caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/200117/058513_Putzgrund_610.png

Caparol Putzgrund/Putzgrund 610

Skiedžiami vandeniu, sukibtį gerinantys ir užpildantys specialūs gruntiniai dažai apkrovą išlaikantiems išorės bei vidaus mineraliniams pagrindams

Paskirtis

Apkrovą išlaikantiems, mineraliniams išorės ir vidaus (mineralinių tinkų ar gipso plokščių) paviršiams  padengti dengiamuoju, neslidžiu grunto sluoksniu.  Ant gipso plokščių labai sumažėja plonų gipsinio glaisto sluoksnių atsilupimo pavojus.

Specialiai naudojamas kaip sukibtį gerinantis paruošiamasis grunto sluoksnis, prieš dengiant sintetinės ir silikoninės dervos tinko, dispersinio – silikatinio tinko, mineralinio tinko arba spalvotųjų akmenukų tinko sluoksnius, palengvinantis šių statybinių medžiagų dengimą ir jų faktūros išryškinimą bei garantuojantis didesnį darbo našumą.

Tinka „Capatect-WDVS" sudėtinių termoizoliacinių sistemų A ir B, taip pat „Capatect-VHF" (pakabinamų fasadų) sistemos A ir B variantams (žr. lentelę).
Išorėje papildomai sumažinama apatinio tinko vandens įgertis, nes per faktūrinio tinko įtrūkius prasiskverbusį vandenį sulaiko apatinis tinkas.
„Putzgrund 610" gruntiniai dažai taip pat naudojami kaip faktūrą (vadinamąją šepečio potėpių) ir spalvą, suteikiantis grunto sluoksnis, dengiant  „Arte-Lasur" ir „Deco-Lasur" ir kaip gruntas, dengiant „Capadecor VarioPutz", „Capadecor VarioStone" ir „Capdecor Calcino-Dekor".

Savybės

  • Būdinga labai gera sukibtis.
  • Be konservantų.
  • Gera dengiamoji geba.
  • Išskiria mažiau lakiųjų organinių junginių, be tirpiklių.
  • Skiedžiami vandeniu.
  • Nekenkiantys aplinkai ir silpno kvapo.
  • Atsparūs vandeniui.
  • Reakcija į gaisrą: nedegus arba sunkiai užsidegantis pagal esamos „Capatect-WDVS" sudėtinės termoizoliacinės sistemos ir „Capatect-VHF" pakabinamų fasadų sistemos sandarą.

Pagrindinė medžiaga

Sintetinių medžiagų dispersija pagal DIN 55 945.

Pakuotė/indų talpa

  • Standartinė prekė: 8 kg, 16 kg, 25 kg.
  • Spalvinama ColorExpress: 16 kg ( 3 bazė).

Spalvos

Balta.
„Putzgrund 610" gruntiniai dažai spalvinami iki 25% „CaparolColor Vollton - und Abtönfarben" arba „AmphiColor®Vollton - und Abtönfarben" spalvinamųjų dažų.
„Putzgrund 610" spalvinami mašinomis „ColorExpress" sistema pagal visus paklausius spalvynus. Tonavus produktą, negarantuojama, kad sudėtyje neatsiras konservantų.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Tankis

apie 1,6 g/ cm³

Nuorodos

Naudojimo sritys remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis″
1 vidus2 vidus3 vidus1 išorė2 išorė
+++++
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių ir sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18 363, 3  pastr. nuorodų.

Pagrindo paruošimas

Naują mineralinį tinką, taip pat ir gruntinį tinką, nelygu koks metų laikas ir temperatūra, palikti nepadengtą ne trumpiau kaip 2-4 sav. Stambiai porėtus, šiek tiek birius arba įgeriančius išorės paviršius gruntuoti „OptiGrund", birius, tepančius paviršius nugruntuoti „Dupa-grund"; šiltinimo sistemoms „WDV-Systemen" naudoti „AmphiSilan-Putzfestiger".
Minkštus gipsinius vidaus pagrindus gruntuoti „Caparol - Tiefgrund TB". Pagrindus su vandenyje tirpstančiomis, dažančiomis medžiagomis gruntuoti „Caparol - Filtergrund grob". Normaliai įgeriančius, apkrovą išlaikančius paviršius dengti be paruošiamojo gruntavimo.

Dengimo būdas

Viršutinis tinkasTinko spalva
190186M133 LEICHT700699Carbon-
Spachtel
CarboNitArmaReno SockelSockel-flexOrCa-Spachtel

Paruoštas dengti

620Capatect-
Fassadenputz R und K
baltas
spalvotas
1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2
1
2
626AmphiSilan-
Fassadenputz R und K
baltas
spalvotas
1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2
1
2
120Sylitol-
Fassadenputz R und K
baltas
spalvotas
3, 4
2,3,4
3, 4
2,3,4
3, 4
2, 3, 4
3, 4 2,3, 41
2
1
2
1
2
3, 4
2, 3, 4
1
2
692Capatect-
Faschenputz K10
baltas
spalvotas
1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2
--
687Capatect-
Fassadenputz Fein
baltas
spalvotas
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
1
1
1
2
691Capatect-
Buntstein-Sockelputz
spalvotas22222222
860/ 870Capatect-
CS-Strukturputze
baltas
spalvotas
628ThermoSan-FassadenputzNQGbaltas
salvotas
1
2
1
2
1
2
1
2
4
2
4
2
4
2
1
2
1
2
5
5
Prekinis sausasis skiedinys135Capatect-Mineral-
Leichtputz R und K
baltas
spalvotas
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
146Capatect-
Mineralputz R und K
baltas
spalvotas
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
134Capatect-
Modellier- und Spachtelputz
baltas
spalvotas
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
700Capatect-ArmaReno 700baltas3, 43, 43, 43, 43, 4
195Capatect-Feinspachtelbaltas3, 43, 43, 43, 43, 4
148Capatect-
Edelkratzputz K40
baltas
spalvotas
3, 4
3, 4
0524Capatect-ArmaRenoSockelbaltas
spalvotas
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3, 4
3,4
3,4
3,4
1 =gruntuoti reikia
2 =gruntuoti viršutinio tinko spalvos gruntu
3 =gruntuoti kaip priešgaisrine užtvara šiltu ir labai karštu oru
4 =gruntuoti reikia tik tuo atveju, jei armavimo sluoksnis buvo neapsaugotas ir yra pažeistas atmosferos veiksnių dėl ilgos prastovos (pvz. nutraukus darbus žiemą)
5 =dėl priešgaisrinės apsaugos priežasčių gruntuoti negalima
– =negalimas derinys

Skiedimas

Skiesti tik vandeniu.

Sluoksnių sandara

Grunto ir tarpinį sluoksnį dengti atskiedus iki 10% vandens iki reikiamos konsistencijos. Prieš dengiant dažytus sintetinės ir silikoninės dervos tinko, dispersinio – silikatinio tinko, mineralinio tinko arba spalvotųjų akmenukų tinko sluoksnius „Capadecor VarioPutz" arba „Capadecor VarioStone", „Putzgrund 610" nuspalvinamas ta pačia spalva kaip ir baigiamasis sluoksnis.

Sąnaudos

Dengiant lygius paviršius, apie 250 – 350 g/m2, nelygu pagrindas ir naudojimas, dengiant šiurkščius – atitinkamai daugiau.
Kiek reikia tiksliai, apskaičiuoti padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Aplinkos ir pagrindo temperatūra
turi būti ne žemesnė kaip + 5°C

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių galima dengti po 12 val.
Kai temperatūra žemesnė, džiūsta ilgiau.

Įrankiai

„Putzgrund 610" galima dengti voleliu,  teptuku ir tinkamais purkštuvais. Panaudotus įrankius iškart išplauti vandeniu.

Nuorodos

„Putzgrund 610" netinka horizontaliems paviršiams, veikiamiems vandens apkrovos. Naudojant „Caparol - Tiefgrund TB" patalpose, gali atsirasti būdingas tirpiklio kvapas, todėl reikia gerai vėdinti. Patalpose, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai, naudoti silpno kvapo, be aromatinių junginių „AmphiSilan – Putzfestiger".
Norint išlaikyti specifines produkto savybes, „Putzgrund 610" spalvinti tik „CaparolColor Vollton-und Abtönfarben", „AmphiColor®Vollton-und Abtönfarben" spalvinamaisiais dažais arba spalvinimo įrenginiu „ColorExpress" sistema. Nemaišyti su jokiomis kitomis medžiagomis.

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Saugoti nuo vaikų. Išsamius duomenis rasite saugos duomenų lapuose.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų, lako atliekas, sudžiūvusius medžiagos likučius – kaip statybos ir griovimo arba kaip buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Šiame produkte (kateg. A/a): 30 g/l (2010). Šiame produkte LOJ yra ne daugiau kaip 1 g/l.

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Giscode BSW10
senas kodas M-GP01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Skystasis stiklas, poliakrilato derva, titano dioksidas, kalcio karbonatas, silikatai, vanduo, priedai.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.
Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

 

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva",
Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, 
8 5 2602015,
info@caparol.lt 
www.caparol.lt

Gyvenamasis namas, Talinas, Kopli g. 76,...

Meitenės traukinių stotis