caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/199226/058245_capatect_bohrlochemulsion_LT.png

Capatect Bohrlochemulsion

Horizontalioms užtvaroms, panaudojus įšvirkštimo į gręžimo skylę metodą „Capatect Sanierputzsystem WTA" sistemoje

Įvadas

Vandens pagrindo silikoninis mikroemulsinis koncentratas, skirtas horizontalioms užtvaroms įrengti panaudojus įšvirkštimo į gręžimo skylę metodą derinyje su „Capatect Sanierputzsystem WTA" sistema ir  „Capatect Sperrputz" tinku.

Savybės

 • Vandens pagrindo
 • Skiedžiamas vandeniu santykiu nuo 1:11 iki 1:14
 • Hidrofobizuoja kapiliarus
 • Veiksmingas ir esant itin didelei drėgmei
 • Labai atsparus vandeniui

Pakuotė/indų talpa

12 kg kanistras, taip pat 1 kg ir 25 kg

Laikymas

Koncentratas: vėsiai ir sausai, originalioje nepraimtoje pakuotėje galioja apie 12 mėn.
Atskiesta emulsija: iki 9 val.

Techniniai duomenys

 • Veikliosios medžiagos koncentratas: apie 100%
 • Konsistencija: skysta
 • Išvaizda: skaidrus, gelsvokas

Tankis

Apie 0,98 g/cm3

Produkto numeris

Art. Nr.

Pakuotės vienetas

28150012

12kg Capatect Bohrlochemulsion

D24730004

1 kg Capatect Bohrlochemulsion

28150025

25 kg Capatect Bohrlochemulsion

Tinkami pagrindai

 • Plytų mūras
 • Natūralaus akmens mūras
 • Mišrus mūras

Pagrindo paruošimas

Horizontali užtvara įrengiama prieš pašalinant senąjį tinką. Tokiu būdu užkertamas kelias  „Bohrlochemulsion" emulsijos ištryškimui iš mūro siūlių. Gręžimo skylės daromos reljefo aukštyje (išorėje) arba grindų aukštyje (viduje) 12 – 14 cm atstumu,  30 mm skersmens. Gręžimo skylės gręžiamos 2 eilėmis pralankomis 25° - 45° polinkiu, kad būtų apimta bent 1 gulsčioji siūlė, o esant storesniam mūrui (nuo 70 cm) 2 gulsčiosios siūlės. Gręžimo skylės gylis turi būti trumpesnis už sienos storį 5 cm. Dėl statinių priežasčių 2 eilė gręžiama tik užtaisius 1 eilę (kai užpildantis skiedinys jau sukietėjęs). Kai sienų storis didesnis kaip 0,75 m, gręžimo skylės gręžiamos iš abiejų pusių. Gręžimo dulkės iš gręžimo skylių išpučiamos  slėginiu oru.

Medžiagos paruošimas

„Capatect Bohrlochemulsion" emulsija, nelygu mūro įsotinimo drėgmė, skiedžiama švariu šaltu vandeniu santykiu nuo 1:11 (didelė mūro drėgmė) iki 1:14 (maža mūro drėgmė). Atskiestos emulsijos tinkamumo dengti trukmė - iki  9 val.

Dengimo būdas

Emulsiją geriausia švirkšti iš specialių talpų (piltuvai su kamščiu). Kitu atveju gręžimo skyles reikia pastoviai papildyti emulsija, kol bus pilnai įsotinta. „Capatect Bohrlochemulsion" emulsija gali būti užpildoma skaidriomis plastikinėmis žarnelėmis. Baigus įšvirkštimo darbus, žarnelės vėl nuimamos. „Capatect Bohrlochemulsion" emulsiją galima įšvirkšti slėginiu metodu ir impulsiniu įšvirkštimo metodu. Po 2 dienų skylės vėl užtaisomos „Capatect Sperrputz". Toliau galima remontuoti pagal sanavimo sistemą „Capatect Sanierputzsystem Rapid WTA". Pirmiausia nudaužomas senas tinkas 80 cm aplink pažeistą vietą ir iškart išvežamas. Ne mažiau kaip 15 cm aplink horizontaliąją užtvarą pilnai uždengiant padengiamas „Capatect Vorspritz". Po mažiausiai 24 val. ta vieta padengiama „Capatect Sperrputz" (sluoksnio storis: ne mažiau kaip 1,5 cm). Taip bus užkirstas kelias kylančiai drėgmei prasismelkti per horizontalią užtvarą.

Dengimo sąlygos

Medžiagos, pastato ir aplinkos temperatūra  turi būti ne žemesnė kaip +5°C.  Esant žemesnei temperatūrai, neleidžiama švirkšti "Capatect Bohrlochemulsion" emulsijos.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, horizontali užtvara su „Capatect Bohrlochemulsion" pilnai susiformuoja po 24 val.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius ir darbo prietaisus po darbo iš karto išplauti vandeniu.

Nuorodos


Jei mūras yra veikiamas slėginio vandens, horizontali užtvara pagal gręžimo skylės metodą nėra tinkama.

Pavyzdys

Mūro įmirkymas įšvirkščiamuoju skysčiu be slėgio.

Gręžimo skylių išdėstymas plytų mūre  beslėgiam įšvirkštimo metodui.

Skaičiavimų lentelė: Capatect Bohrlochsperre

Mūro storis

cm

Gręžimo skylės gylis

cm

Borlochemulsion/ tiesiniam metrui

Darbo sąnaudos/ tiesiniam  metrui

Gręžimo skylės skersmuo

Gręžimas

Gręžimo skylės/

tiesiniam metrui

30

25

apie 0,80 kg

apie 1,6 val.

 min 2,5 cm

Iš 1 pusės

apie 12

40

35

apie 1,00 kg

apie 1,8 val.

min 2,5 cm

Iš 1 pusės

apie 12

50

45

apie 1,15 kg

apie 2,0 val.

min 2,5 cm

Iš 1 pusės

apie 12

60

55

apie 1,40 kg

apie 2,5 val.

min 2,5 cm

Iš 1 pusės

apie 12

70

65

apie 1,60 kg

apie 3,0 val.

min 2,5 cm

Iš 1 pusės

apie 12

80

75

apie 1,85 kg

apie 3,5 val.

min 2,5 cm

Iš 2 pusių

apie 24

90

85

apie 2,10 kg

apie 4,0 val.

min 2,5 cm

Iš 2 pusių

apie 24

100

95

apie 2,30 kg

apie 4,5 val.

min 2,5 cm

Iš 2 pusių

apie 24Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Tik profesionaliam naudojimui.
Degus. Dirgina odą. Gali stipriai pakenkti akims. Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių (nurodyti tinkamus gamintojo pavadinimus). Patekus į akis, nedelsiant kruopščiai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Dirbant mūvėti tinkamas darbo pirštines ir naudoti akių/veido apsaugos priemones. Gesinti smėliu, sausais gesinimo milteliais arba alkoholiui atspariomis putomis. Nenaudoti vandens. Nelaimingo atsitikimo atveju ar pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti etiketę). Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę priduoti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

Atliekų tvarkymas

Pavojingos atliekos deginamos deginimo įrenginyje arba išvežamos į pavojingų atliekų surinkimo vietas. Negalima mesti į buitinių atliekų konteinerius. Neišpilti į kanalizaciją, gruntą arba vandens telkinius. Užterštas pakuotes sutvarkyti kaip produktą.

Atliekų kodas 55 903 (pagal ÖNORM S 2100).

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-SK01

Išsamesni duomenys

EWC/EAK- 08 04 17
Pavojingumo vandens ekosistemai klasė- WGK 1, mažai vandenį teršianti medžiaga.
ADR/RID- UN 1993, 3, III klasė
Išsamesnė informacija- Žr. saugos duomenų lapą (www.capatect.at)

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma. Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į Caparol atstovus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija