Capatect-SI-Fassadenfinish 130

Išlyginamieji silikatiniai fasadiniai dažai
 • caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/62624/028703_CE_Capatect_SI-Fassadenfinish_130.png

  Paskirtis

  Išlyginamieji dažai nuspalvintiems „Sylitol-Fassadenputze", „Capatect-Mineral-Leichtputze" ir „Capatect-Mineralputze"  tinkams. Įprastiems tinkuotiems paviršiams.

  Savybės

  • Hidrofobiški, atsparūs atmosferos veiksniams
  • Labai gerai pralaidūs vandens garams
  • Mažas įtempis
  • Atsparūs šarmams
  • Labai gera dengiamoji geba
  • Lengvai dengiami
  • Neutralaus kvapo
  • Nekenkia aplinkai
  • Rišiklio pagrindas -  skystasis stiklas su organiniais stabilizatoriais

  Pakuotė/indų talpa

  • Balti:
     15 l
  • Nuspalvinti:
     12,5 l

  Spalvos

  Balti

  Gamykloje galima nuspalvinti pagal „CaparolColor" arba „Caparol 3D-System" spalvynus. Galima spalvinti „ColorExpress" sistema su dozavimo įrenginiu.

  Kitos spalvos pagal užsakymą (spalvos, kurių šviesio rodiklis mažesnis kaip 20, netinka termoizoliacinei „Capatect-Wärmedämm-Verbundsysteme"sistemai). Mažus kiekius galima nuspalvinti „Sylitol-Volltonfarbe" spalvinamaisiais dažais.

  Blizgesio laipsnis

  Matiniai

  Laikymas

  Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.

  Tankis

  apie 1,45 g/cm3

  Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

  pagal DIN EN 7783, 2 dalį: sd < 0,05 m

  Konsistencija

  skysta

  Kapiliarinė vandens sugertis

  pagal DIN EN 1062 3 dalį: w < 0,08 kg/(m2 · h0,5)

  Produkto numeris

  130

  Tinkami pagrindai

  Ypač vienkartiniu išlyginamuoju sluoksniu padengti „Capatect-Silikat- und Mineralputzen" tinkus, taip pat mineraliniams pagrindams, silikatinių plytų mūrui ir t.t. dažyti.

  Pagrindas turi būti švarus, sauso paviršiaus, tvirtas, be plyšių, išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių.

  Sąnaudos

  Apie 250 ml/m2, vienam sluoksniui.

  Dengiant šiurkščius, sugeriančius pagrindus, sąnaudos gali būti daug didesnės. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

  Dengimo sąlygos

  Dengiant ir džiūstant aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8ºC ir ne aukštesnė kaip +30ºC.
  Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, esant rūkui arba dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai".

  Dėmesio!
  Kai pagrindai tankūs, vėsūs arba kai dėl atmosferos veiksnių poveikio paviršius džiūsta lėčiau, veikiant drėgmei (lyjant lietui, tvyrant rūkui, esant rasai), ant paviršių gali atsirasti gelsvų, skaidrių, truputį blizgių ir lipnių pagalbinės medžiagos patako pėdsakų. Šios pagalbinės medžiagos yra tirpios vandenyje, todėl gausiu kiekiu vandens, pvz., daug kartų stipriai palijus, jos nusiplauna pačios. Dėl to išdžiūvusio sluoksnio kokybė nenukenčia. Jei reikia dengti nedelsiant, patakas sudrėkinamas ir po kurio laiko visiškai nuplaunamas. Papildomai gruntuojama „CapaGrund Universal". Tinkamomis oro sąlygomis tokių patako pėdsakų neatsiranda.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra +20ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%, visiškai išdžiūsta maždaug per 2-8 val. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau. Tarp dviejų sluoksnių dengimo turi praeiti ne mažiau kaip 8 val.

  Įrankių plovimas

  Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu, įpylus ploviklio. Darbo įrankius per pertraukas laikyti dažuose arba vandenyje.

  Dengimas

  Faktūrinis tinkas išlyginamaisiais dažais dengiamas ne anksčiau kaip po 7 d. prastovos (priklauso nuo oro sąlygų). Prireikus, į „Capatect-SI-Fassadenfinish" įmaišoma iki 3 % „Sylitol-Konzentrat 111" ir gerai išmaišoma.
  Dengiant tinko spalvos išlyginamaisiais dažais, dažniausiai pakanka vieno sluoksnio. Suteikiant spalvą, reikia dviejų sluoksnių: grunto ir baigiamojo.

  Įvadas

  Išlyginamieji dažai naudojami ne dėl techninės-funkcinės būtinybės, bet jie padeda išvengti spalvotų tinkų spalvos nevienodumo.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų.
  Patekus į akis, gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu.
  Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Saugoti akis ir odą nuo tiškalų. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, nes gali būti pažeista žarnyno mikroflora. Purškiant neįkvėpti aerozolių.
  Kruopščiai apdengti aplink dažomą paviršių. Nedelsiant nuvalyti tiškalus nuo lakuoto paviršiaus, stiklo, keramikos, metalo ir natūralaus akmens.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip vandeninių dažų atliekas, sudžiūvusius medžiagos likučius – kaip sukietėjusius dažus arba buitines atliekas. EAK 080112.

  Suderinamumas

  Nemaišyti su kitomis dažymo priemonėmis.
  Naudojant ir dengiant laikytis DIN 18363, VOB, C dalies nuorodų.

  Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

  Žr. saugos duomenis.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Šiame produkte (kateg. A/h): 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra iki 12 g/l.

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-SK01 F

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

  Utenos kultūros centras

  Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija

  Biržų pilis