• youtube

Capatect IDS Mineral LDP

Angokraščių izoliacinė plokštė durų ir langų angokraščiams izoliuoti, montuojant vidinio šiltinimo sistemą.

  Paskirtis

  Mineralinė angokraščių izoliacinė plokštė durų ir langų angokraščiams izoliuoti „Capatect IDS Mineral" sistemoje, nekeičiant medžiagos.  

  Savybės

  • Nedegi
  • Būdingas difuziškumas ir kapiliarinis aktyvumas
  • Grynai mineralinė; rekomenduojama statybinės biologijos
  • Be plaušų
  • Stabilios formos ir atspari gniuždymui

  Laikymas

  Sausoje, nuo drėgmės apsaugotoje vietoje.
  Atskirai, po vieną, nesukrautas viena ant kitos, nes plonos izoliacinės
  plokštės gali lūžti.

  Techniniai duomenys

  Matmenys: 500 x 150 mm, storis 20 ir 30 mm
  Šilumos laidumas: 0,042 W/mK pagal DIN EN 12667
  Gniuždomasis stipris: ≥ 150 kPa pagal DIN EN 826
  Tempiamasis stipris: ≥ 80 kPa pagal DIN EN 1607
  Tankis: 85 – 110 kg/m³ pagal DIN EN 1602
  Statybinių medžiagų klasė: A1, nedegi pagal DIN EN 13501
  Vandens garų difuzinio pasipriešinimo koeficientas: µ = 3 / 7 pagal DIN EN 12086

  Išsamesni duomenys apie vidinio šiltinimo sistemos montavimą, žr. brošiūrą „Capatect IDS vidinio šiltinimo sistemos".

  Atliekų tvarkymas

  Plokštes reikia pjaustyti atidžiai, stengiantis išvengti likučių. Nedideli medžiagos likučiai išvežami į I klasės sąvartynus pagal EAK 170101 (betonas) arba sutvarkomi pagal EAK 170704 (mišrios statybinės ir griovimo atliekos).

  Leidimas

  ETA-05/0179

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva″
  Tel. 8 5 2602015
  El. paštas info@caparol.lt

  Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
  • Spausdinti
  • Į viršų