caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/17970/020005_Disbocret_506_Planspachtel.png

Disbocret 506 Planspachtel

Plastiku modifikuotas, mikrosiliciu pagerintas, cementu surištas glaistas poroms ir tuštumėlėms užpildyti, taip pat  betono paviršiams glaistyti.

Paskirtis

Poroms bei tuštumėlėms užpildyti ir trūkumams arba išlaužoms (iki 3 mm gylio) užglaistyti. Nelygumams ir įdubimams išlyginti remontuojant.

Savybės

  • Lengvai paruošiamas ir gerai dengiamas
  • Labai ekonomiškas
  • Puikiai dengiamas mašinomis
  • Sausas šlifuojamas
  • Palanki dengimo trukmė
  • Sluoksnio storiui iki 3 mm. Didžiausias grūdelio dydis- 0,2 mm
  • Labai atsparus gniuždymui, gerai sukimbantis
  • Atitinka EN 1504-3 reikalavimus

Pagrindinė medžiaga

Plastiku modifikuotas cementinis skiedinys.

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai

Laikymas

Sausai, iki 9 mėn. nuo pagaminimo datos, 9 mėnesius chromo kiekis- nedidelis.

Didžiausias grūdelių dydis

0,2 mm

Šviežiojo skiedinio tūrinis svoris

apie 2.150 kg/m3

Kietojo skiedinio savybės

( Vidutinė vertė)

Atsparumas plėšimui 7 d > 1,5 N/mm2

Tinkami pagrindai

Betonas, taip pat „Disbocret®-Instandsetzungsmörtel” skiediniu reprofiliuoti paviršiai. Pagrindo atsparumas plėšimui turi būti ne mažesnis kaip 1,0 N/mm2, mažiausias pavienis dydis 0,5 N/mm2 ( naudojant R3 klasės skiedinius, atsparumas plėšimui turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm2, mažiausias pavienis dydis 1,0 N/mm2).

Pagrindo paruošimas

Gilesnės išdaužos reprofiliuojamos  „Disbocret®-Instandsetzungsmörtel”. Betonas turi išlaikyti apkrovą, būti švarus, be birių dalelių. Sukibtį mažinančios dalelės (pvz., seni dažai, alyvos, riebalai) pašalinamos specialiais metodais.

Cemento kietinyje neturi būti koroziją sukeliančių sudėtinių dalių (pvz., chloridų) ir jis nulyginamas tiek, kad glaistas galėtų sukibti su priedais. Pagrindas sudrėkinamas. Prieš glaistant pagrindas turi būti dar matiškai drėgnas.

Medžiagos paruošimas

Atmatuotas vandens kiekis supilamas į indą. Pamažu, kruopščiai maišant specialiąja maišykle (iki 400 aps./min), beriamas atitinkamas kiekis sausojo skiedinio. Maišoma 3 minutes, kol skiedinys pasidaro homogeniškas. Skiedinys paliekamas bręsti maždaug 2 min., po to dar kartą trumpai išmaišoma.

Maišymo santykis

Sausasis skiedinys    Vanduo
1 masės dalisapie 0,17 – 0,18 masės dalis
25 kg maišas4,25 - 4,5 l

Dengimo būdas

Glaistas dengiamas specialiais įrankiais, pvz., mente, trintuve arba glaistykle sutankinant.

Porėti pagrindai nuglaistomi nedideliu kiekiu medžiagos priešpriešiniu metodu. Šį glaistą galima dengti šlapiuoju purškimo būdu (pvz., InfoBEAM M8 arba InfoBEAM Light).

Kad dėl saulės spindulių, aukštos temperatūros ir skersvėjų poveikio skiedinys neišdžiūtų per greitai, jis apdorojamas specialiomis priemonėmis arba papildomai ( vandens srovė, apsauginė plėvelė ar tinklelis).

Dengiant mašinomis žiūrėti „Disbon betono gaminių dengimo rekomendacijas″.

Sluoksnio storis

0,5 mm- 3,0 mm.

Sąnaudos

Sausojo sluoksnio ~ 1,7 kg/m2/mm.

Dengimo trukmė

Kai temperatūra 20°C, gali būti dengiama maždaug 60 min.

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 5°C ir
ne aukštesnė kaip  30°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Prieš dengiant apsauginius sluoksnius (kai temperatūra 20°C), reikia laikytis tokių prastovų:
„Disbocret® 515 Betonfarbe” – 6 val.
„Disbocret® 518 Flex-Finish” – 12 val.
Kitos dengimo medžiagos dengiamos ne anksčiau kaip po 1 dienos.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai iškart plaunami vandeniu.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Dirgina odą. Gali sunkiai pažeisti akis. Gali dirginti kvėpavimo takus. Neįkvėpkite dulkių. Saugokite, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.  Naudokite rekomeduojamas asmenines apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS, keletą minučių kruopščiai plaukite  vandeniu. Jei įmanoma, išimkite kontaktinius lęšius, ir toliau plaukite akis. Kreipkitės į gydytoją. NURIJUS išskalaukite burną. NESKATINKITE vėmimo.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai. Sukietėjusi medžiaga sutvarkoma kaip statybinės, griovimo atliekos.

Giscode

ZP 1

Išsamesni duomenys

Išsamesnė informacija, žr. saugos duomenis. Dirbant su medžiaga remtis „Disbon″ paruošimo nuorodomis.

CE ženklinimas


1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-506-001157
EN 1504-3

Betono pakaitalo produktas konstrukciniam ir nekonstrukciniam remontui

EN 1504-3: ZA.1a
Gniuždomasis stiprisR3 klasė
Chloridų jonų koncentracija≤ 0,05%
Sukibties geba≥ 1,5 MPa
Suslūgimo, brinkimo suvaržymas≥ 1,5 MPa
Atsparumas karbonizacijaiAtitinka reikalavimus
Elastingumo modulis≥ 15 GPA
Reakcija į gaisrąA1 klasė
EN 1504-3
„Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 3 dalis. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas" standartas nurodo reikalavimus renovavimo produktams.
Produktai, atitinkantys aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu ant indo.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šiame spaudinyje aptarti neįmanoma.
Jei dengiate pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p. info@caparol.lt,  www.caparol.lt