caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/55531/026807_Ceratherm_Fugenmoertl_FL_083.png

Capatect-Ceratherm-Fugenmörtel 083

Skiedinys siūlėms užtaisyti dengiant keramines dangas ant „Capatect-WDVS A, B" sudėtinių termoizoliacinių sistemų.

Paskirtis

Skiedinys siūlėms užtaisyti apliejimo metodu dengiant keramines dangas ir apdailos plyteles ant „Capatect-WDVS A, B" sudėtinių termoizoliacinių sistemų.

Savybės

 • Atsparus atmosferos veiksniams
 • Atsparus šalčiui ir tirpsmo druskai
 • Atsparus liūčiai
 • Hidrofobiškas
 • Nedidelė susitraukimo deformacija
 • Difuziškas
 • Plastiškas dengiant
 • Lengvai nuplaunamas nuo keraminių dangų
 • Ypač tinka naudoti fasadų šiltinimo sistemose.
 • Nedegi A2 – DIN 4102,  „Capatect –WDVS A " sistmoje su mineralinės vatos izoliacinėmis plokštėmis.
 • Sunkiai užsideganti B1 – DIN 4102, „Capatect –WDVS B" sistemoje su polistireno putplasčio plokštėmis.

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai

Spalvos

083/11 titano pilkumo

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje, ir sausai.
Nepraimtos pakuotės tinkamumo trukmė apie 9 mėn., 9 mėn. išlieka mažas chromatų kiekis.

Didžiausias grūdelių dydis

smulkiagrūdžiai

Šviežiojo skiedinio tūrinis svoris

apie 1,5 g/cm³

Rišiklis

mineralinis rišiklis pagal DIN EN 197-1 su specialiais priedais

Produkto numeris

083

Pagrindo paruošimas

Dangos šonai turi būti švarūs ir be sukibtį mažinančių dalelių. Pašalinti išdžiūvusio skiedinio likučius. Suformuoti vienodo gylio siūles, ne mažiau kaip 6 mm gylio. Suformuoti 5-20 mm pločio siūles.
Pagrindas turi būti lygus, paviršius be porų ir sukibtį mažinančių dalelių.
Gilias siūles užpildyti dviem sluoksniais. Stipriai sugeriančius pagrindus sudrėkinti. Klojimo skiedinys, rievėjant siūles, turi būti surištas ir išdžiūvęs.
Atkreipti dėmesį, kad pagrindas ir siūlių kraštai būtų vienodos gebos sugerti drėgmę, kad siūlės būtų visiškai užpildytos. 

Dengimo būdas

Pagrindas turi būti lygus, paviršius be porų ir sukibtį mažinančių dalelių.
Svarbu užtikrinti, kad siūlės būtų sudrėkintos. Siūles pilnai užpildyti. Skiedinio likučius prieš išdžiūstant visiškai pašalinti. Paviršių nuplauti kempine, cemento likučius nuvalyti tinkamu valikliu.
Dengiant dangas su porėtu paviršiumi, gali užsilikti siūlių skiedinio likučių. Prijungties su kitokia medžiaga siūles užpildyti elastingais siūlių užpildais.

Sąnaudos

Apie 3-5 kg/m2.
Pateiktos sąnaudos yra apytikrės. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti plytelėmis padengus bandomąjį plotą, nes sąnaudos priklauso nuo plytelių formato, siūlių pločio ir gylio.

Dengimo sąlygos

Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C.
Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai". Saugoti nuo per greito išdžiūvimo. Abejojant, ar kietėja tolygiai, sudrėkinti švariu vandeniu.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%, siūlių šlamo paviršius išdžiūsta per 24 val.

Įrankių plovimas

Panaudotus darbo įrankius iškart išplauti vandeniu.

Medžiagos dengimas

Į švarų indą įpilti apie 6 l vandens ir maišyti lėtaeigiu maišytuvu, kol masė pasidaro vientisa, tolygios spalvos. Maždaug po 3 min. dar kartą išmaišyti.
Pradėjusios stingti medžiagos neskiesti vandeniu iki dengti reikiamos būsenos, nes gali atsirasti rišimosi problemų. Sumaišyti tiek medžiagos, kiek galima padengti per 40 min.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Šio mineralinio miltelinio produkto reakcija yra šarminė. Dirgina odą. Gali stipriai pažeisti akis. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dirbant, mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių ir veido apsaugą. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti kaip mišrias statybos ir griovimo atliekas.

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

Žr. saugos duomenis.

Giscode

ZP1

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt