caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/210708/061168_Capatect_Acryl_FP_LV.png

Capatect Acryl Fassadenputz K ir R

Paruoštas dengti (gamyklinis) akrilinis tinkas fasadams, naudojamas sudėtinėse fasadų šiltinimo sistemose Capatect STANDARD A ir B (sertifikuotas pagal ETAG004), faktūra R ir K  

Paskirtis

Paruoštas naudoti dekoratyvinis akrilinis tinkas su organiniais rišikliais. Naudojamas kaip baigiamasis sluoksnis ant sudėtinių fasadų šiltinimo sistemų Capatect STANDARD A (MW) ir B (EPS), taip pat ant nedengto betono; paviršių, padengtų cementiniu-kalkiniu tinku ar glaistu, gipsiniu glaistu, matiniais dispersiniais dažais.

Savybės

  • Atsparus nepalankių atmosferos veiksnių poveikiui
  • Lengva dengti ir suteikti faktūrą
  • Tausoja aplinką
  • Vandens pagrindu
  • Hidrofobiškas
  • Atsparus skilinėjimui
  • Difuziškas
  • Atsparus šarmams

Pakuotė/indų talpa

25kg kibiras

Spalvos

Natūraliai baltas tinkas, gali būti  tonuojamas automatinėmis „Color Express” spalvinimo mašinomis daugeliu atspalvių.  
PASTABA: sudėtinėms fasadų šiltinimo sistemoms naudoti atspalvius, kurių šviesio indeksas ≥ 25. Dėl sudėtyje esančių natūralių papildų, skirtingų partijų produktų atspalvis gali šiek tiek skirtis. Tai nelaikoma produkto trūkumu. Šalia esančius paviršius reikia dengti tos pačios serijos tinku. Jeigu naudojami skirtingų serijų produktai, prieš dengiant, visą tonuoto tinko kiekį reikia permaišyti tarpusavyje, kad nesiskirtų atspalvis.

Blizgesio laipsnis

Matinis

Laikymas

Laikyti sandariai uždarytose pakuotėse, sausai, vėsiai, bet ne šaltyje (+5 °C iki  +35 °C temperatūroje). Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Originaliose nepraimtose pakuotėse galioja  24 mėn. nuo pagaminimo datos.  

Tankis

1,77 g/cm3

Sukimbamasis stiprumas

≥ 0,3 Mpa

Gaisrinė laikysena

Šiltinimo sistemos reakcija į gaisrą :
- su mineraline vata (MW) - A2-s1,d0, EN 13501-1 (ETA - 18/0370);
- su polistireniniu putplasčiu (EPS) - B-s2,d0, EN 13501-1 (ETA-18/0369).

Vandens sugerties koeficientas

w < 0,2 kg/(m2  · hº·⁵), klasė W3 pagal DIN EN 1062-3

Konsistencija

Pasta

Vandens garų pralaidumas sd reikšmė

V2

Pagrindo paruošimas

Pagrindai turi būti lygūs, švarūs, sausi, tvirti, išlaikantys apkrovą, be sukibtį mažinančių dalelių.
Nešvarumus ir sukibtį mažinančias medžiagas, pvz. alyvą, skiedinio šiurkštus, taip pat apkrovos nelaikančius senų dangų sluoksnius, reikia pilnai pašalinti. 
Smarkiai įgeriančius ir birius, tepančius paviršius nuplauti ir nugruntuoti „Caparol Sylitol 111 Konzentrat". Norint sukurti  vienodo optinio efekto paviršių ir pagerinti sukibtį tarp pagrindo ir dekoratyvinio tinko, rekomenduojama padengti gruntinį sluoksnį „Putzgrund 605”, tonuotą galutinio dekoratyvinio tinko atspalviu.
Naują mineralinį tinką galima dengti tik gerai išdžiūvus, mažiausiai po  2-4 savaičių. Pataisytos vietos turi būti pakankamai išdžiūvę ir sukietėję.

Medžiagos paruošimas

Tinką kruopščiai išmaišyti lėtaeigiu maišytuvu. Medžiagos konsistenciją galima pakoreguoti įpilant nedidelį kiekį vandens, jei dengiama rankiniu būdu - iki 1 %, jei purškiama - iki 2 %.

Dengimo būdas

Tinką dengti nerūdijančio plieno mente arba specialiu beoriu purškimo aparatu be pertraukų visą darbo ciklą. Tinką padengti per visą paviršių ir nubraukti iki grūdelio storio. Iškart po to, užtrinant plastikine trintuve, suformuojama paviršiaus faktūra:  K faktūros (samanėlės) tinkas užtrinamas tolygiai apvaliais judesiais, o R faktūros (lietutis) užtrinamas pasirinktinai: horizontaliai, vertikaliai arba apvaliai. Visam paviršiui naudoti tą patį užtrynimo metodą ir įrankį. Purškiant purkštukas parenkamas pagal tinko grūdelių dydį. Purškiant labai svarbu atidžiai sekti, kad medžiaga būtų padengta tolygiai, nebūtų persiklojimų.

Kad greta esančių paviršių faktūra išeitų vienoda, turi dirbti tas pats meistras, antraip bus matyti skirtingas kiekvieno meistro braižas. Kad paviršius išeitų tolygus, ant pastolių turi dirbti pakankamai darbininkų. Dengiama „šlapias į šlapią" metodu, užgriebiant už ką tik padengto ploto. Dirbti tik su švariais įrankiais.

„Capatect Acryl Fassadenputz” nėra tinkamas dengti horizontalius vandens apkrovų veikiamus paviršius.

Sluoksnių sandara

Gruntinis sluoksnis: „Putzgrund 605” gruntas, tonuotas galutinio tinko atspalviu.
Galutinis sluoksnis: „Capatect Acryl Fassadenputz” tinkas.

Sąnaudos

Capatect Acryl Fassadenputz K15     2,3 – 2,8 kg/m2
Capatect Acryl Fassadenputz K20     2,6 – 3,2 kg/m2
Capatect Acryl Fassadenputz R20     2,6 – 2,8 kg/m2

Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą objekte.

Dengimo sąlygos

Dengiant ir džiūstant aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui.

Prieš darbą apdengti aplinkinius paviršius, ypatingai stiklą, keramikinius, lakuotus paviršius, klinkerio plyteles, natūralaus akmens paviršius, metalą.  Skiedinio tiškalus iš karto nuplauti vandeniu.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, tinko paviršius išdžiūsta per maždaug 24 val. Visiškai išdžiūsta, išlaiko apkrovą ir galima dengti po maždaug 2-3 dienų. Kai temperatūra žemesnė ar tvyro didesnis oro drėgnumas, tinkas džiūsta lėčiau. Padengtą tinką reikia apsaugoti nuo atmosferos veiksnių poveikio, apdengiant pastolius pastoliniu tinkleliu.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius po darbo iš karto išplauti vandeniu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Pareikalavus, galima gauti saugos duomenų lapą. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, tetrametilolacetilendikarbamido, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją, nes gali pažeisti žarnyno florą. Gydytojui parodyti gaminio pakuotę arba etiketę. Produkto likučių neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis, ant odos tuoj pat gerai nuplauti vandeniu. Baigus darbus, įrankius iškart nuplauti vandeniu su muilu. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 kombifiltrus.

Atliekų tvarkymas

Produkto likučiai ir pakuotės sutvarkomi laikantis šalyje galiojančių įstatymų ir tarptautinių atliekų tvarkymo taisyklių.  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Sukietėję medžiagos likučiai sutvarkomi kaip statybinės atliekos, skysti – kaip senų dažų/lako atliekos.

Giscode

ZP1

Kitos pastabos

Sudėtis: akrilinės dervos dispersija, pigmentai, mineraliniai užpildai, priedai, vanduo.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti. Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į „Caparol"  konsultantus, kurie, atsižvelgę į konkretų objektą, suteiks profesionalią konsultaciją.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt