caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/93296/036159_capatect_carbopor.png

Capatect CarboPor Strukturputz K 10, K 15, K 20, K 30

Draskytinio tinko grūdelių faktūros dekoratyvinė fasadų danga. Tinka kaip viršutinis sluoksnis „Capatect" šilumos izoliacinėms sistemoms ir sanuojančių tinkų sistemoms.

Paskirtis

„Capatect CarboPor Strukturputze" yra labai difuziški tinkai, sustiprinti karbono pluoštu ir pasižymintys stipriu vandens lašelių ("atstūmimo") efektu. Fotokatalizės poveikio „Capatect CarboPor
Strukturputze" tinkams būdingas savaiminio nusivalymo efektas ir geresnė tinko apsauga nuo mikroorganizmų (dumbliagrybių, pelėsinių grybų) apnašų. Priklausomai nuo naudojamos dengimo technikos ir tinko grūdelių dydžio, gaunami įvairių faktūrų paviršiai.

Pagrindinė medžiaga

Nanodydžio, labai hidrofobiškas „Silacryl" rišiklių derinys.

Pakuotė/ indų talpa

Kibirai po 25 kg ( 24 konteineriai=600 kg/ palečių)
Art.-Nr.Sudėtinė pakuotė
8451 002525 kg Capatect CarboPor Strukturputz 10
8456 002525 kg Capatect CarboPor Strukturputz 15
8446 002525 kg Capatect CarboPor Strukturputz 20
8461 002525 kg Capatect CarboPor Strukturputz 30

Spalvos

balta

Laikymas

Vėsiai bet ne šaltyje.
Uždarytas gamintojo pakuotėje gali būti laikomas 12 mėn.

Techniniai duomenys

  • Vandens sugertis: 0,005 kg/m2h 1/2
  • Vandens garų difuzija: μ = < 5
  • Sd-reikšmė = < 0,01

Tinkami pagrindai

PIc, PII ir PIII skiedinių grupių naujas kalkinis, kalkinis cementinis ir cementinis tinkas
Naują tinką, nelygu oro sąlygos, palikti nedažytą 2-4 sav. tepančius paviršius ir sukepusį paviršių pašalinti.

PIc, PII ir PIII skiedinių grupių seni tvirti kalkiniai, kalkiniai cementiniai, cementiniai tinkai

Stipriai užterštus arba dumbliagrybių apniktus paviršius gerai nuvalyti šepečiu arba aukšto slėgio srovėmis.

Samanų ir dumbliagrybių apnašos

Pašalinti mechaniškai, apniktus paviršius gerai įsotinti „Capatox" ir palikti išdžiūti.

Byrantys paviršiai

Nuvalyti sausu šepečiu ir visą paviršių gerai nuplauti vandeniu. Gruntuoti „CarboSol Grund".

Seni mineralinių arba dispersinių dažų sluoksniai

Neatšokusius, atmosferos veiksnių nepažeistus senų dažų sluoksnius nuvalyti sausuoju arba drėgnuoju būdu. Atšokusius, atmosferos veiksnių pažeistus dažų sluoksnius nušlifuoti, nugramdyti, nubeicuoti arba kruopščiai pašalinti aukšto slėgio srovėmis.

Tinko taisymas

Taisant atvirus plyšius ir pažeistus tinko paviršius, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad tinko, kuriuo taisoma, tvirtumas ir faktūra atitiktų esamo tinko. Prieš dažant, užtaisytos tinko vietos turi būti gerai surištos ir išdžiūvusios.

Pagrindo paruošimas

Pagrindai turi būti švarūs, sausi, be sukibtį mažinančių dalelių.

Dengimo būdas

Tinkas dengiamas plienine mente per visą paviršių ir išlyginamas iki grūdelių.
Iškart po to tinkas tolygiai apvaliai trinamas sintetine trintuve arba poliuretanine lenta.
Kad neliktų nepadengtų vietų, ant pastolių turi dirbti pakankamai darbininkų ir dengti reikia mostu užgriebiant už ką tik padengto ploto.
Spalvinimas: galima spalvinti iki 3% „Alpinacolor" arba „AVA Amphicolor Voll- und Abtönfarben", norima spalva spalvininama pagal užsakymą gamykloje.

Skiedimas

Jei reikia galima atskiesti iki 1% gryno vandens.

Sluoksnių sandara

„Capatect Putzgrund" naudojamas kaip gruntas, nuspalvinamas tinko spalva.
Po maždaug 12 val. džiūvimo galima dengti „CarboPor Strukturputz".

Sąnaudos

„Capatect CarboPor-Reibputz 10": apie 1,8 kg/m2
„Capatect CarboPor-Reibputz 15": apie 2,3 kg/m2
„Capatect CarboPor-Reibputz 20": apie 2,8 kg/m2
„Capatect CarboPor-Reibputz 30": apie 4,0 kg/m2
Sąnaudos priklauso nuo dengiamo paviršiaus savybių ir dengimo metodo. Tikslias sąnaudas paskaičiuokite, padengdami bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Dengimo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C.
Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, esant rūkui arba dideliam oro drėgnumui. Sėkmingai padengus paviršių tokios pat sąlygos dar turi būti ne mažiau kaip 2 dienas.
Saugotis nakties šalnų.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, tinko sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val., išlaiko apkrovą po 2 - 3 dienų. Kai temperatūra žemesnė, oro drėgnumas didesnis džiūvimo trukmė atitinkamai ilgesnė.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai ir prietaisai iš karto plaunami vandeniu.

Nuorodos

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad dėl pagrindo gebos įgerti, rūšies ir faktūros, taip pat atskirų dangų, aplinkos poveikio ir apšvietimo sąlygų, taip pat dėl skirtingų žaliavų, gali atsirasti nedidelių spalvos skirtumų ir smulkių kapiliarinių įtrūkių. Dėl to pravartu padengti išlyginamąjį sluoksnį „CarboSol" arba „Primasil" fasadiniais dažais. Pretenzijos ar reklamacijos dėl spalvos skirtumų, sąlygotų aukščiau išvardytų priežasčių, nepriimamos. Džiūstant nuo lietaus poveikio, taip pat nuo stipraus vėjo ir saulės spindulių apdengti statybiniu brezentu. Netinka horizontaliems paviršiams, veikiamiems vandens apkrovos. Stipriai sugeriančius, atmosferos veiksnių labai pažeistus pagrindus nugruntuoti „CarboSol Grund" (sąnaudos apie 200 – 500  g/m2). Apdengti aplink dengiamus paviršius, ypač jei tai stiklas, keramika, klinkeris, natūralus akmuo ir metalas. Užteršus nedelsiant nuplauti vandeniu, nelaukti, kol sudžius.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Tai nėra pavojingas produktas. Gaminio nebūtina ženklinti  pagal ES direktyvas/ pavojingų medžiagų įstatymą.
Nudojant prašome laikytis įprastų saugos ir higienos su cheminėmis medžiagomis priemonių.
Saugoti nuo vaikų.

Atliekų tvarkymas

Likučiai sudeginami kaip pavojingos atliekos arba atiduodami į pavojingų atliekų surinkimo punktus. Saugoti, kad nepatektų i kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į žemę.
Neištuštintas pakuotes sutvarkyti kaip produktą.
Europos atliekų kodas: 08 01 12;
57 303 ( pagal ÖNORM S 2100).

Kitos pastabos

WGK 1, nežymiai gali pakenkti vandens ekosistemoms;
Išsamensės informacijos ieškoti saugos duomenų lapuose.

Techninė konsultacija

Gaminys skirtas tik profesionaliam naudojimui.

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015
Fax: 8 5 2639283
El. paštas:info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas