caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/64793/029222_Capatect-SockelFlex_18_kg.png

Capatect-SockelFlex

Organinis, su cementu maišomas glaistas klijuoti, armuoti ir kaip hidroizoliacija cokoliui arba su žeme besiliečiančiomis pastato dalims

Paskirtis

Klijuojamasis ir armavimo glaistas izoliacinėms plokštėms prie cokolio ir kitų su žeme besiliečiančių vietų klijuoti ir armuoti, taip pat išorinėms sudėtinėms termoizoliacinėms „Capatect WDV" sistemoms A ir B sandarinti.

Savybės

  • įvairiai naudojama, su cementu maišoma, stipriai klijuojanti dispersinė masė;
  • pastos konsistencijos;
  • prilimpa prie bitumo;
  • nepralaidus vandeniui;
  • patvarus;
  • atsparus šalčiui;
  • laidus vandens garams.

Pakuotė/indų talpa

18 kg kibirai

Spalvos

Baltai pilka be cemento. Sumaišius su cementu – cemento pilkumo.

Laikymas

Vėsiai, sausai ir ne šaltyje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Tankis

apie 1,1 g/cm3 be cemento

Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

(2 mm) pagal DIN EN 7783 apie 2,7 m

Vandens pralaidumas w reikšmė

< 0,01 kg/(m2 · h0,5) pagal DIN EN 1062-3

Pagrindo paruošimas

Mūras, betonas arba neatšokę dažų sluoksniai turi būti švarūs, sausi ir išlaikantys apkrovą. Pašalinami nešvarumai, sukibtį mažinančios medžiagos (pvz., klojinių alyva), taip pat atsikišę aštrūs skiedinio kraštai. Pašalinami pažeisti, atsilupę dažų, faktūrinio tinko sluoksniai. Tinko tuštumėlės nudaužomos ir užtinkuojamos sulig paviršiumi.


Stipriai sugeriantys, byrantys arba tepantys paviršiai kruopščiai nuvalomi iki tvirto pagrindo ir nugruntuojami „Sylitol-Konzentrat 111".

Sąnaudos

Šie duomenys reikalingi kiekio nustatymui. Medžiaga visada maišoma su cementu.
Be cementosu cementu
Izoliacinėms plokštėms klijuoti:
apie 2,0 kg/m2apie 4,0 kg/m2
Armavimo sluoksniui:
apie 1,3 kg/m2apie 2,6 kg/m2
Izoliaciniam apsauginiam sluoksniui:
apie 0,5 kg/m2apie 1,0 kg/m2

Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą objekte.

Dengimo sąlygos

Dengimo temperatūra:

Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5ºC ir ne aukštesnė kaip +30ºC. Nedengti tiesioginės saulės spindulių apšviestų pagrindų, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos techninę informaciją „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai".

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Ar reikia tvirtinti smeigėmis, nustatoma išdžiūvus klijų sluoksniui, t. y. po 1 dienos. Klijai išdžiūsta ir paviršius išlaiko apkrovą po 2-3 dienų. Kai temperatūra 20ºC ir santykinis oro drėgnumas 65%, armavimo sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val.
„Capatect-SockelFlex" džiūsta veikiant hidratacijai ir keičiantis fizikinėms savybėms, t.y. garuojant vandeniui. Todėl šaltuoju metų laiku ir esant dideliam oro drėgnumui, glaistas džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai ir prietaisai iškart plaunami vandeniu.

Medžiagos dengimas

„Capatect-SockelFlex" maišomas su cementu CEM I 32,5 santykiu 1:1 prieš pat naudojant. Maišoma maišykle iki vienalytės masės. Sukietėjusios medžiagos jokiu būdu neskiesti vandeniu. Naudojant kaip dengiamąją medžiagą, skiedžiama vandeniu iki 5%.

Armavimo sluoksnis

Jei yra polistireno plokščių iškyšų, jos nušlifuojamos. Nusėdusios šlifavimo dulkės nuvalomos.

Prie kraštų pritaisius briaunų apsaugą, taip pat įstrižą armatūrą ties fasadų angų kampais, glaisto masė ant izoliacinių plokščių dengiama per audinio juostos plotį ir „Capatect Gewebe 650" įspaudžiama su maždaug 10 cm užlaida. Po to užglaistoma užgriebiant už dar drėgno paviršius taip, kad būtų padengtas visas audinys. Visas sluoksnis turi būti apie 2 mm storio.

Pastato kraštai:
naudojant „Capatect-Eckschutzschienen" apsauginius kampinius profilius, audinys taip pat dengiamas su 10 cm užlaida prie kraštų. Naudojant „Capatect-Gewebe Eckschutz", audinio juostos turi siekti kraštus.

Sandarinimas, dažymas

Dengiant teptuku ir šepečiu, „Capatect-SockelFlex" skiedžiamas vandeniu iki 5%. Jei viršutinė danga liečia žemę, tą vietą iki 5 cm virš žemės dengti dviem sluoksniais. Perimetras nuo pažeidimų apsaugomas stora plėvele.

Baigiamasis sluoksnis:

Prieš dengiant baigiamąjį sluoksnį tinku, reikia nugruntuoti „Putzgrund 610". Baigiamuosius sluoksnius galima dengti: „AmphiSilan-Fassadenputz”, „Capatect-Bunstein-Sockelputz”, „Capatect-Fassadenputz”, „Capatect-Fassadenputz Fein” ir „Sylitol-Fassadenputz”.
„Capatect-SockelFlex" galima dažyti „Capatect-SI-Fassadenfinish 130", „ThermoSan" ir „AmphiSilan"

Izoliacinių plokščių klijavimas

Izoliacinių plokščių klijavimas prie cokolio „Capatect-SockelFlex" glaistas ant „Capatect-Perimeterdämmplatte 115" plokščių dengiamas dantytąja mente (10x10 arba 15x15 mm) per visą paviršių arba rumbų ir taškų metodu (prie krašto apie 5 cm pločio juosta ir plokštės viduryje 3 delno dydžio gumulai).
Klijuojamojo glaisto kiekis ir padengto sluoksnio storis turi būti toks, kad klijuojamasis paviršius sudarytų ≥ 40%.
Izoliacinės plokštės klijuojamos perrišos būdu įspaudžiant ir gerai prispaudžiant. Klijų į plokščių sandūras netepti. Atkreipti dėmesį, kad būtų dengiama pagal vedlinę ir vertikaliai.

Įvadas

Pastoliai apdengiami apsauginiu brezentu, kad džiūvimo metu paviršius būtų apsaugotas nuo atmosferos kritulių.
Dirbant reikia laikytis nuorodų DIN V 18550, taip pat DIN 18350, VOB, C dalies.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Išsamesnė informacija, žr. saugos duomenis.

Atliekų tvarkymas

Tik visiškai tušti maišai atiduodami perdirbti.
Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip dažų ( vandens pagrindu) atliekos, sudžiūvę- kaip sudžiūvę dažai arba buitinės atliekos.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-GF01

Klientų aptarnavimo centras

Tel. 8 5 2602015
Faks. 8 5 2639283
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas