caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/241865/065771_Thermosan_NQG-LT_LT.png

ThermoSan NQG

Naujas silikoninės dervos – rišiklio derinys su kvarco - nano dalelėmis švariems, greitai nudžiūstantiems fasadams. „ThermoSan NQG″ apsaugo nuo pelėsinio grybelio ir dumbliagrybių apnašų.
 • Paskirtis

  Šie dažai turi svarų pranašumą: organiškai sujungtos kvarco nano-dalelės sudaro tankų, kietą kaip mineralas trijų matmenų kvarco tinklą, apsaugantį nuo purvo, todėl fasadai ilgiau išlieka švarūs. Specialaus silikoninės dervos ir rišiklio derinio dėka ant dažytų arba nedažytų mineralinių ir dispersija surištų tinkų susidaro lietui atsparus ir oro garams pralaidus fasadinis sluoksnis.
  „ThermoSan NQG" tinka dengti visoms įprastoms apkrovą išlaikančioms termoizoliacinėms dangoms: sintetinės dervos, silikono dervos, kalkiniam, kalkiniam cementiniam tinkui.

  Savybės

  • Konservuoja plėvelę, saugančią nuo dumblių ir grybų plitimo (inkapsuliuota apsauginė plėvelė)
  • Atsparūs šarmams, todėl nenuplaunami muilu
  • Gerai praleidžia CO2
  • Nesudaro plėvelės, mikroporiški
  • Uždengia smulkius techninius tinko plyšius
  • Turi specialių fotokatalizės būdu veikiančių pigmentų
  • Ant tamsių paviršių sumažina mechaninės apkrovos paliktas matomas žymes

  Pagrindinė medžiaga

  Silikoninės dervos - emulsijos ir naujo organinio ir neorganinio hibridinio rišiklio derinys.

  Pakuotė/indų talpa

  Indų talpa (standartinių prekių):
  12,5 l 
  Indų talpa „ColorExpress":
  1,25l, 7,5 l ir 12,5 l

  Spalvos

  Balta
  „ThermoSan NQG” galima nuspalvinti patiems „AmphiSilan Volltonfarben".
  Spalvinant patiems, kad nesiskirtų atspalviai, reikiamą dažų kiekį nuspalvinkite iškart.
  Vienos spalvos dažų perkant 100 l ir daugiau, galima užsisakyti nuspalvinti gamykloje.
  „ThermoSan NQG" spalvinami „ColorExpress" sistemos mašinomis spalvininkų paklausiausiomis spalvomis. Norėdami išvengti spalvos  neatitikimų, prieš dengdami būtinai patikrinkite spalvos tikslumą. Šalia esančius paviršius denkite tos pačios serijos dažais.
  Sodrios ir intensyvios spalvos pasižymi blogesne dengiamąja geba, todėl tarpinį sluoksnį rekomenduojama dengti baltais dažais, nuspalvintais tinkamu pasteliniu atspalviu.
  Gali prireikti dengti ir antrąjį viršutinį sluoksnį.

  Spalvos stabilumas pagal BFS atmenos Nr. 26:
  Klasė: A
  Grupė: 1

  Blizgesio laipsnis

  Matiniai, G3

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje.

  Techniniai duomenys

  Parametrai pagal DIN EN 1062:

  Didžiausias grūdelių dydis

  < 100 µm, S1

  Tankis

  apie 1,5 g/ cm³

  Sausojo sluoksnio storis

  100 - 200 µm, E3

  Vandens skvarbos norma

  w dydis: < 0,1 [kg/(m2 . h0,5)] (maž.), W3

  Vandens garų pralaidumas sd reikšmė

  sd dydis: < 0,14 m (didelis), V1

  Nuorodos

  Paskirtis remiantis technine informacija Nr. 606:
  1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
  ---++
  (–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

  Tinkami pagrindai

  Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C, DIN 18 363, 3-čią pastraipą.

  Pagrindo paruošimas

  Pelėsių, grybelių apniktus paviršius pirmiausia nuplauti vandens srove laikantis įstatyminių potvarkių. Nuvalytus plotus nuplauti „Capatox" arba „FungiGrund", palikti nudžiūti.
  Naujos ir nepažeistos termoizoliacinės sistemos, kurių paviršiai padengti sintetinės dervos, silikoninės dervos, kalkiniu (PIc), kalkiniu-cementiniu tinku (PII)/mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 1N/ mm2:

  Senas tinkas nuvalomas šlapiuoju būdu, specialiais metodais. Valomas ne aukštesnio nei 60 bar slėgio vandens srove, kurios temperatūra turi būti ne aukštesnė nei 60°C. Nuvalius, paviršius paliekamas gerai išdžiūti.
  Paviršius dengiamas „ThermoSan NQG", atsižvelgiant į paviršiaus tinko rūšį ir pagrindų dengimo savybes.

  PIc, PII ir PIII skiedinio grupių tinkas/mažiausias gniuždomasis stipris
  pagal DIN EN 998-1 1N/ mm2 :

  Naujas tinkas, atsižvelgiant į oro sąlygas, kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paliekamas stovėti nepadengtas 2 sav. Po to jis dengiamas įmaišius 10% „AmphiSilan-Tiefgrund LF”. Esant nepalankioms oro sąlygoms, pvz. lyjant ar pučiant vėjui, stovėjimo laikotarpis pailginamas.
  Norint išvengti kalkių prasimušimo, papildomai gruntuojama „CapaGrund Universal", po 7 dienų paviršius gali būti toliau apdorojamas.

  Senas tinkas:
  Nutinkuotos vietos turi būti gerai susirišusios ir išdžiūvusios. Normaliai įgeriantys paviršiai gruntuojami iš karto „ThermoSan NQG", įmaišius 10% „AmphiSilan-Tiefgrund". Stambiai akyti, sugeriantys, lengvai byrantys tinkai gruntuojami „AmphiSilan-Tiefgrund LF". Stipriai byrantys, tepantys tinkai gruntuojami „AmphiSilan-Putzfestiger”.

  Nauji silikatiniai viršutiniai tinkai:
  Dengti „Sylitol®NQG-W Fassadenfarbe". 

  Seni silikatinių dažų ir tinko paviršiai:
  Tvirti pagrindai nuvalomi mechaniniu būdu arba vandens srove laikantis įstatyminių potvarkių.  Atšokę, atmosferos veiksnių paveikti paviršiai nuvalomi šlifuojant, šveičiant ar grandant.
  Nuvalytus paviršius gruntuoti „
  AmphiSilan-Putzfestiger".

  Pluoštinio cemento plokštės su asbestu ir be jo:

  Laikytis BFS atmenos Nr. 14 nuorodų. Plokštes su asbestu dengti pagal TRGS 519. Grunto sluoksnį dengti remiantis technine informacija Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas". Užstatytos plokštės apdorojamos ir iš užpakalinės pusės bei kraštų. Dažant naujas, stipriai šarmines pluoštinio cemento plokštes ir siekiant, kad neprasimuštų kalkės, gruntuojama „Disbon 481 EP-Uniprimer”, o tarpinis sluoksnis dengiamas „ThermoSan NQG" atskiedus 10% „AmphiSilan-Tiefgrund".

  Cementu surištos medžio drožlių plokštės:
  Kad dėl didelio cementu surištų medžio drožlių plokščių šarmingumo  neprasimuštų kalkės, gruntuojama „Disbon 481 EP- Uniprimer”, tarpinis sluoksnis dengiamas „ThermoSan NQG", atskiedus 10% „AmphiSilan-Tiefgrund".

  Apkrovą išlaikantys sintetinės dervos ir silikoninės dervos tinko sluoksniai:
  Senas tinkas nuvalomas tinkamais metodais. Valant šlapiu būdu, paviršiai prieš vėlesnį apdorojimą gerai išdžiovinami.

  Apkrovą išlaikantys dispersinių dažų sluoksniai:
  Nešvarūs, kreidinantys senų dažų sluoksniai nuvalomi slėgine vandens srove, laikantis įstatymų. Gruntuojama „ThermoSan NQG”, įmaišius 10% „AmphiSilan-Tiefgrund”. Valant kitais būdais (plaunant, valant šepečiu, nugramdant), gruntuojama „AmphiSilan-Putzfestiger”.

  Apkrovos neišlaikantys dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksniai:
  Visiškai pašalinami specialiomis priemonėmis: mechaniškai arba nubeicuojami ir nuvalomi slėgine vandens srove laikantis įstatymų.
  Gruntuojama „ThermoSan NQG”, įmaišius 10% „AmphiSilan-Tiefgrund”. Tepantys, byrantys, drėgmę sugeriantys paviršiai gruntuojami „AmphiSilan-Putzfestiger”.

  Apkrovos neišlaikantys, mineralinių dažų sluoksniai:
  Pašalinami visiškai šlifavimo būdu, šepečiu, nugramdomi, slėgine vandens srove, laikantis įstatymų arba kitais tinkamais metodais.
  Valant šlapiu būdu, prieš vėlesnį apdorojimą paviršius paliekamas gerai išdžiūti. Gruntuojama „AmphiSilan-Putzfestiger”.

  Plytų mūras:
  Dengiami tik šalčiui atsparūs išoriniai mūro akmenys arba klinkerio danga, kuriuose nėra intarpų. Mūro siūlės turi būti be plyšių, sausos ir nepakenktos druskų. Gruntuojama „AmphiSilan-Putzfestiger”. Jei padengus tarpinį sluoksnį atsiranda rudų dėmių, tai viršutinis sluoksnis dengiamas fasadiniais dažais „Duparol”.

  Silikatinių plytų mūras:
  Dengiami tik šalčiui atsparūs išoriniai mūro akmenys, kuriuose nėra dreifuojančių ir dažančių intarpų (smėlio arba molio). Siūlės turi būti be plyšių. Tepantys paviršiai nuvalomi. Druskos pakenktos vietos nuvalomos sausu šepečiu.
  Laikykitės BFS atmenos Nr. 2. Gruntuojama „AmphiSilan-Tiefgrund”.

  Paviršiai su prasimušusiomis druskomis:
  Prasimušusios druskos nutrinamos sausu šepečiu. Gruntuojama „Dupa-grund”. Dengiant paviršius su prasimušusiomis druskomis, negarantuojama ilgalaikė sluoksnio sankiba arba prasimušusių druskų surišimas.

  Maži defektai:
  Maži defektai ištaisomi „Caparol-Fassaden-Feinspachtel”. Dideli, iki 20 mm, taisomi „Histolith-Renovierspachtel". Nuglaistytos vietos nugruntuojamos.
  Laikytis techninių informacijų nuorodų.

  Dengimo būdas

  Dengiama teptuku arbe voleliu.
  Dengiant beoriu purkštuvu, rekomenduojame naudoti „Nespri-TEC" purškimo būdui tinkamus „ThermoSan NQG Nespri-TEC" dažus.

  Sluoksnių sandara

  Grunto ir tarpinis sluoksniai
  dengiami „ThermoSan NQG", atskiedus iki 10% vandens. Įmaišius iki 10% „AmphiSilan-Tiefgrund”, daugeliu atvejų nereikia kito papildomo gruntavimo.

  Baigiamasis sluoksnis
  dengiamas „ThermoSan NQG”, atskiedus iki 5% vandens. Tarp sluoksnių dengimo turi praeiti ne mažiau kaip 12 val.

  Sąnaudos

  Ant lygių paviršių – apie 150 – 200 ml/m2. Kiek reikia dengiant šiurkščius paviršius, apskaičiuokite padengę bandomąjį plotą.

  Norint kuo geresnės apsaugos nuo dumbliagrybių ir pelėsinių grybų, būtina padengti du kartus, iš viso sunaudojant ne mažiau kaip 400 ml/m2, kad būtų gautas vidutiniškai 200 µm sluoksnio storis. Kiekvienas kitas dengiamas sluoksnis, sunaudojant ne mažiau kaip 200 ml/m2 vienam sluoksniui, kaskart padidina sluoksnio storį apie 100 µm. Dengiant grublėtus paviršius, sąnaudos atitinkamai didesnės.
  Dengimo sąlygos

  Žemiausia temperatūra apdorojimui ir džiūvimui:
  Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti + 5°C.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra +20° C ir santykinis oro  drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 2-3 val., po 12 val. galima dengti. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 3 dienų. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

  Nuorodos

  Dengdami termoizoliacines sistemas, laikykitės BFS atmenos Nr. 21 nuorodų.
  Kad dengiant didelius plotus nebūtų sandūrų, denkite vienu mostu užgriebdami už ką tik padengto ploto.
  Netinka dengti horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrova.
  Dengti galima tik nepažeistas termoizoliacines sistemas. Jei paviršiai
  pakenkti, rekomenduojame „Capatect-Renovierungssystem” termoizoliacinėms sistemoms.
  Jei paviršius apšiltintas polistirenu, negalima naudoti jokių gruntavimo priemonių, kuriuose yra tirpiklių, išskyrus „AmphiSilan-Putzfestiger".
  Dažant spalvotais dažais, šviesio dydis turi būti >20.
  „ThermoSan NQG"  – tai produktas,  į kurio sudėtį įeina specialių veikliųjų medžiagų nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių. Šios veikliosios medžiagos paviršius apsaugo tik ribotą laiką, mat jų poveikio trukmė priklauso nuo objekto sąlygų: apnašų gausumo ir drėgmės apkrovos. Todėl statinius apsaugoti nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių ilgą laiką yra neįmanoma.
  Braukiant per tamsiai dažytas vietas, gali atsirasti baltas pėdsakas (rašymo efektas), padengus paviršių „Thermosan NQG" dažais šis visiems matiniams fasadiniams dažams būdingas efektas susilpnėja. 
  Kai pagrindai tankūs, vėsūs arba kai jie lėčiau džiūsta dėl oro sąlygų, t. y. dėl drėgmės apkrovos: lietaus, rasos, rūko ant paviršiaus gali atsirasti gelsvų, skaidrių, truputį blizgių ir lipnių priedų patakų (nutekėjimo žymių). Šie priedai yra tirpūs vandenyje, todėl jie nuplaunami gausiu kiekiu vandens, pvz., daug kartų stipriai palijus. Išdžiūvusio paviršiaus kokybės neigiamai tai neįtakoja. Jei paviršiai turi būti padengiami betarpiškai nedelsiant, tada priedų pataką reikia sudrėkinti ir po trumpo poveikio visiškai nuplauti. Paviršių papildomai nugruntuoti „CapaGrund Universal". Kai dengiama tinkamomis klimato sąlygomis, tokių patakų neatsiranda.
  Pataisytų vietų žymės paviršiuje priklauso nuo daugybės veiksnių, todėl yra neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25).

  Ekspertizė

  • „ThermoSan NQG" vandens pralaidumas

   „ThermoSan NQG" apsauga nuo grybų ir dumblių plitimo

   „ThermoSan NQG" plėvelės išsaugojimo efektyvumas

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Šlifavimo metu naudoti P2 dulkių filtrus. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/ P2 filtrus.

  Sudėtyje yra 1,2 benzizotiazol-3 (2H) -ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono, 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono, 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (3:1) mišinio. Gali sukelti alergines reakcijas.

  Pagal EU reglamentą 528/2012 tai „apdorotas gaminys" (ne biocidinis produktas), kurio sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų: karbendazimo (CAS-Nr. 10605-21-7), izoproturono (CAS-Nr. 34123-59-6), terbutrino (CAS-Nr. 886-50-0), 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono (CAS-Nr. 26530-20-1).

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip seni dažai ar lakas, sausi – kaip statybų, griovimo arba buitinės atliekos.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  ES nustatyti ribiniai lakiųjų organinių junginių, leidžiamų šiame gaminyje (A/c kateg.), dydžiai: 40 g/ l (2010). Šiame gaminyje yra ne daugiau kaip 20 g/l (LOJ).

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-SF01 F

  Sudėtinių medžiagų deklaracija

  Hibridinis rišiklis (organinis-silikatas/ akrilatas), silikoninė derva, titano dioksidas, silikatai, kalcio karbonatas, mineraliniai užpidai, vanduo, plėvėdarai, konservantai (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas, chlormetilizotiazolono ir metil-izotiazolono (3:1) mišinys), priedai, plėvelės konservantai ( oktilizotiazolinonas, terbutrinas, karbendazimas, izoproturonas).

  Išsamesni duomenys

  Žr. saugos duomenų lapą.

  Techninė konsultacija

  Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti.
  Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime atsižvelgdami į jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva",
  Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius,
  tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283,
  el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

  Gyvenamasis pastatas, Talinas, Endla g....

  BOWLERO laisvalaikio ir pramogų centras

  RTU laboratorijų korpusas, Latvija

  Teatrų centras Vaba Lava, Talinas,...

  Gyvenamasis pastatas, Talinas, Raua 34,...