caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/166222/051384_Capatect_kd_buntsteinputz_25kg_SI.png

Capatect KD Buntsteinputz

Sintetine derva surištas natūralių spalvotųjų akmenukų tinkas patvariems, dekoratyviems sluoksniams.

Paskirtis

Dekoratyvinis išorės ir vidaus tinkas fasadų cokoliams, vestibiulių kolonoms, langų ir durų rėmams, taip pat paviršiams patalpose.

Savybės

  • Atsparus įbrėžimams ir smūgiams.
  • Neblunka.
  • Atsparus atmosferos veiksniams.
  • Atsparus liūtims.
  • Labai elastingas.
  • Pralaidus vandens garams ir CO2.
  • Mažai teplus.

Pakuotė/indų talpa

Kibirai 25 kg

Spalvos

0035 0025- Granito juoda
0036 0025- Kalnų ruda
0031 0025- Islandijos žalia
0034 0025- Kavos ruda
0032 0025- Klinkerio raudona
0039 0025- Marmuro ruda
5711 0025- Akmens pilka
5712 0025- Bazalto pilka
5713 0025- Šiferio pilka
5714 0025- Dolomito ruda
5710 0025- Ramiojo vandenyno mėlyna

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje. Nepraimtas pakuotes galima laikyti apie 12 mėn.

Techniniai duomenys

  • Vandens garų difuzijos koeficientas: μ = 150;
  • Tankis: 1,800 kg/m;
  • Konsistencija: paruošta dengti pasta.

Rišiklis

Grynasis akrilatas

Tinkami pagrindai

Žr. paskirtis. Cokolyje „Capatect KD-Buntsteinputz" ir „Capatect KD-Buntsteinputz fein" galima dengti tik ant cementinių tinkų arba „Capatect PS-Dämmsystemen" armavimo sluoksnių.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, išlaikantis apkrovą ir be sukibtį mažinančių dalelių. Naują apatinį tinką palikti bent 3-4 sav. kietėti. Naudojant „Capatect PS-Dämmsysteme" sistemose, armavimo sluoksnis turi būti surištas ir išdžiūvęs.

Gruntavimas:
Prieš tinkuojant „Capatect KD-Buntsteinputz" ir „Capatect KD-Buntsteinputz fein", visada reikia nugruntuoti. Gruntuoti tokios pat arba panašios spalvos kaip ir tinkas „Capatect Putzgrund" gruntu, geriausia – voleliu. Grunto sluoksnis turi būti sausas.

Medžiagos paruošimas

„Capatect KD-Buntsteinputz" ir „Capatect KD-Buntsteinputz fein" yra paruošti dengti, tik reikia trumpai išmaišyti. Kai oras šiltas, tinkamai dengimo konsistencijai įpilti šiek tiek vandens.

Dengimo būdas

„Capatect KD-Buntsteinputz" ir „Capatect KD-Buntsteinputz fein" dengti nerūdijančio plieno mente per visą paviršių ir išlyginti iki grūdelių. Iškart po to tolygiai išlyginti nerūdijančio plieno mente.

Kad nebūtų matomų sandūrų, dengti turi pakankamai darbininkų ir dengti reikia užgriebiant už dar drėgno ploto. Visą paviršių arba fasado dalį visada tinkuoti nepertraukiamai.

Greta esantiems paviršiams naudoti tos pačios partijos produktą arba skirtingų partijų medžiagas sumaišyti vienas su kitomis.

Galima remtis „Capatect" šiltinimo sistemų darbo instrukcijomis ir priedais.

Sluoksnių sandara

Gruntuoti tokios pat spalvos kaip ir tinkas „Capatect Putzgrund" gruntu. Po maždaug 12 val. džiūvimo  galima dengti „Capatect KD-Buntsteinputz".

Sąnaudos

„Capatect Putzgrund"
Apie 220 g/m2
„Capatect KD-Buntsteinputz"
Apie 5,5 kg/m2

Sąnaudos priklauso nuo pagrindo savybių ir dengimo metodo. Pateikiamos sąnaudos yra apytikrės, kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Nedengti, kai temperatūra žemesnė kaip 5°C (statinio, medžiagos ir oro), taip pat svilinant saulei, lyjant (jei nėra apsaugos priemonių), tvyrant rūkui arba kai temperatūra žemesnė už rasos tašką. Padengus šių sąlygų būtina laikytis dar bent 2 dienas.
Vengti nakties šalnų!

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, „Capatect KD-Buntsteinputz" ir „Capatect KD-Buntsteinputz fein" padengtas paviršius išdžiūsta per 24 val. Visiškai būna išdžiūvęs ir išlaiko apkrovą po 2-3 d.

Tinkas džiūsta kintant fizikinėms savybėms, susidarant dispersijos plėvelei ir garuojant vandeniui. Todėl šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, pagrindai džiūsta daug lėčiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai ir prietaisai iš karto plaunami vandeniu.

Nuorodos

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad dėl gebos sugerti, pagrindo rūšies bei faktūros, taip pat dėl atskirų sluoksnių, aplinkos įtakos, apšvietimo sąlygų ir naudojamos žaliavos skirtumų, gali šiek tiek skirtis spalva ir atsirasti kapiliarinių įtrūkių. „Capatect KD-Buntsteinputz fein" tinkuotame paviršiuje dėl dengimo būdo ir grūdelių sudėties gali atsirasti debesėlių dėmėtumas. Pretenzijos arba reklamacijos dėl spalvos nuokrypių, sukeltų išvardytų priežasčių, nepriimamos. Nuo lietaus poveikio džiūstančius fasadus apdengti statybiniu tinklu, taip pat rekomenduojame fasadus apsaugoti nuo stipraus vėjo ir saulės spindulių. „Capatect KD-Buntsteinputz" netinka dengti horizontalių paviršių, veikiamų vandens apkrovų. Apdengti aplink dengiamus paviršius, ypač jei tai stiklas, keramika, klinkeris, natūralus akmuo ir metalas. Užteršus nedelsiant nuplauti vandeniu, nelaukti, kol sudžius.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Šis produktas nėra pavojingas ruošinys vertinant pagal cheminių medžiagų įstatymą, todėl jo ženklinti nebūtina. Dengiant šį produktą kaip ir kitus cheminius produktus, reikia laikytis įprastinių atsargumo ir higienos priemonių. Saugoti nuo vaikų.

Atliekų tvarkymas

Šios medžiagos atliekas išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas, netvarkyti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.
Nešvarias pakuotes sutavrkyti kaip produktą.

Atliekų kodas: 57303 (pagal ÖNORM S 2100).

EWC/ EAK 08 01 12.

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

Kenksmingumo vandens ekosistemoms klasė:
WGK 1, mažai kenksminga vandens ekosistemoms.

Žr. saugos duomenis.

Tik profesionaliam naudojimui!

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-DF02

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva",
Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius,
tel.: 8 5 2602015,
faks.: 8 5 2639283,
el.paštas: info@caparol.lt

Gyvenamasis daugiabutis, Tartu, Estija

Gyvenamasis namas, Meriväljal, Estija

REM PRO biurų pastatas