Capatect CarboNit

Labai atspari smūgiams, karbono pluoštu sustiprinta ir vandeniui atspari dviejų komponentų armavimo masė cokoliui.
 • Paskirtis

  Dviejų komponentų, karbono pluoštu sustiprinta, labai atspari smūgiams armavimo masė dviejų sluoksnių armuotajam apatiniam tinkui cokolio srityje padengti.
  • Sluoksnis ne mažiau kaip 5 mm.
  • Sluoksnis ne mažiau kaip 3 mm.

  Savybės

  Dėl labai didelio kiekio karbono pluošto gaunamas nepaprastai geras atsparumas mechaninei apkrovai. „CarboNit" sudėtis yra optimali cokoliui, veikiamam vandens tiškalų.

  Pagrindinė medžiaga

  Sintetinės dervos dispersija, su kalcio aliuminatų, kalcio silikatų ir magnio oksidų priedais.

  Pakuotė/ indų talpa

  • Pakuotės dydis: 25 kg
  • „CarboNit" Milteliai: 3 kg maišai, 22 kg kibirai

  Spalvos

  • „CarboNit komponentai": šviesiai smėliniai.
  • „CarboNit Powder komponentai": balti.

  Laikymas

  Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
  Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Nepraimtų pakuočių tinkamumo trukmė apie 6 mėn.

  Šilumos laidumas

  0,7 (W/m.K)

  Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

  120

  Atsparumas smūgiams

  1. > 50 džiaulių (bandymas su 8 mm storio armavimo sluoksniu, armuotu „CarboNit" dviem sluoksniais (RMI bandymo protokolas Nr. 2007/14-15.
  2. Atsparumas kamuolio smūgiui pagal DIN 18032.
  3. Apsauga nuo krušos; atsparumas krušai HW 5.

  Produkto numeris

  9815

  Pagrindo paruošimas

  Prielaida kloti „Capatect Perimeterdämmplatte" plokštes yra esama hidroizoliacija, parinkta pagal vyraujančias apkrovas.
  Jei vandens nuotėkiui pagerinti kaip būtina priemonė yra numatytas drenažas, tai jis ir atliekamas savo ruožtu, o sandarinimo ir termoizoliacijos priemonės – savo. Kaip alternatyva matomoje cokolio srityje gali būti naudojamos „Capatect PS-Fassadendämmplatten".

  Medžiagos paruošimas

  Milteliniai komponentai suberiami į indą su skysčių komponentais ir lėtaeigiu maišytuvu (400 aps./min.) maišoma, kol gaunama vientisa, be gumulų masė. Abiejų komponentų kiekis yra labai tiksliai suderintas, todėl nereikia jokių kitų priedų.

  Sumaišytos medžiagos tvermės (tinkamumo) truk­mė, kai oro temperatūra 20°C, apie 30 min. Kai temperatūra aukštesnė, tas laikas sutrumpėja, kai žemes­nė – pailgėja.

  Dengimo būdas

  „Capatect CarboNit" dengiama dviem sluoksniais. Pirmasis „CarboNit" sluoksnis den­giamas per audinio plotį dantytąja glaistykle ir „Capatect Glasgewebe" įglaistomas su ne mažesne kaip 10 cm užlaida ties sandūromis. Po to „Capatect CarbonNit" užgriebiant už dar drėgno ploto, vėl nuglaistomas taip, kad būtų padengtas visas audinys.
   
  Pirmojo paruošiamojo tinko sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 5 mm, o „Capatect
  Glasgewebe" turi būti įterptas išoriniame trečdalyje.
  Po 24 val. džiūvimo (nelygu oro sąlygos) taip pat per audinio plotį dantytąja glaistykle dengiamas antrasis sluoksnis „Capatect CarboNit" ir „Capatect Glasgewebe" įglaistomas su ne mažesne kaip
  10 cm užlaida ties sandūromis. Po to, užgriebiant už dar drėgno ploto, „Capatect CarbonNit" vėl nuglaistomas taip, kad būtų padengtas visas audinys.
  Antrojo paruošiamojo tinko sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 3 mm, o „Capatect
  Glasgewebe" turi būti įterptas sluoksnio viduryje.
  Kai fasado paviršius į cokolio paviršių pereina sulig fasado paviršiumi, žr. detalų sprendimą užpakalinėje pusėje.
  Nuoroda: kiti medžiagų deriniai, žr. medžiagos matrica užpakalinėje pusėje.

  Sąnaudos

  Kai sluoksnio storis ne mažesnis kaip 8 mm, sunaudojama apie 13,5 kg/m2, įskaitant „Carbonit
  Powder" priedą (vienam sluoksnio storio mm apie 1,7 kg).

  Dengimo sąlygos

  Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui.
  Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai".

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, armavimo tinko sluoksnis išdžiūsta per 24 val., visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą per 3 d.
  Tinkas džiūsta veikiamas hidratacijos ir keičiantis fizikinėms savybėms, t. y. garuojant drėgmei. Todėl ypač šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, jis džiūsta ilgiau.

  Įrankių plovimas

  Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.

  Nuorodos

  Kad nebūtų sandūrų, dengti užgriebiant už dar drėgno ploto nepertraukiamai. Kad būtų  išsaugotos specifinės savybės, „Carbon" produktų nemaišyti su kitais produktais. Netinka horizontaliems paviršiams, veikiamiems vandens apkrovos.

  Nurodymai, kaip dengti
  Carbon-Edition
  Izoliacinių plokščių klijavimas ir 1 sluoksnis „CarboNit", d = 5 mm, įtraukta cokolio plokštė:
  Bild 2 (039373_CarboNit_schema1_LT.jpg)
  Izoliacinių plokščių klijavimas ir 1 sluoksnis „CarboNit", d = 5 mm, su 20 mm plonesne cokolio plokšte:
  Bild 8 (039401_Carbonit-Schema2_Neu.lt.jpg)
  Izoliacinių plokščių dengimas ir medžiagos keitimas 2 „CarboNit" sluoksnių armavimo sluoksnyje, d = 3 mm:
  Bild 4 (039375_CarboNit_schema3_LT.jpg)
  Alternatyva: izoliacinių plokščių su ištisiniu armavimo sluoksniu dengimas:
  Bild 5 (039376_CarboNit_schema4_LT.jpg)
  Viršutinis tinkas/dažymas:
  Bild 7 (039400_Carbonit_Schema5_Neu.lt.jpg)
  Medžiagų deriniai
  Cokolio paviršius Armavimo sluoksnis Tinkas Dažai
  -CarboNit (5 arba 8 mm) -CarboNit cokolio zonoje
  -CarbonSpachtel
  -ZF-Spachtel 699
  -AmphiSilan
  -Capatect-Fass.Putz
  -Fassadebputz Fein
  -Sylitol-Fassadenputz, su Putzgrund"
  -Meldorfer-Flachverbl.(Meld. tik ant ZF-Spachtel 699)

  -AmphiSilan
  -ThermoSan
  -Muresko

  (nedengti ant Meldorfer-Flachverblender)
  -AmphiSilan
  -Capatect-Fass.Putz
  -Fassadebputz Fein
  -Meldorfer-Flachverbl.
  (atitinkamai su Putz- grund)
  -186M
  -190
  (atitinkamai su Putz-grund ant CarboNit)
  -Sylitol-Fassadenputz
  -Mineral-Leichtputz
  -Mineralputz
  -SI-Finish 130

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  „CarboNit" miltelių komponentai
  Dirgina odą. Gali pakenkti akims. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo į akis ir ant odos.  Patekus į akis, nedelsiant kruopščiai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dirbant mūvėti specialiomis pirštinėmis ir užsidėti apsauginius akinius/antveidį. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  „CarboNit" skysti komponentai
  Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu.
  Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.

  Atliekų tvarkymas

  „CarboNit" skysti komponentai
  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų atliekos, sudžiūvę medžiagos likučiai – kaip sukietėję dažai arba buitinės šiukšlės.
  „CarboNit" miltelių komponentai
  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Sudžiūvę medžiagos likučiai – kaip įvairios statybinės atliekos.

  Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

  Žr. saugos duomenų lapus.

  Giscode

  Miltelių komponentai:
  ZP1

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  Skysti komponentai:
  M-DF01

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva",
  Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, 
  Tel. 8 5 2602015,
  Fax. 8 5 2639283, 
  El.paštas: info@caparol.lt 
  www.caparol.lt

  Techninė informacija

  Saugumo duomenų lapas

  Informacija

  Vaikų darželis Austrijoje