caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/117647/042202_meshok_8.png

Capatect Klebemasse 190 S

Mineralinis sausasis skiedinys kietojo putplasčio plokštėms klijuoti.

Paskirtis

Mineralinis, sudėtyje turintis cemento, klijavimo skiedinys kietojo putplasčio plokštėms prie normaliai sugeriančių mineralinių paviršių klijuoti, naudojant daugiasluoksnę fasadų šiltinimo sistemą „Capatect"  B tipo (sunkiai užsideganti).

Savybės

 • Sunkiai užsidegantis.
 • Atsparus oro veiksniams, hidrofobiškas pagal DIN 18 550.
 • Labai laidus garams.
 • Ilgas apdirbimo laikas.
 • Ekologiškas.
 • Optimalus grūdelių dydis.
 • Mineraliniai rišikliai su plastikliais.
 • Optimalus kvarcinių, kalcitinių ir lengvų mineralinių priedų derinys.  
 • Plastiškumą ir adheziją gerinantys priedai.

Pakuotė/indų talpa

Maišai po 25 kg.

Spalvos

Šviesiai pilka.

Laikymas

Sausai, saugoti nuo drėgmės kaip gaminius,kuriuose yra cemento ir kalkių. Nustojus naudoti (žiemos periodu) konteineriai ir silosai visiškai ištuštinami. Neatplėšus gamintojo pakuotės, išsilaiko 12 mėn.

Techniniai duomenys

 • Vandens įgerties koeficientas: w < 0,5 kg/(m 2·h0,5 pagal DIN 52 617).
 • Vandens garų: pasipriešinimo difuzijai faktonus: μ < 15.
 • Šilumos laidumas: 0,7 W/(m· K).
 • Supiltinis tankis: apie 1,1-1,3 kg/dm 3
 • Lenkiamojo tempimo stipris apie 6,8 Mpa
 • Sukimbamasis stiprumas (su betonu)  1,1MPa

Pagrindo paruošimas

Akmens mūras, betonas arba neatšokę seni dažų sluoksniai turi būti švarūs, sausi, išlaikantys apkrovą. Pašalinami nešvarumai ir kibimą mažinančios medžiagos (pvz., alyvos plevelė), taip pat atsikišę aštrūs skiedinio kraštai. Pakenkti, byrantys ir atpleišeję seni sluoksniai ir grublėtas tinkas pašalinami kiek tik įmanoma. Tuščios tinko vietos nudaužomos ir užtinkuojamos sulig paviršiumi. Stipriai sugeriantys, birūs arba tepantys paviršiai kruopščiai nuvalomi iki tvirto pagrindo ir nugruntuojami „Sylitol-Konzentrat 111".

Medžiagos paruošimas

„Capatect-Klebemasse 190 S" masė maišoma įprastinėmis ar sraigtinėmis skiedinio maišyklėmis. Be to, medžiagą galingu, lėtaeigiu maišytuvu, įpylus šalto švaraus vandens, galima maišyti rankomis, kol masė pasidaro vienalytė. Paliekama bręsti 10 min. ir dar kartą trumpai pamaišoma. Jei reikia, konsistencija po brandinimo reguliuojama įpilant truputį vandens.
Vienam maišui (25 kg) sunaudojama 5-6 I vandens. Apdorojimo laikas (mišinio tvermės trukmė), atsižvelgiant į oro sąlygas, 3-4 val.
Sukietėjusios medžiagos jokiu būdu negalima skiesti vandeniu.
„Capatect-Klebemasse 190 S" masė maišoma ir įprastinėmis maišyklėmis, pvz. „Ber Calypso 15" su standartine dozavimo ir maišymo užmova.

Dengimo būdas

Klijų masė dengiama ant apatinės plokštės pusės suklijuojant centrą ir kraštus: palei plokštės kraštus tepamos 5 cm pločio klijų juostos, per plokštės vidurį dedami 3 delno dydžio gumulai. Klijų kiekį, atitinkamai pagrindo savybėms, paskirstyti taip, kad klijų sluoksnis padengtų ~40% paviršiaus. Klijų sluoksniu galima išlyginti nelygumus iki 1 cm. Klijuojamos su poslinkiu izoliacinės plokštės priglaudžiamos prie sienos, pastumiamos iš apačios į viršų ir stipriai prispaudžiamos. Stenkitės, kad klijų masės nepatektų į plokščių sandūras. Sekite, kad plokštės būtų klojamos teisingai ir lygiai.

Sąnaudos

Termoizoliacinėms plokštėms klijuoti: apie 4,5 kg/m2. Pateiktos sąnaudos yra tik apytikrės. Reikia atsižvelgti į objekto ir dengimo sąlygotus nukrypimus.

Dengimo sąlygos

Oro ir pagrindų temperatūra, dengiant paviršius ir jiems džiūstant, turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne daugiau nei +30°C, nedirbti esant tiesioginiams saulės  spinduliams, pučiant stipriam vėjui jei nėra apsaugos priemonių. Taip pat nedirbti rūke bei temperatūroje esančioje žemiau rasos taško.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Jei reikia, galima kalti mūrvines, jos kalamos tik išdžiūvus klijams, t.y. maždaug po 1 paros. Klijai visiškai išdžiūsta ir paviršius išlaiko apkrovą po 2 - 3 dienų. „Capatect-Klebemasse 190 S" klijų masė džiūsta veikiama hidratacijos ir keičiantis fizikinėms savybėms, t.y. garuojant vandeniui. Todėl šaltuoju metų laiku ir esant dideliam oro drėgnumui, džiūvimo laikas ilgesnis.

Įrankių plovimas

Naudoti įrankiai ir prietaisai iškart plaunami vandeniu.

Mašinų įrangos pavyzdys

Maišymo įrenginio pavyzdys:
Įprastinės konvejerinės maišyklės „Ber Calypso 15" su standartiniu dozavimo ir maišymo velenu.
Svarbūs duomenys:
Būtinai laikykitės maišyklės gamintojo nurodymų!
 • Elektros jungimas:
  400 V trifazė srovė / 16 A ( srovės skirstytuvas su FI apsauginiu jungikliu).
 • Vandens prijungimas:
  žarna 3/4" su GEKA, dirbančiai mašinai reikalingas vandens slėgis ne mažesnis kaip 2,5 bar
  Vandens sąnaudos :
  apie 200 I/val. Norima konsistencija nustatoma reguliuojamu vandens ventiliu ir priklauso nuo mašinos tipo.

Įvadas

Kol paviršius džiūsta, pastoliai nuo lietaus apdengiami brezentu. Naudojant medžiagą ir dengiant laikykitės DIN 18500 ir DIN 18350, VOB C dalies nuorodų. Taip pat laikykitės konteinerių ir silosų naudojimo instrukcijų.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Mineralinis miltelių pavidalo gaminys reaguoja šarmiškai. Dirgina odą. Gali labai pakenkti akims. Saugoti nuo vaikų! Saugokite, kad nepatektų į akis ir ant odos. Patekus i akis, iškart kruopščiai nuplaukite vandeniu. Dirbdami mūvėkite specialias apsaugines pirštines ir užsidėkite apsauginius akinius arba antveidį. Nurijus reikia iškart kreiptis į gydytoją ir parodyti etiketę arba pakuotę. Neįkvėpkite dulkių.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Sukietėjusios medžiagos likučiai sutvarkomi kaip mišrios statybinės atliekos ir laužas, EAK 17 07 04.

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

Pavojaus simbolis: Xi dirginantis. Sudėtyje yra cemento. Žr. saugos duomenų lapus.

Išsamesni duomenys

Tel. 8 5 2602015
Fax: 8 5 2639283
El. paštas: info@caparol.lt