• youtube

Meldorfer Fugenmörtel 081

Siūlių skiedinys „Meldorfer“ horizontalių apdailos plytelių siūlėms galutinai užtaisyti išorėje ir viduje

  Paskirtis

  Paruoštas naudoti skiedinys „Meldorfer" horizontalių apdailos plytelių stačiosioms ir gulsčiosioms siūlėms užtaisyti sulig paviršiumi.

  Savybės

  • Labai pralaidus vandens garams
  • Atsparus atmosferos veiksniams, hidrofobiškas pagal DIN 18550
  • Elastingas ir lengvai dengiamas
  • Labai mažo įtempio, nesideformuoja
  • Atsparus šarmams ir UV spinduliams
  • Pigmentuotas
  • Becementis, rišiklis – sintetinė derva
  • Mineralinių užpildų derinys

  Pakuotė/indų talpa

  25 kg kibiras

  Spalvos

  Cemento pilkumo

  Laikymas

  Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
  Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
  Silosai: konteinerius ir silosus prieš ilgesnę prastovą (žiemos pertrauką) visiškai ištuštinti.

  Gaisrinė laikysena

  sunkiai degi

  Vandens sugerties koeficientas

  w < 0,5 kg/(m2· h0,5) pagal DIN EN 52617

  Konsistencija

  žemės drėgnumo

  Produkto numeris

  081

  Sąnaudos

  Apie 3-5 kg/m2 , kai siūlės plotis apie 12 mm; sąnaudos priklauso nuo siūlės gylio ir medžiagos tankio.
  Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Klojimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5ºC ir ne aukštesnė kaip +30ºC.
  Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, esant rūkui arba dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai".

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra +20ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%, skiedinio sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val., visiškai išdžiūsta per 2-3 d. Kai temperatūra žemesnė ir drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

  Įrankių plovimas

  Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.

  Naudojimas

  „Meldorfer-Ansatzmörtel 080" turi būti sukietėjęs ir sausas.
  Prastova šiltuoju metų laiku ne trumpesnė kaip 2-3 d.
   
  „Meldorfer-Fugenmörtel"  skiedinys yra paruoštas naudoti. Medžiagą išmaišyti ir konsistenciją nustatyti nedideliu kiekiu vandens. Siūlių skiedinį užkrėsti ant trintuvės ir atitinkamo pločio rievikliu įterpti į siūlę. Išlyginti lengvai paspaudžiant. Iš šonų prilipusią medžiagą prieš džiūvimą nuvalyti šluotele arba plokščiuoju šepečiu.

  Įvadas

  Dėl naudojamų natūralių užpildų gali šiek tiek skirtis spalva. Todėl būtina naudoti tos pačios partijos produktus arba reikiamą medžiagos kiekį sumaišyti vieną su kita. Nuo lietaus ir džiūstant pastolius apdengti statybiniu brezentu.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, nes gali būti pažeista žarnyno mikroflora.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip vandeninių klijų atliekas, sudžiūvusius medžiagos likučius – kaip sukietėjusius klijus arba buitines atliekas. EAK 080410.

  Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

  Žr. saugos duomenis.

  Giscode

  D1

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

  • Spausdinti
  • Į viršų