Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190

Mineralinis klijavimo ir armavimo mišinys, skirtas klijuoti ir armuoti termoizoliacines plokštes iš mineralinės vatos ir polistireninio putplasčio.

Paskirtis

Klijavimo ir armavimo mišinys termoizoliacinėms plokštėms klijuoti iš mineralinės vatos ir polistireninio putplasčio bei armuotiems sluoksniams dengti, naudojamas "Capatect WDVS" fasadų šiltinimo sistemose "A" ir "B" bei pakabinamų fasadų "Capatect-VHF"sistemose. 
Išorinių tinkuojamų sudėtinių termoizoliacinių sistemų sudedamoji dalis.


Suteikti Europos techninis liudijimai Capatect ETICS B-190 ETA-08/0046 ir Capatect ETICS A-190 ETA-08/0008.


Atitikties sertifikatai: WE 1488-CPD-0081 ir WE 1488-CPD-0079

Savybės

 • Nedegus, naudojant mineralinę vatą. Klasifikavimas sistemoje Capatect ETICS A-190, A2-s1, d0
 • Sunkiai degus sistemoje su termoizoliacinėmis plokštėmis iš polistireninio putplasčio. Klasifikavimas sistemoje Capatect ETICS B-190, B-s1, d0.
 • Atsparus oro veiksniams, hidrofobiškas pagal DIN 18 550
 • Labai laidus vandens garams
 • Ilgo veiklumo
 • Labai patvarus
 • Ekologiškas
 • Optimalios granuliometrinės sudėties
 • Mineraliniai rišikliai su plastikliais
 • Darnus kvarcinių ir kalcitinių užpildo medžiagų bei grynai mineralinių lengvųjų priedų derinys
 • Hidrofobiškumą, elastingumą, sankibą gerinantys priedai

 

Pakuotė/ indų talpa

25 kg maišas

Spalvos

Balta – balto cemento pagrindu; šviesiai pilka.

Laikymas

Sausoje vietoje, saugoti nuo drėgmės. Laikymo terminas – iki 12 mėnesių.
Laikyti kaip gaminius, kuriuose yra cemento arba kalkių.
Konteinerius, esant ilgoms technologinėms pertraukoms (žiemos periodu), visiškai ištuštinti.

Šilumos laidumas

0,7 W/(m · K)

Piltinis tankis

apie 1,38  kg/dm³

Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

µ < 15

Vandens sugerties koeficientas

w<0,1 kg/(m 2·h0,5 ) pagal DIN EN 1062, žemas W3.

Vandens garų pralaidumas sd reikšmė

≤ 1,0 m

Produkto numeris

190

Pagrindo paruošimas

Akmens mūras, betonas, gerai kimbantys paviršiai turi būti švarūs, sausi, vienalyčiai ir išlaikantys apkrovą. Reikia nuvalyti nešvarumus, kibimą mažinančias medžiagas (pvz., alyvos plėvelę), taip pat skiedinio perteklių.

Pakenktus, atsilupinėjusius dažų sluoksnius ir atšokusius tinkus, kiek įmanoma reikia visiškai pašalinti. Atšokusį tinką reikia pašalinti (nudaužyti), o paviršių iš naujo gerai nutinkuoti.
Stipriai sugeriančius, birius arba dulkančius paviršius reikia gerai nuvalyti net iki tvirto pagrindo ir nugruntuoti gruntu „Sylitol-Konzentrat 111".

Medžiagos paruošimas

Tam tikrą kiekį švaraus, šalto vandens (5-6 litrus 25 kg maišui) įpilti į indą, paskui po truputį berti sausus skiedinio miltelius. Tada galinga lėtaeige elektrine maišykle maišyti tol, kol masė pasidarys vienalytė, be jokių grūdelių. Palikti 10 min. bręsti ir dar kartą trumpai pamaišyti. Jeigu reikia, galima skiedinį praskiesti, įpila  nt truputį vandens.

Priklausomai nuo atmosferos sąlygų, paruoštas skiedinys sunaudojamas per 2-2,5 valandos. Negalima sukietėjusios masės iš naujo skiesti vandeniu.

Sąnaudos

 • Termoizoliacinėms plokštėms klijuoti: min. 4,0 kg/m²  
 • Armavimo tinkleliu sluoksniui:
apie 4,5 kg/m², jeigu naudojamos polistireninio putplasčio plokštės,
apie 5,0 kg/m², jeigu naudojamos mineralinės vatos plokštės.
Pateiktos sąnaudos yra tik apytikrės. Reikia atsižvelgti į objekto ir dengimo sąlygotus
nukrypimus.

Dengimo sąlygos

Aplinkos, pagrindo arba medžiagos temperatūra dengiant ir džiūstant turi būti ne žemesnė kaip + 5°C. Negalima dengti tiesiogiai šviečiant saulei arba esant stipriam vėjui, nenaudojant atitinkamų tinklelių arba apsauginių brezentų. Negalima naudoti medžiagos esant rūkui arba rasai.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra yra + 20° C ir santykinis oro drėgnumas 65 %, armavimo sluoksnio su sutvirtinančiu tinkleliu paviršius išdžiūsta per 24 valandas. Klijų sluoksniai visiškai išdžiūsta ir paviršius išlaiko apkrovą po 2-3 dienų. 
 „Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190" džiūsta veikiama hidratacijos  (drėgmės) arba keičiantis fizikinėms savybėms, t.y. garuojant vandeniui. Todėl šaltuoju metų laiku arba esant dideliam oro drėgnumui, džiūvimo trukmė būna ilgesnė.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius tuojau pat išplauti vandeniu.

Medžiagos dengimas

Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190" masė maišoma įprastinėmis skiedinio maišyklėmis. Be to, medžiagą galingu, lėtaeigiu maišytuvu, įpylus šalto švaraus vandens, galima maišyti rankomis, kol masė pasidaro vienalytė. Paliekama bręsti 10 min. ir dar kartą trumpai pamaišoma. Jei reikia, konsistencija po brandinimo reguliuojama įpilant truputį vandens. Vienam maišui (25 kg) sunaudojama apie 5 - 6 I vandens.
Apdorojimo laikas (mišinio tvermės trukmė), atsižvelgiant į oro sąlygas, apie 2-2,5 val. Sukietėjusios medžiagos jokiu būdu negalima skiesti vandeniu.

Mašinų įrangos pavyzdys

Įprastinės maišyklės „Berö Calypso 15" su standartiniu dozavimo ir maišymo velenu.


Svarbūs duomenys: Būtinai laikykitės maišyklės gamintojo nurodymų!


Elektros jungimas:
400 V trifazė srovė / 16 A (srovės skirstytuvas su FI apsauginiu jungikliu)

Vandens prijungimas:
žarna 3/4" su GEKA dirbančiai mašinai reikalingas vandens slėgis ne mažesnis kaip 2,5 bar

Vandens sąnaudos:
Klijavimui - apie 200 I/val. Armavimo sluoksniui -apie 250 I/val. Norima konsistencija nustatoma reguliuojamu vandens ventiliu ir priklauso nuo mašinos tipo.

Armavimo sluoksnis

Reikia iš anksto išlyginti nelygumus polistireninio putplasčio plokščių sandūrose ir pašalinti gludinimo dulkes. Užarmavus langų ertmių vidinius kampus ir kitas briaunas bei vertikaliai sustiprinus fasado angų kampus, reikia užtepti klijų ir armavimo masę ant termoizoliacinių plokščių juostą, atitinkančią tinklelio plotį, ir tada į ją įspausti stiklo pluošto tinklelį "Capatect-Gewebe 650", paliekant 10 cm užlaidą. Viską nuglaistyti, užgriebiant už ką tik padengto dar šlapio ploto, tokiu būdu padengiant visą sutvirtinančio tinklelio paviršių. Visas sluoksnio storis turi būti 3-4 mm.


Pastato briaunos:
Naudojant apsauginius kampus su tinkleliu, stiklo audinio tinklelio juostą reikia nutiesti tik iki tam tikros briaunos.

Izoliacinių plokščių klijavimas

Paruoštą masę užtepti ant plokštės blogosios pusės, priklijuojant centrą ir kraštus: palei plokštės kraštus tepamos 5 cm pločio klijų juostos, o per plokštės vidurį tepami 3 delno dydžio gumulai. Masės sukibimo paviršius taip pat sluoksnio storumas priklauso nuo paviršiaus – medžiagą reikia tepti taip, kad klijų sluoksnis padengtų apie 40 proc. paviršiaus. Klijų ir armavimo masė gali išlyginti pagrindo nelygumus iki ± 1 cm. Termoizoliacines plokštes klijuoti eilėmis, dedant ir stipriai prispaudžiant prie paviršiaus iš apačios į viršų. Netepti klijų plokščių susidūrimo vietose. Žiūrėti, kad plokštės nepasistumtų iš vietos ir nenukryptų nuo pagrindo.

Įvadas

Jeigu reikia, pastoliai apdengiami apsauginiu pastoliniu tinkliuku, kad džiūvimo metu paviršius būtų apsaugotas nuo atmosferos kritulių. Dirbant reikia laikytis nuorodų DIN 18 550, taip pat DIN 18 350, VOB, C dalies.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Aprašytoji miltelių pavidalo mineralinė klijų ir armavimo masė turi cemento ir kalkių hidroksido (kalkių šarmo), todėl veikia šarmiškai. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Patekus į akis, jas praplauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją. Mūvėti atitinkamas apsaugines pirštines ir užsidėti akinius, taip pat naudoti veido apsaugos priemones. Prarijus tuojau pat kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę.

Atliekų tvarkymas

Visiškai tušti maišai tinkami perdirbti. Medžiagos likučiai sutvarkomi kaip statybinės atliekos.

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

Xi – dirginanti.
Turi cemento. Dirgina odą. Gali stipriai pakenkti akims. Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Giscode

ZP1

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt