• youtube
Produktai | Fasadų ir šiltinimo sist... | Klijai | Organiniai klijai | Capatect-Rollkleber 615

Capatect-Rollkleber 615

Elastingi dispersiniai klijai su užpildais

  Paskirtis

  Specialieji klijai polistireno putplasčio izoliacinėms fasado plokštėms klijuoti visu paviršiumi prie medienos drožlių plokščių ir kitų apkrovą išlaikančių ir lygių, silpnai sugeriančių pagrindų, naudojant fasadų šiltinimo „Capatect- WDVS- B" sistemą.

  Savybės

  • Sunkiai užsidegantys
  • Ilgalaikė gera sukibtis su mediena, mediniais gaminiais, polistireno putplasčiu ir mineraliniais pagrindais
  • Pralaidūs vandens garams
  • Paruošti dengti
  • Dengiami išlieka plastiški
  • Ilga dengimo trukmė
  • Labai elastingi
  • Pastos pavidalo

  Pakuotė/indų talpa

  25 kg kibirai

  Spalvos

  Šviesiai smėlinė.

  Laikymas

  Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje.
  Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
  Prieš žiemą (ilgesnę prastovą) konteinerius ir silosus būtina ištuštinti.

  Tankis

  apie 2,0 kg/dm3

  Pasipriešinimo difuzijai koeficientas μH2O

   µ < 150

  Konsistencija

  pastos pavidalo

  Sukimbamasis stiprumas su polistireno putplasčio plokšte

  > 0,1 N/mm2

  Sukimbamasis stiprumas su 100 V medienos drožlių plokšte

  > 0,77 N/mm2               

  Pagrindo paruošimas

  Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, tvirtas, be birių dalelių, išlaikantis apkrovą ir silpnai sugeriantis.

  Sąnaudos

  Priklauso nuo dengimo būdo (sluoksnio storio ir pagrindo lygumo).
  Dengiant voleliu:
  Apie 2,0 kg/m2
  Dengiant dantytąja glaistykle:
  Apie 2,5 kg/m2

  Dengimo sąlygos

  Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui.

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra +20ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%, nelygu padengto klijų sluoksnio storis, džiūsta apie 24 val. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

  Įrankių plovimas

  Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.

  Medžiagos paruošimas

  „Capatect-Rollkleber 615" klijai paruošti dengti dantytąja glaistykle, be  jokių kitų priedų.
  Tik trumpai išmaišoma lėtaeige maišykle. Esant reikalui, konsistencija nustatoma, įpylant truputį vandens. Dengiant ėriuko kailio voleliu, konsistencija nustatoma įpylant iki 2% vandens.

  Izoliacinių plokščių klijavimas

  „Captect-Rollkleber 615” klijai paprastai dengiami ant pagrindo.


  Dengimas dantytąja glaistykle
  Dengiant dantytąja glaistykle, klijai pirmiausia tolygiai padengiami ir po to išlyginami dantytąja glaistykle (6x4 mm). Šis dengimo būdas yra optimalus vertikaliems paviršiams.


  Dengimas voleliu
  Klijai ėriuko kailio voleliu tolygiai dengiami taip, kad pagrindas gerai sudrėgtų. Šiuo metodu geriausia klijuoti horizontaliai padėtus sienų paviršius (pvz., gamykloje dengiant surenkamų namų elementus).

  Dengiant abiem metodais, klijais padengiamas visas izoliacinėmis plokštėmis dengiamas paviršius. Kai oro temperatūra 20ºC, klijų dengimo trukmė apie 15 min. Kai  pagrindo sugertis, temperatūra, oro cirkuliacija didesnė ir stipriau šviečia saulė, klijai išdžiūsta santykinai greitai ir todėl gali atsirasti sukibties problemų.


  Klijuojant abiem būdais, klijai gali būti dengiami tiesiai ant izoliacinių plokščių.
  Izoliacinės plokštės, lengvai jas pastumdant, prie pagrindo prispaudžiamos taip, kad suklijuota būtų gerai įsotintu klijų sluoksniu.  Iš šonų ištryškę klijai pašalinami glaistykle. Klijuojant pirmą izoliacinių plokščių eilę prie cokolio juostos, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad plokštės būtų priglaustos prie pat juostos priekinio krašto. Jokiu būdu negalima, kad, padengus per mažai klijų, į priekį išsikištų juosta.
  Izoliacinės plokštės visada klijuojamos perrišos būdu.


  Kad džiūstant, kad neaplytų, pastoliai apdengiami pastoliniu tinkliuku.

  Įvadas

  Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti.Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime atsižvelgdami į jūsų objektą.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Saugos duomenys pateikiami profesionaliems naudotojams pareikalavus.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip vandeniu maišomų klijų atliekas, sudžiūvusius medžiagos likučius – kaip sukietėjusius klijus arba buitines šiukšles. (EAK 080410).

  Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklinimas

  Žr. saugos duomenis.

  Giscode

  D1

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

  Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
 • Informacija

 • Sertifikuotų fasado šiltinimo sistemų brošiūra
  • Spausdinti
  • Į viršų