plytelių ir keraminių plokščių prieš susidarant plėvelei.
Plytelių užpakalinę pusę taip pat padengti skiediniu (taškų ir rumbų metodu), kad klijų sluoksnis būtų per visą paviršių, be tarpų. Plyteles, lengvai pastumdant, įspausti į drėgną skiedinį.

Sąnaudos

Apie 5,0 kg/m2 pagal pasirinktą trintuvės dantytumą.
Pateiktos sąnaudos yra apytikrės, be nubyrėjimo ir suslūgimo nuostolių.
Reikia atsižvelgti į nuokrypius, susijusius su objektu ir dengimo sąlygomis.

Dengimo sąlygos

Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai".

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Apie 2-3 d. priklausomai nuo temperatūros ir santykinio oro drėgnumo.

Įrankių plovimas

Panaudoti darbo įrankiai iškart plaunami vandeniu.

Medžiagos dengimas

Į švarų indą įpilti apie 6-6,5 l vandens ir maišyti lėtaeigiu maišytuvu arba priverstinio maišymo maišykle.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Tik profesionaliam naudojimui.
Dirgina odą. Gali stipriai pažeisti akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Esant ilgalaikiam ar pasikartojančiam poveikiui gali pažeisti vidaus organus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių.Tai labai šarminis produktas, todėl būtina vengti patekimo į akis ar ant odos. PATEKUS Į
AKIS keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei yra, išimti kontaktinius lęšius, toliau plauti akis. PRARIJUS išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Nešioti darbo pirštines, apsauginius akinius/ veido apsaugą.
Sudėtyje yra cemento ir kvarco.

Atliekų tvarkymas

Sukietėjusius produkto likučius sutvarkyti remiantis vietiniais galiojančiais įstatymais. Tuščias pakuotes atiduoti perdirbimui pripažintoms atliekų naikinimo įmonėms.

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

Žr. saugos duomenis.

Giscode

ZP1

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

  • Spausdinti
  • Į viršų