• youtube

Capatect-Füllschaum B1 056/00

Vienkomponentės, poliuretaninės, nuo drėgmės kietėjančios putos

  Paskirtis

  Šios putos nesukelia įtempio, užsandarina siūles ir tarpus įrengiant šiltinimo sistemas „WDVS A” ir „B”, ypač tinka ertmėms po palangėmis (šilumos tilteliams sumažinti), taip pat ir nepakankamai sandariai padengtų fasadinių izoliacinių plokščių sandūroms.

  Savybės

  • Kietėja nuo drėgmės.
  • Plėtimuisi užkertamas kelias sudrėkinus siūlių šonus. Puiki sukibtis praktiškai su visomis statybinėmis medžiagomis.
  • Putų paviršius nelimpa maždaug po 10 min.
  • Visiškai sukietėja per 6-24 val. (nelygu temperatūra ir masė).
  • Pagal FMPA Leipcigo ekspertizę naudojamas ir tarpams tarp mineralinės vatos izoliacinių plokščių nepakenkiant visos sistemos reakcijai į gaisrą.
  • Sudėtyje nėra FCKW (fluoro chloro angliavandenilių).
  • Neatsparios UV spinduliams.

  Pakuotė/indų talpa

  Perdirbama kartoninė dėžė su 12 aerozolinių skardinių po 750 ml (su slėgiu).

  Spalvos

  Smėlinė

  Laikymas

  Saugoti nuo saulės spindulių ir aukštesnės kaip 50°C temperatūros; laikyti sausai ir stačiai, kuo vėsiau; nepraimtos pakuotės tinkamumo trukmė apie 9 mėn. (galiojimo data ant skardinės dugno).

  Šilumos laidumas

  ≤ 0,040 W/m K

  Atsparumas temperatūrai

  iki 100° C

  Tūrinis svoris

  sukietėjus tuštumėlėse: 20–25 kg/m3

  Gaisrinė laikysena

  statybos techninės priežiūros liudijimas P-NDS04-245 pateikia gaisrinės laikysenos įrodymą: sunkiai degi (DIN 4102 – B1 klasė) sukietėjusios būklės.

  Konsistencija

  skardinėje – skysta medžiaga;
  išpurškus: nuo lipnios iki kietos

  Matmenų stabilumas

  geras matmenų stabilumas

  Papildomi produktai

  • „Capatect Reiniger für Füllschaum B1 056/10”:
   specialus valiklis acetono pagrindu,
   kartoninė dėžė su 12 aerozolinių skardinių po 500 ml.
  • „Capatect Dosierpistole für Füllschaum B1 056/20”:
   1 purškimo pistoletas kartoninėje dėžeje.
   Skaityti viduje esančią instrukciją.

  Produkto numeris

  056/00

  Tinkami pagrindai

  Visi, putomis užtaisomų siūlių kraštai turi būti stabilūs, neriebaluoti ir išlaikantys apkrovas. Putomis užpildant palangių ertmes, palangės turi būti stabilizuotos murvinėmis nurodytu didž. atstumu.

  Atviras izoliacinių plokščių sandūras (pagal DIN 55699 „Šiltinimo sistemų dengimas”) galima užpildyti putomis iki 5 mm pločio siūlėmis.

  Pagrindo paruošimas

  Visus sukibties paviršius prieš sandarinant putomis šiek tiek sudrėkinti.

  Sąnaudos

  750 ml skardinės putos laisvai purškiant išsiplečia apie 40 dm3.
  Temperatūra, drėgmė ir ertmių dydis (slėgis) daro įtaką tankiui ir išeigai.

  Dengimo sąlygos

  Dengimo temperatūra
  Sandarinant putomis ir joms kietėjant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip
  +5°C. Optimali skardinės  temperatūra +20°C.

  Įrankių plovimas

  Putų pistolete likusios putos be slėgio sukietėja tiekimo kanale ir įrankis sugenda. Valyti būtina, kai, ištuštėjus skardinei, ji ne iškart pakeičiama valiklio skardine (žr. papildomi produktai), iš pistoleto viską gerai išpurkšti, kol purškimo srovėje neliks putų likučių.

  Po maždaug 15 min. purškimą pakartoti ir valiklio skardinę nuimti. Skuduru nuo adapterio nuvalyti valiklio likučius. Adapterio sriegius apipurkšti vazelino aerozoliu (Vaselinespray), kad nesuliptų valiklis ir putų skardinė.

  Dengimas

  Purškimo pistoletą visada laikyti taip, kad įstatyta skardinė būtų viršuje, dozavimo rankenėlė apačioje. Paspaudus paleidimo svirtį, išpurškiamos putos (reguliuojama dozavimo varžtu). Vožtuvo antgaliu pamažu tolygia srove putų įpurkšti į siūlę.

  Atviros sudurtinės ir gulsčiosios siūlės tarp izoliacinių plokščių šviežiu putų srautu užpildomos iki 30-40% ertmės, putos išsiplečia 2-3 kartus. Sukietėjusios putos turi visiškai užpildyti siūlių ertmę, o ne tik matomą paviršių.  Kai ertmės didesnės ir sluoksnis storesnis (pvz., užsandarinimas putomis po palangėmis), dengiama daugiau sluoksnių, vis sudrėkinant.

  Per priekinį izoliacinių plokščių kraštą išsikišusios putos apdorojamos tik visiškai sukietėjus, nupjaunamos aštriu peiliu sulig paviršiumi arba nušlifuojamos, kad susidarytų lygus pagrindas prieš dengiant armavimo sluoksnį.

  Nutraukti darbą galima – net ir ilgesniam laikui - kol skardinė sujungta su dozavimo pistoletu. Jei tuščia skardinė ne iškart pakeičiama nauja, dozavimo pistoletą tenka valyti. Prieš keičiant, skardinė turi būti visiškai tuščia, esantį likutį išpurkšti į šiukšlių maišelį, kol pistolete visiškai nelieka putų.

  Užpildomųjų putų paruošimas

  Skardinę stipriai papurtyti apie 10 s ir įsukti žemyn galva į putų pistoletą pagal naudojimo instrukciją.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Produktas tik profesionaliam naudojimui.
  Labai degus. Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą. Įtariama, kad gali sukelti vėžį. Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda. Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Kenkia žindomam vaikui. Neįkvėpti garų. Dirbant, mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius drabužius. Nelaimingo atsitikimo atveju ar pasijutus blogai nedelsiant kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti šią etiketę). Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Šios medžiagos atliekas ir pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas. Sudėtyje yra izocianatų. Laikytis gamintojo nuorodų, pateiktų saugos duomenų lapuose.

  Ženklinimas kaip aerozolio: pakuotė su slėgiu. Saugoti nuo saulės spindulių ir aukštesnės kaip 50°C temperatūros. Ir po panaudojimo neatidarinėti su jėga ir nedeginti. Nepurkšti į ugnį arba ant įkaitusių daiktų. Laikyti atokiai nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Saugoti nuo vaikų.

  Asmenims, alergiškiems diizocianatams, šis produktas gali sukelti alergines reakcijas. Sergant astma, odos egzema arba turint kitų odos problemų, vengti kontakto, įskaitant ir odos, su produktu. Kai ventiliacija nepakankama, produkto nenaudoti arba užsidėti apsauginę kaukę su filtru (A1 tipas pagal EN 14387).

  Atliekų tvarkymas

  Poliuretaninių putų skardinėms suteikiama nemokamo grąžinimo perdirbti („PDR Recycling” sistema) garantija. Gamintojo kartoninė dėžė su 12 tuščių skardinių priimama nemokamai ir perdirbama.
  Laikytis nuorodų ant kartoninės dėžės.
  Netuščias skardines sutvarkyti pagal EAK 150 199 (pakuotės su kenksmingomis atliekomis).

  Atliekų tvarkymas 056/10
  kaip 056/00

  Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

  Ženklinimas GGVS/ADR: 2 klasė/5F skaičius
  Ženklinimas pagal pavojingų medžiagų įstatymą: F + labai degi, Xn kenksminga, sudėtyje yra 4,4‘-difenilmetandiizocianato, taip pat izomerų, homologų ir mišinių.
  Žr. saugos duomenis.

  Giscode

  PU 80

  Klientų aptarnavimo centras

  Tel. 8 5 2602015
  Faks. 8 5 2639283
  El. paštas info@caparol.lt

  Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
  • Spausdinti
  • Į viršų