• youtube

Thermosan

Naujas silikoninės dervos – rišiklio derinys su Kvarco - Nano dalelėmis švariems fasadams. „ThermoSan″ apsaugo nuo pelėsinio grybelio ir dumbliagrybių apnašų. „Caparol-Clean-Concept“ nuosekli tolimesnė vystymo pakopa.

Paskirtis

Šie dažai turi svarų pranašumą: organiškai sujungtos kvarco nano-dalelės sudaro tankų, kietą kaip mineralas trijų matmenų kvarco tinklą, apsaugantį nuo purvo, todėl fasadai ilgiau išlieka švarūs. Specialaus silikoninės dervos ir rišiklio derinio dėka ant dažytų arba nedažytų mineralinių ir sintetine derva surištų tinkų susidaro lietui atsparus ir oro garams pralaidus fasadinis sluoksnis.
„ThermoSan" tinka dengti visoms įprastoms apkrovą išlaikančioms termoizoliacinėms dangoms: sintetinės dervos, silikono dervos, kalkiniam, cementiniam ir silikatiniam tinkui.

 

Savybės

 • Konservuoja plėvelę, saugančią nuo dumblių ir grybų plitimo
 • Atsparūs šarmams, todėl nenuplaunami muilu
 • Gerai praleidžia CO2
 • Nesudaro plėvelės, mikroporiški
 • Uždengia smulkius techninius tinko plyšius
 • Turi specialių fotokatalizės būdu veikiančių pigmentų
 • Ant tamsių paviršių sumažina mechaninės apkrovos paliktas matomas žymes

Pagrindinė medžiaga

Silikoninės dervos - emulsijos ir naujo organinio ir neorganinio hibridinio rišiklio derinys.

Pakuotė/indų talpa

Indų talpa (standartinių prekių):
12,5 l 
Indų talpa „ColorExpress":
1,25l, 7,5 l ir 12,5 l

Spalvos

Balta
„ThermoSan” galima nuspalvinti patiems „AmphiSilan Volltonfarben".
Spalvinant patiems, kad nesiskirtų atspalviai, reikiamą dažų kiekį nuspalvinkite iškart.
Vienos spalvos dažų perkant 100 l ir daugiau, galima užsisakyti nuspalvinti gamykloje.
„ThermoSan" spalvinami „ColorExpress" sistemos mašinomis spalvininkų paklausiausiomis spalvomis. Norėdami išvengti spalvos  neatitikimų, prieš dengdami būtinai patikrinkite spalvos tikslumą. Šalia esančius paviršius denkite tos pačios serijos dažais.
Sodrios ir intensyvios spalvos pasižymi blogesne dengiamąja geba, todėl tarpinį sluoksnį rekomenduojama dengti 1 bazės baltais dažais, nuspalvintais tinkamu pasteliniu atspalviu.
Gali prireikti dengti ir antrąjį viršutinį sluoksnį.
 
Spalvos stabilumas pagal BFS atmenos Nr. 26:
Klasė: A
Grupė: 1

 

Blizgesio laipsnis

Matinis, G3

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.

Techniniai duomenys

Parametrai pagal DIN EN 1062:

Didžiausias grūdelių dydis

< 100 µm, S1

Tankis

apie 1,5 g/ cm³

Sausojo sluoksnio storis

100 - 200 µm, E3

Vandens skvarbos norma

w dydis: 0,1 [kg/(m2 . h0,5)] (maž.), W3

Vandens garų pralaidumas sd reikšmė

sd dydis: 0,14 m (didelis), V1

Nuorodos

Paskirtis remiantis technine informacija Nr. 606:
1 vidus 2 vidus 3 vidus 1 išorė 2 išorė
- - - + +
(–) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be atplaišų ir sausi. Atkreipkite dėmesį į VOB dalies C, DIN 18 363, 3-čią pastraipą.

Pagrindo paruošimas

Pelėsių, grybelių apniktus paviršius pirmiausia nuplauti vandens srove laikantis įstatyminių potvarkių. Nuvalytus plotus nuplauti „Capatox" arba „FungiGrund", palikti nudžiūti.
Naujos ir nepažeistos termoizoliacinės sistemos, kurių paviršiai padengti sintetinės dervos, silikoninės dervos, kalkiniu (PIc), kalkiniu-cementiniu tinku (PII)/mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 1N/ mm2:

Senas tinkas nuvalomas specialiais metodais. Valoma ne aukštesnio nei 60 bar slėgio vandens srove, kurios temperatūra turi būti ne aukštesnė nei 60°C. Nuvalius, paviršius paliekamas gerai išdžiūti.
Paviršius dengiamas „ThermoSan", atsižvelgiant į paviršiaus tinko rūšį ir pagrindų dengimo savybes.

PIc, PII ir PIII skiedinio grupių tinkas/mažiausias gniuždomasis stipris pagal DIN EN 998-1 1N/ mm2 :
Naujas tinkas, atsižvelgiant į oro sąlygas, kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paliekamas stovėti nepadengtas 2 sav. Po to jis dengiamas įmaišius 10% „AmphiSilan-Tiefgrund LF”. Esant nepalankioms oro sąlygoms, pvz. lyjant ar pučiant vėjui, stovėjimo laikotarpis pailginamas.
Norint išvengti druskų prasimušimo, papildomai gruntuojama „CapaGrund Universal", po 7 stovėjimo dienų paviršius gali būti toliau apdorojamas.

Senas tinkas: nutinkuotos vietos turi būti gerai susirišusios ir išdžiūvusios. Normaliai sugeriantys paviršiai gruntuojami iš karto „ThermoSan", įmaišius 10% „AmphiSilan-Tiefgrund LF". Stambiai akyti, sugeriantys, lengvai byrantys tinkai gruntuojami „AmphiSilan-Tiefgrund LF". Stipriai byrantys, tepantys tinkai gruntuojami „AmphiSilan-Putzfestiger”.

Nauji silikatiniai viršutiniai tinkai:
Dengti „Sylitol®NQG-W Fassadenfarbe". 

Seni silikatiniai dažai ir tinkai:
Tvirti pagrindai nuvalomi mechaniniu būdu arba vandens srove laikantis įstatyminių potvarkių.  Atšokę, atmosferos veiksnių paveikti paviršiai nuvalomi šlifuojant, šveičiant ar grandant.
Nuvalytus paviršius gruntuoti „
AmphiSilan-Putzfestiger".

Pluoštinio cemento plokštės su asbestu ir be jo:

Laikytis BFS atmenos Nr. 14 nuorodų. Plokštes su asbestu dengti pagal TRGS 519. Grunto sluoksnį dengti remiantis technine informacija Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas". Užstatytos plokštės apdorojamos ir iš užpakalinės pusės bei kraštų. Dažant naujas, stipriai šarmines pluoštinio cemento plokštes ir siekiant, kad neprasimuštų kalkės, gruntuojama „Disbon 481 EP-Uniprimer”, o tarpinis sluoksnis dengiamas „ThermoSan" atskiedus 10% „AmphiSilan-Tiefgrund LF".

Cementu surištos medžio drožlių plokštės:
Kad dėl didelio cementu surištų medžio drožlių plokščių šarmingumo  neprasimuštų kalkės, gruntuojama „Disbon 481 EP- Uniprimer”, tarpinis sluoksnis dengiamas „ThermoSan", atskiedus 10% „AmphiSilan-Tiefgrund LF".

Apkrovą išlaikantys sintetinės dervos ir silikoninės dervos tinko sluoksniai:
Senas tinkas nuvalomas tinkamais metodais. Valant šlapiu būdu pagal įstatyminius potvarkius, paviršiai prieš vėlesnį apdorojimą gerai išdžiovinami.

Apkrovą išlaikantys dispersinių dažų sluoksniai:
Nešvarūs, kreidinantys senų dažų sluoksniai nuvalomi aukšto slėgio vandens srove laikantis įstatyminių reikalavimų. Gruntuojama „ThermoSan”, įmaišius 10% „AmphiSilan-Tiefgrund LF”. Valant kitais būdais (plaunant, valant šepečiu, nugramdant), gruntuojama „AmphiSilan-Putzfestiger”.

Apkrovos neišlaikantys dispersinių dažų arba sintetinės dervos tinko sluoksniai:
Visiškai pašalinami specialiomis priemonėmis: mechaniškai arba nubeicuojami ir nuvalomi aukšto slėgio vandens srove laikantis įstatyminių reikalavimų.
Gruntuojama „ThermoSan”, įmaišius 10% „AmphiSilan-Tiefgrund LF”. Tepantys, byrantys, drėgmę sugeriantys paviršiai gruntuojami „AmphiSilan-Putzfestiger”.

Apkrovos neišlaikantys, mineralinių dažų sluoksniai:
Pašalinami visiškai šlifavimo būdu, šepečiu, nugramdomi, aukšto slėgio vandens srove, laikantis įstatyminių reikalavimų arba kitais tinkamais metodais.
Valant šlapiu būdu, prieš vėlesnį apdorojimą paviršius paliekamas gerai išdžiūti. Gruntuojama „AmphiSilan-Putzfestiger”.

Plytų mūras:
Dengiami tik šalčiui atsparūs išoriniai mūro akmenys arba klinkerio danga, kuriuose nėra intarpų. Mūro siūlės turi būti be plyšių, sausos ir nepakenktos druskų. Gruntuojama „AmphiSilan-Putzfestiger”. Jei padengus tarpinį sluoksnį atsiranda rudų dėmių, tai viršutinis sluoksnis dengiamas fasadiniais dažais „Duparol”.

Silikatinių plytų mūras:
Dengiami tik šalčiui atsparūs išoriniai mūro akmenys, kuriuose nėra dreifuojančių ir dažančių intarpų (smėlio arba molio). Siūlės turi būti be plyšių. Tepantys paviršiai nuvalomi. Druskos pakenktos vietos nuvalomos sausu šepečiu.
Laikykitės BFS atmenos Nr.2. Gruntuojama „AmphiSilan-Tiefgrund LF”.

Paviršiai su prasimušusiomis druskomis:
Prasimušusios druskos nutrinamos sausu šepečiu. Gruntuojama „Dupa-grund”. Dengiant paviršius su prasimušusiomis druskomis, negarantuojama ilgalaikė sluoksnio sankiba arba prasimušusių druskų surišimas.

Maži įtrūkiai:
Maži įtrūkiai ištaisomi „Caparol-Fassaden-Feinspachtel”. Dideli įtrūkiai iki 20 mm taisomi „Histolith-Renovierspachtel". Nuglaistytos vietos nugruntuojamos.
Laikytis techninių informacijų nuorodų.

Dengimo būdas

Dengiama teptuku arbe voleliu.
Dengiant beoriu purkštuvu, rekomenduojame naudoti „Nespri-TEC" purškimo būdui tinkamus „ThermoSan Nespri-TEC" dažus.
 

Sluoksnių sandara

Grunto ir tarpinis sluoksniai
dengiami „ThermoSan", atskiedus iki 10% vandens. Įmaišius iki 10% „AmphiSilan-Tiefgrund LF”, daugeliu atvejų nereikia kito papildomo gruntavimo.

Baigiamasis sluoksnis
dengiamas „ThermoSan”, atskiedus iki 5% vandens. Tarp sluoksnių dengimo turi praeiti ne mažiau kaip 12 val.

Sąnaudos

Ant lygių paviršių – apie 150 – 200 ml/m2. Ant šiurkščių paviršių atitinkamai daugiau.
Kiek reikia tiksliai, apskaičiuosite padengę bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia temperatūra apdorojimui ir džiūvimui:
Aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti + 5°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra +20° C ir santykinis oro  drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta per 2-3 val., po 12 val. galima dengti. Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą po 3 dienų. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

Nuorodos

Dengdami termoizoliacines sistemas, laikykitės BFS atmenos Nr. 21 nuorodų.
Kad dengiant didelius plotus nebūtų sandūrų, denkite vienu mostu užgriebdami už ką tik padengto ploto.
Netinka dengti horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrova.
Dengti galima tik nepažeistas termoizoliacines sistemas. Jei paviršiai
pakenkti, rekomenduojame „Capatect-Renovierungssystem” termoizoliacinėms sistemoms.
Jei paviršius apšiltintas polistirenu, negalima naudoti jokių gruntavimo priemonių, kuriuose yra tirpiklių, išskyrus „AmphiSilan-Putzfestiger".
Dažant spalvotais dažais, šviesio dydis turi būti >20.
„ThermoSan"  – tai produktas,  į kurio sudėtį įeina specialių veikliųjų medžiagų nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių. Šios veikliosios medžiagos paviršius apsaugo tik ribotą laiką, mat jų poveikio trukmė priklauso nuo objekto sąlygų: apnašų gausumo ir drėgmės apkrovos. Todėl statinius apsaugoti nuo pelėsinių grybų ir dumbliagrybių ilgą laiką yra neįmanoma.
Braukiant per tamsiai dažytas vietas, gali atsirasti baltas pėdsakas (rašymo efektas), padengus paviršių „Thermosan" dažais šis visiems matiniams fasadiniams dažams būdingas efektas susilpnėja. 
Kai pagrindai tankūs, vėsūs arba kai jie lėčiau džiūsta dėl oro sąlygų, t. y. dėl drėgmės apkrovos: lietaus, rasos, rūko ant paviršiaus gali atsirasti gelsvų, skaidrių, truputį blizgių ir lipnių priedų patakų (nutekėjimo žymių). Šie priedai yra tirpūs vandenyje, todėl jie nuplaunami gausiu kiekiu vandens, pvz., daug kartų stipriai palijus. Išdžiūvusio paviršiaus kokybės neigiamai tai neįtakoja. Jei paviršiai turi būti padengiami betarpiškai nedelsiant, tada priedų pataką reikia sudrėkinti ir po trumpo poveikio visiškai nuplauti. Kai dengiama tinkamomis klimato sąlygomis, tokių patakų neatsiranda.
Variniai vamzdžiai ( vario jonai lietuje) reaguodami su „ThermoSan" sudėtinėmis medžiagomis, paviršių nudažo rudai. Todėl varines vietas būtina apsaugoti nuo oksidacijos arba tokiems paviršiams naudoti  „Muresko SilaCryl®”.
Pataisytų vietų žymės paviršiuje priklauso nuo daugybės veiksnių, todėl yra neišvengiamos (BFS atmena Nr. 25).

Ekspertizė

 • „ThermoSan" vandens pralaidumas

  „ThermoSan" grybai ir dumbliai

  „ThermoSan" plėvelės išsaugojimo efektyvumas

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Prarijus gali pažeisti žarnyno mikroflorą, todėl būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius, saugoti, kad nesusigertų į žemės gruntą. Dengti tik teptuku arba voleliu. Šlifavimo metu naudoti P2 dulkių filtrus. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Naudojant dažus vengti valgyti, gerti, rūkyti. Patekus į akis, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Sudėtyje yra 1,2 benzizotiazol-3 (2H) -ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip seni dažai ar emalė, sausi – kaip statybų, griovimo arba buitinės atliekos.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

ES nustatyti ribiniai lakiųjų organinių junginių, leidžiamų šiame gaminyje (A/a kateg.), dydžiai: 40 g/ l (2010). Šiame gaminyje yra maks. 20 g/l (LOJ).

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-SF01 F

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Hibridinis rišiklis (organinis-silikatas/ akrilatas), silikoninė derva, titano dioksidas, silikatai, kalcio karbonatas, mineraliniai užpidai, vanduo, plėvėdarai, konservantai (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas), priedai, plėvelės konservantai ( oktilizotiazolinonas, terbutrinas, cinko piritionas).

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapą.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti.
Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai jums patarsime atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva",
Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius,
tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283,
el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
 • Saugos duomenų lapai
 • Informacija

 • NQG fasadų apsaugos brošiūra
 • Spalvos tikslumas: atkreipkite dėmesį, kad spalva gali skirtis nuo originalo dėl printerio ar naudojamo popieriaus.

  • Spausdinti
  • Į viršų