Capatect Klebe und Armierungsmasse 186 M Winter

Mineralinis sausasis mišinys, skirtas klijuoti ir armuoti izoliacines plokštes žiemos sąlygomis

caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/212180/061303_caparol-186m-winter-bag_www_LV.png

Paskirtis

Klijavimo ir armavimo mišinys, skirtas šiltinimo sistemoms „Capatect” ETICS A ir B bei Capatect-VHF (ventiliuojamai fasado sistemai).

Savybės

 • Reakcija į gaisrą pagal Vokietijos klasifikaciją: „nedegus" (nichtbrennbar) arba „sunkiai degus" (schwerentflammbar), priklausomai nuo montuojamos šiltinimo sistemos.

 • Atsparus atmosferos veiksniams ir hidrofobinis pagal DIN V 18 550.

 • Labai difuziškas.

 • Ilga paruošto skiedinio tinkamumo dengti trukmė.

 • Aukštas skiedinio stabilumas (valkšnumas).

 • Nekenkia aplinkai.

 • Optimalus grūdelių derinys.

 • Mineralinis rišiklis, cemento pagrindu, su sukibtį gerinančiais priedais.

 • Subalansuotas kvarco ir kalcito užpildų derinys.

  Su priedais, gerinančiais dengimo elastingumą.

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai.

Spalvos

Pilka.

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltai.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Nedidelis chromatų kiekis - 12 mėn. laikotarpyje.
Nepraimtos pakuotės tinkamumo naudoti trukmė apie 12 mėn.

Šilumos laidumas

0,5 W/(m · K)

Piltinis tankis

apie 1,5 kg/dm3

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

µ < 15

Vandens sugerties koeficientas

w < 0,03 kg/(m2 · h0,5)pagal DIN EN 1015-18:2002

Produkto numeris

186M Winter

Pagrindo paruošimas

Pagrindas (mūras, betonas, neatsisluoksniavę seni dažų ar tinko sluoksniai) turi būti švarus, sausas, išlaikantis apkrovą, be sukibtį mažinančių dalelių. Pašalinti nešvarumus, sukibtį mažinančias medžiagas (pvz., alyvos plėvelę), taip pat atsikišusius šiurkštus, pažeistus, atsisluoksniavusius  senus dažų ir faktūrinio tinko sluoksnius. Tinko tuštumėles nudaužyti ir užtinkuoti sulig paviršiumi.  Stipriai įgeriančius, byrančius arba tepančius paviršius gerai iki tvirto pagrindo nuvalyti ir nugruntuoti „Sylitol-Konzentrat 111”.

Sąnaudos

Izoliacinių plokščių klijavimas: apie 4,5–6,0 kg/m2.
Izoliacinių plokščių armavimas: apie 1,5 kg/m2, 1 mm storio sluoksniui
Pateiktos sąnaudos yra apytikslės. Būtina atsižvelgti į objektą ir dengimo sąlygotus nuokrypius. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Dengiant ir džiūstant medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip - 10 °C ir ne aukštesnė kaip +10 °C.
Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, taip pat pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Esant
nuo -10 °C iki -5 °C temperatūrai, išdžiūsta maždaug per 7 dienas;
nuo -5 °C iki 0 °C temperatūrai, išžiūsta maždaug per 4 dienas;
aukščiau  0 °C, išdžiūsta maždaug per 2-3 dienas.
Medžiaga džiūsta veikiama hidratacijos ir keičiantis fizikinėms savybėms, t. y. garuojant užmaišymo vandeniui. Todėl esant žemesnei temperatūrai ir didesniam oro drėgnumui, džiūsta ilgiau.
Smeigės (jei reikia) turi būti tvitinamos, kai klijai visiškai sukietėja, t.y. ne anksčiau kaip po 2-4 dienų.

Įrankių plovimas

Panaudotus darbo įrankius iškart plauti vandeniu.

Medžiagos dengimas

Produktas gali būti maišomas visų tipų maišytuvais, sraigtiniais siurbliais ar kita tinkama maišymui įranga. Ruošiant rankiniu būdu, mišinį supilti į indą su šaltu vandeniu ir išmaišyti lėtaeigiu maišytuvu, kol masė pasidarys vienalytė, be gumulų.  Išmaišytą skiedinį palikti maždaug 2 min. bręsti ir dar kartą trumpai permaišyti. Jei reikia, skiedinio konsistencija po brandinimo koreguojama įpilant šiek tiek vandens.
Vandens kiekis apie 5 – 6 l vienam maišui (25 kg).
Paruošto skiedinio tinkamumo dengti trukmė - apie 1 val.,  priklausomai nuo atmosferos sąlygų (trumpėja, kai temperatūra pakyla virš 0 °C). Sukietėjusios medžiagos jokiu būdu negalima vėl skiesti vandeniu.

Armavimo sluoksnis

Polistireno plokščių sandūrų pralankos nušlifuojamos, pašalinamos prilipusios šlifavimo dulkės. Prie langų angokraščių ir briaunų tvirtinami kampiniai profiliai, ties fasado išėmų kampais atliekamas įstrižinis armavimas.  Ant izoliacinių plokščių armavimo tinklelio pločio juostomis dengiama armavimo masė. Su maždaug 10 cm užlaidomis įspaudžiamas „Capatect-Gewebe 650” armavimo tinkelis. Nedelsiant dengiamas kitas armavimo sluoksnis „šlapias į šlapią” metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto, kol padengiamas visas armavimo tinklelis. Bendras armavimo sluoksnio storis turi būti apie 3-4 mm.

Izoliacinių plokščių klijavimas

Pastato briaunos
Naudojant  „Capatect-Gewebe-Eckschutz”, armavimo tinklelio juostas kloti iki briaunos.
Naudojant „Capatect-Eckschutzschiene” apsauginius briaunų profilius (be armavimo tinklelio) armavimo tinklelio juostas kloti su 10 cm užlaida.
 
Rumbų ir taškų metodas:
Ant galinės izoliacinės plokštės pusės palei perimetrą dengiama 5 cm pločio klijavimo masės juosta, plokštės viduryje užkrečiami 3 delno dydžio gumulai (klijavimo paviršius turi būti ≥40%).
Klijuojamoji masė neturi patekti į plokščių sandūras.

Įvadas

Labai svarbu, atsižvelgus į oro sąlygas, parinkti tinkamas paviršiaus apsaugos priemones.  Dirbant reikia laikytis DIN V 18550, DIN 18350, VOB, C dalies nuorodų ir atitinkamų nacionalinės teisės aktų. 

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Sudėtyje yra Portlando cemento, todėl dirgina odą.Stipriai pažeidžia akis.Gali dirginti kvėpavimo takus. Užtikrinti, kad nepatektų į rankas vaikams. Neįkvėpti dulkių. Dirbant, mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių ir veido apsaugą. PRARIJUS: praskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei yra, išimti kontaktinius lęšius. Toliau skalauti. Kreiptis į gydytoją.

Dėl sudėtyje esančio cemento produkto reakcija yra labai šarminė, todėl būtina saugoti odą ir akis.

Aplinkiniai konstrukciniai elementai, ypač iš stiklo, keramikos, lakuoti paviršiai, klinkeris, natūralus akmuo, metalas bei mediena, prieš pradedant darbą turi būti apdengti. Tiškalai iškart nuplaunami dideliu kiekiu vandens.

Atliekų tvarkymas

Medžiagos ir pakuotės atliekos turi būti saugiai sutvarkomos, vadovaujantis šalyje galiojančiais teisės aktais.  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Sukietėjusius medžiagos likučius sutvarkyti kaip mišrias statybos ir griovimo atliekas. EAK 17 09 04.

Išsamesni duomenys

Pavojinga. sudėtyje yra cemento.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas