• youtube
Produktai | Fasadų ir šiltinimo sist... | Klijai | Organiniai klijai | Capatect-ZF-Spachtel 699

Capatect-ZF-Spachtel 699

Paruoštas dengti, sustiprintas pluoštu, lengvasis glaistas audiniu armuotiems sluoksniams gauti „Capatect” fasadų sistemose

  Paskirtis

  Armavimo glaistas naudojamas sistemoje „Capatect System Pro organisch" ir šiltinimo sistemoje „Capatect B" su mineraline vata.
  Naudojamas ir kaip atnaujinimo glaistas ant apkrovą išlaikančių pagrindų.
  Skirtas kampinėms profilių juostoms tvirtinti.

  Savybės

  • Lengvai dengiamas, plastiškas;
  • Paruoštas dengti;
  • Labai geros sukibties;
  • Hidrofobiškas;
  • Labai mažo įtempio;
  • Patvarus;
  • Atsparus smūgiams 15 džaulių, kai sluoksnio storis ne mažesnis kaip 3 mm;

  Pakuotė/indų talpa

  20 kg kibirai, 600 kg konteineriai

  Spalvos

  Šviesi smėlinė.

  Laikymas

  Vėsiai, bet ne šaltyje, ir sausai. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

  Tankis

  apie 1,3 kg/dm3

  Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis sdH2O

  ≤ 0,5 m pagal DIN EN 7783, kai sluoksnio storis 3 mm, V2 klasė (vidutinė), pagal DIN EN 1062

  Vandens sugerties koeficientas

  ≤0,05 kg/(m2.h0,5) pagal DIN 1062- klasė W3 (žema)

  Produkto numeris

  699

  Nuorodos

  Nurodyti duomenys yra apytikriai, nes naudojant natūralias žaliavas kiekvieną kartą jos gali šiek tiek skirtis.
  Nuglaistyto paviršiaus negalima dengti mineraliniais viršutiniais tinkais ir armavimo masėmis.

  Pagrindo paruošimas

  Esamas polistireno izoliacinių plokščių iškyšas ties sandūromis prieš tai nušlifuoti. Prilipusias šlifavimo dulkes pašalinti. Palanges ir pristatytas konstrukcines dalis apklijuoti. Visi pagrindai turi išlaikyti apkrovą, turi būti sausi ir lygūs ( DIN 18202 arba 18203), švarūs ir be sukibtį mažinančių dalelių.

  Medžiagos paruošimas

  „Capatect ZF-Spachtel 699" yra paruoštas dengti. Prieš dengiant trumpai pamaišyti. Reikiamai konsistencijai nustatyti galima šiek tiek įpilti vandens.

  Dengimo būdas

  Apatinio tinko dengimas
  Kad paviršius būtų tolygiai lygus, naudojant ant mineralinės vatos izoliacinių plokščių rekomenduojama dengti du sluoksnius. Izoliacinės medžiagos paviršiui stabilizuoti nuglaistomas apie 1 - 2 mm storio pirmas „Capatect ZF-Spachtel" sluoksnis.
  Tvirtinant mineralines plokštes, kad būtų gaunamas lygus paviršius, rekomenduojama jį padengti dviem sluoksniais. Pirmiausia paviršių nuglaistyti „Capatect ZF-Spachtel" 1-2 mm storio sluoksniu. Išdžiūvus, dengti antrą „Capatect ZF-Spachtel 699" sluoksnį, įterpiant „Capatect-Gewebe 650/110" audinį.
  Ties  pastato angų kampais papildomai įterpti įstrižo armavimo juostas arba tinklelio juostas įstrižai į armavimo sluksnį.
  Armavimo masę tepti per audinio juostos plotį ir į ją su 10 cm užlaida įspausti „Capatect-Gewebe 650/110" audinį. Po to nuglaistyti, užgriebiant už ką tik nuglaistyto ploto, kad būtų padengtas visas audinys. Bendras sluoksnio storis turėtų būti apie 2-3 mm, bet ne storesnis nei 5 mm.
  Armavimo tinklelį įterpti taip, kad, kai armavimo sluoksnio storis iki 4 mm, jis būtų per vidurį, kai sluoksnio storis daugiau kaip 4 mm, jis būtų viršutinėje pusėje.

  Sąnaudos

  Apie 1,3 kg/m2 1 mm storio sluoksniui.
  Nurodytos sąnaudos yra apytikrės; reikia atsižvelgti į nuokrypį, kuris gali būti susijęs su objektu ir dengimu.

  Dengimo sąlygos

  Dengiant ir džiūstant, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +5°C ir ne aukštesnė kaip +30°C. Nedengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų paviršių, pučiant stipriam vėjui, tvyrant rūkui arba esant dideliam oro drėgnumui. Žr. Vokietijos tinkuotojų sąjungos atmeną „Tinkavimas esant aukštai ir žemai temperatūrai".

  Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

  Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, armuotojo sluoksnio paviršius išdžiūsta per 24 val., visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 3 d. Prieš vėl dengiant, reikia patikrinti, ar medžiaga yra gerai išdžiūvusi per visą sluoksnio storį. Nelygu oro sąlygos, organiniais viršutiniais tinkais galima dengti po 2 - 3 dienų.

  Įrankių plovimas

  Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.

  Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Saugoti nuo vaikų. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Dirbant su produktu, negerti, nevalgyti, nerūkyti. Patekus į akis, ant odos nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemę. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Naudoti A2/P2 kombifiltrus.

  Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono (EINECS 247-500-7) ir 2-metil-2H-izotiazol-
  3-ono (EINECS 220-239-6) mišinio (3:1), 2-hidroksipropilneodekanoato, 2-Metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.


  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų/ lakų atliekas, sudžiūvusius medžiagos likučius – kaip statybos, griovimo arba buitines atliekas.

  ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

  Lakieji organiniai junginiai pagal Direktyvą 2004/42/EU: < 1%; <10 g/l

  Giscode

  BSW20

  Produkto kodas (dažai ir emaliai)

  M-DF02

  Leidimas

  Z-33.41-130

  Z-33.42-131
  Z-33.43-132
  Z-33.49-1071

  ETA-08/0304
  ETA-10/0160

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

  • Spausdinti
  • Į viršų