• youtube

Capatect Ceratherm Mörtel DP

Mineralinis sausasis mišinys, skirtas „Capatect-Ceratherm System II” izoliacinių plokščių klijavimui ir armavimui.

  Paskirtis

  Kaip klijai mineralinės vatos ir polistireno izoliacinėms plokštėms.
  Kaip armavimo masė (4-7 mm) „Capatect-Cera­therm II" šiltinimo sistemoje.

  Savybės

  • Produktas tinka izoliacinių plokščių klijavimui ir armavimui
  • Atsparus atmosferos veiksniams
  • Hidrofobiškas
  • Labai pralaidus vandens garams
  • Lengvai dengiamas
  • Gerai sukimba su visais mineraliniais pagrindais, PS putomis, mineralinės vatos izoliacinėmis plokštėmis

  Pagrindinė medžiaga

  Mineraliniai riškikliai pagal DIN EN 197-1 ir DIN EN 459-1, sintetinės dervos dispersijos milteliai.

  Pakuotė/indų talpa

  25 kg maišai

  Spalvos

  Pilka

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje, sausai. 
  Nepraimtos pakuotės tinkamumo trukmė apie 12 mėn. 12 mėn. - nedidelis chromatų kiekis. 

  Piltinis tankis

  apie 1,4 g/cm³

  Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

  (4 mm): sd: < 0,1 m pagal DIN EN ISO 7783

  Sukimbamasis stiprumas su polistireno putplasčio plokšte

  ≥ 0,08 N/mm²

  Vandens pralaidumas w reikšmė

  w < 0,15 kg/(m² · h0,5) pagal DIN EN 1062

  Pagrindo paruošimas

  Palanges ir pristatytas konstrukcines dalis apklijuoti. Stiklo, keramikos, klinkerio, natūralaus akmens, lakuotus ir anoduotus paviršius kruopščiai apdengti.

  Mūro, betono paviršiai, apkrovas išlaikantys senų dažų sluoksniai turi būti švarūs ir sausi. Būtina pašalinti nešvarumus, sukibtį mažinančias daleles ar medžiagas ( pvz. alyvos plėvelę) taip pat skiedinio šiurkštus.
  Kiek įmanoma pašalinti pažeistus ir atsisluoksniavusius senų dažų ir faktūrinio tinko sluoksnius. Tinko tuštumėles nudaužyti ir užtinkuoti sulig paviršiumi. Stipriai įgeriančius, birius arba tepančius paviršius reikia nuvalyti iki tvirto pagrindo ir nugruntuoti „Sylitol-Konzentrat 111".

  Medžiagos paruošimas

  „Capatect-Ceratherm Mörtel DP” maišomas galingomis lėtaeigėmis maišyklėmis arba skiedinio maišytuvais. Įpilama švaraus šalto vandens ir išmaišoma iki vienalytės masės. 25 kg maišui reikia maždaug 5,8 l vandens. Sukietėjusios medžiagos jokiu būdu negalima pakartotinai skiesti vandeniu.

  Dengimo būdas

  Klijavimas:
  Klijavimo masę  dengti ant užpakalinės plokštės pusės  rumbų ir taškų metodu (palei perimetrą ištisinė juosta, viduryje 3 plaštakos dydžio gumulai), klijuojamasis paviršius turi sudaryti ≥ 60%. Klijavimo masės sąnaudos priklauso nuo pagrindo tolerancijos. Klijuojamuoju sluoksniu gali būti išlyginti nelygumai iki 2 cm.
  Kai izoliacinių plokščių storis >100 mm, kad būtų užtikrinta statybinių medžiagų klasė B1,  ties fasado angų sąramomis (pvz., langų, durų)  20 cm pločio juostomis išdėstomos nedegios mineralinės vatos plokštės.  Kaip alternatyva gali būti naudojama priešgaisrinė užtvara.
  Armavimas:

  Prie langų angokraščių ir briaunų pritaisius kraštų apsaugą, taip pat atlikus įstrižą armavimą ties fasadų angų kampais, armavimo masė dengiama stiklo pluošto audinio pločio juostomis, į ją įspaudžiamas stiklo pluošto audinys „Capatect Gewebe 650" su ne mažesnemis kaip 10 cm užlaidomis. Po to užglaistoma "šlapias į šlapią" metodu užgriebiant už drėgno paviršius taip, kad būtų pilnai padengtas visas audinys. Armavimo sluoksnis turi būti ≥ 4 mm storio.

  Smeigės:
  Smeigėmis tvirtinant per armavimo tinklelį, armuojama dviem sluoksniais. Į pirmą sluoksnį įterpiamas armavimo tinklelis, tvirtinamos smeigės ir iš karto padengiamas antras sluoksnis.

  Sąnaudos

  Klijuojant:
  apie  4,5–6,0 kg/m²

  Armuojant:
  apie 1,4 kg/m² milimetro sluoksnio storiui
  Pateiktos sąnaudos yra apytikrės. Būtina atsižvelgti į objekto arba dengimo sąlygotus nuokrypius.  
  Armavimo sluoksnio storis apie 4–7 mm.

  Dengimo sąlygos

  Dengimo temperatūra:
  Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Nedengti pučiant vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui, taip pat, kai pagrindus veikia tiesioginiai saulės spinduliai. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai".

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Smeigėmis tvirtinama,  kai gerai sutvirtėja klijų sluoksnis, t.y. maždaug po 1 d. Šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, paviršius džiūsta ilgiau.

  Įrankių plovimas

  Panaudotus darbo įrankius iškart plauti vandeniu.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Dirgina kvėpavimo takus. Dirgina odą. Sukelia sunkius akių pažeidimus.
  Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių.
  Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos. PATEKUS Į AKIS nedelsiant kruopščiai nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
  Naudoti tinkamas apsaugines pirštines, apsauginius akinius/ veido apsaugą. 
  PRARIJUS iškart kreiptis į gydytoją, parodyti jam produkto pakuotę arba etiketę.
  Išsamesni duomenys saugos duomenų lapuose.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti kaip mišrias statybos ir griovimo atliekas. EAK 170904.

  Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

  Pavojingumo simboliai: Xi – dirginanti, sudėtyje yra cemento;
  žr. saugos duomenų lapus.

  Giscode

  ZP1

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva″
  Tel. 8 5 2602015
  El. paštas info@caparol.lt

  Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
  • Spausdinti
  • Į viršų