caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/55541/026812_Feinspachtel_195.png

Capatect-Feinspachtel 195

Mineralinis sausasis mišinys pagal EN 998-1
Išlyginamasis arba užtrinamasis tinkas, skirtas išorės darbams

Paskirtis

Smulkiagrūdis tinkas lygiems, nugludintiems paviršiams, pvz., durų bei langų angokraščiams ir apvadams, taip pat cokoliui.

Savybės

  • Padengtas paviršius atrodo elegantiškai
  • Gera sukibtis
  • Atsparus atmosferos veiksniams
  • Atsparus šalčiams ir tirpimo druskai
  • Gerai pralaidus vandens garams
  • Hidrofobiškas
  • Rišiklis: baltasis cementas su nedideliu kiekiu organinių priedų

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai

Spalvos

Šviesiai pilka

Laikymas

Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Prieš žiemą ar ilgesnę prastovą konteinerius ir silosus būtina ištuštinti. Nepraimtoje pakuotėje laikomo gaminio tinkamumo naudoti trukmė - apie 12 mėn.

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

µ < 18

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

0,10 m

Sukimbamasis stiprumas

> 0,1 N/mm2

Vandens sugerties koeficientas

w < 0,1 kg/(m2 · h0,5) pagal DIN EN 1062, W3 žema

Šlapio skiedinio tūrinis svoris

1,5 kg/dm3

Produkto numeris

195

Tinkami pagrindai

Sausi ir apkrovą išlaikantys pagrindai (armavimo sluoksnis, betonas, tvirtas tinkas).

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, išlaikantis apkrovą ir be birių dalelių. Naujai padengtas tinkas turi išdžiūti, sukietėti  (mažiausiai  2 - 4 sav.), tik tuomet jį galima dengti „Capatect Feinspachtel 195”.
Naudojant „Capatect” šiltinimo sistemose, armavimo sluoksnis turi būti sutvirtėjęs ir sausas.

Dengimo būdas

Skiedinys dengiamas rankiniu būdu vienodo storio sluoksniu (2 – 3 mm). Kol skiedinys stingsta, paviršius lyginamas arba gludinamas veltinio arba kempinės disku.

Sąnaudos

Apie 2,0 kg/mm/m2
Sąnaudos pateiktos neatsižvelgiant į dengimo ir suslūgimo nuostolius. Skaičiuojant sąnaudas, reikia atsižvelgti į specifinių objekto savybių ir dengimo sąlygotus nuokrypius.

Dengimo sąlygos

Dengimo temperatūra:
Dengiant paviršius ir jiems džiūstant aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, smulkiagrūdžio tinko sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau. Kai oras šiltas, reikia imtis atsargumo priemonių, kad tinko sluoksnis neišdžiūtų per greitai. Jei reikia, tinkas sudrėkinamas.
Tinkas džiūsta veikiamas hidratacijos ir keičiantis fizikinėms savybėms, t. y. garuojant vandeniui. Todėl šaltuoju metų laiku ir esant dideliam oro drėgnumui, džiūvimo laikas yra ilgesnis.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai ir prietaisai iškart po darbo išplaunami vandeniu.

Medžiagos dengimas

„Capatect-Feinspachtel” tinkas gali būti ruošiamas visomis įprastomis skiedinio maišyklėmis, tinkavimo mašinomis, taip pat rankiniu būdu galingu, lėtaeigiu maišytuvu, įpylus švaraus šalto vandens. Maišoma, kol skiedinio masė pasidaro vienalytė. 
Skiedinys paliekamas bręsti 5 min. ir dar kartą trumpai permaišomas. Jei reikia, konsistencija po brandinimo reguliuojama įpilant truputį vandens.
Vandens sąnaudos: 5-6 l vienam maišui (25 kg).  Paruoštas skiedinys tinka naudojimui  apie 1,5 val.(tvermės trukmė), priklausomai nuo atmosferos sąlygų, mašinomis tiekiamo tinko – iki 60 minučių.
Sukietėjusios medžiagos jokiu būdu negalima skiesti vandeniu.

Dengimas

Naujai padengtas tinkas turi išdžiūti  (ne mažiau kaip 2 sav., esant oro temperatūrai 20°C ir santykiniam oro drėgnumui 65%). Esant nepalankioms oro sąlygoms, kai vėjuota arba lyja, džiūvimo laikotarpis natūraliai prailgėja. Papildomai nugruntavus paviršių „CapaGrund Universal", sumažėja kalkių prasiveržimo rizika, ir po 7 dienų džiūvimo išorinis tinkas jau gali būti dažomas „Sylitol-Finish 130” dažais.

Mašinų įrangos pavyzdys

Betono maišyklė „Berö Calypso 15” su standartiniu dozavimo arba maišymo velenu ir tiekiamasis siurblys „Berö Speedy 15” su sraigtine dalimi, našumas 1/1.


Svarbūs duomenys:
Tiekiamąsias žarnas, prieš pradedant reguliariai naudoti, išskalauti kalkiniu šlamu arba kleisteriu. Būtina laikytis mašinos gamintojų nurodymų!

Srovės jungimas:
400 V trifazė srovė/ 16A (srovės skirstytuvas su FI apsauginiu jungikliu).


Vandens prijungimas žarna:
3/4” su GEKA, dirbančiai mašinai reikalingas ne mažesnis kaip 2,5 bar vandens slėgis.


Vandens pralaidumas

Apie 320 l/val. Norima konsistencija nustatoma reguliuojamu vandens ventiliu.


Kėlimo žarnos

Įvadinė žarna, vidinis skersmuo 35 mm, po 13,3 m
Galinė žarna, vidinis skersmuo 25 mm, 10,0 m


Tiekimo nuotolis

Maksimalus tiekimo nuotolis apie 50 m (galima padaryti optimalų, priklausomai nuo objekto ir temperatūros).


Purkštuvas

„Berö Integra Kombi”, purkštuko skersmuo: 8 mm.

Kompresorius:

„V-Meko 400”.

Įvadas

„Capatect-Feinspachtel” smulkiagrūdis tinkas, esant normaliai apkrovai, apsaugo paviršių nuo dumblių bei grybų apnikimo. 
Ilgesniam apsaugos užtikrinimui paviršius nudažomas dviem „ThermoSan" dažų sluoksniais.
Atkreipkite dėmesį į tai, kad nugludintuose arba nulygintuose paviršiuose dėl rišiklio sankaupų paviršiuje („sukepęs paviršius") gali likti šiek tiek smulkių suslūgimo plyšių. Reklamacija dėl to negali būti pareikšta. 
Dengiant ir džiūstant, nuo lietaus ir kitų atmosferos veiksnių poveikio pastolius reikėtų apdengti statybiniu brezentu. Dengiant laikytis  DIN V 18550 ir DIN 18350, VOB, C dalies nuorodų.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Šis mineralinis miltelių pavidalo gaminys reaguoja šarmiškai. Dirgina odą. Gali labai pakenkti akims. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo į akis, ant odos. Patekus į akis, tuoj pat gerai nuplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Dirbant mūvėti specialias apsaugines pirštines, nešioti apsauginius akinius/antveidį. Prarijus, iškart kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Sukietėję medžiagos likučiai sutvarkomi kaip mišrios statybinės ir griovimo atliekos, EAK 17 09 04.

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

Pavojaus simbolis: Xi - dirginantis.
Sudėtyje yra cemento.
Žr. saugos duomenų lapą.

Giscode

ZP1

Leidimas

Z-33.41-130
Z-33.49-1071
ETA-10/0436
ETA-10/0160
ETA-12/0575

Nuorodos dėl CE ženklinimo:
Ženklinimas CE ženklu pagal EN 998-1 ar EN 15824  nurodomas ant pakuotės arba duomenų lape, kurį galite rasti internetiniame puslapyje  www.caparol.lt

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija