caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/151491/049197_Disbocret_504_Feinmoertel_25kg.png

Disbocret 504 Feinmörtel

Labai lengvai dengiamas remonto skiedinys betonui reprofiliuoti.

Paskirtis

Trūkumams, išlaužoms ir vientisam paviršiui reprofiliuoti, pvz., betono dangai paaukštinti.

Savybės

  • Labai gerai dengiamas.
  • Labai patvarus.
  • Labai ekonomiškas.
  • Nedegus, A1 klasė pagal DIN 4102.
  • Sluoksnio storiui nuo 5-40 mm. Didžiausias grūdelio dydis- 2 mm. 
  • Atitinka M1 klasę pagal RiLi-SIB.
  • Attitinka EN 1504-3 reikalavimus.

Pagrindinė medžiaga

Cemento skiedinys su priedais.

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai ( galimas tiekimas konteineriais)

Laikymas

Sausai, iki 9 mėn. nuo pagaminimo datos, 9 mėn. chromo kiekis nedidelis.

Didžiausias grūdelių dydis

2 mm

Šviežiojo skiedinio tūrinis svoris

apie 2.100 kg/m3

Kietojo skiedinio savybės

(Vidutinės vertės po 28 dienų)

Sukietėjusio skiedinio tankis: apie 2.000 kg/m3

Atsparumas spaudimui: > 30 N/mm2

Atsparumas  lenkimui: > 6,5 N/mm2

Atsparumas plėšimui:  > 1,5 N/mm2

Tinkami pagrindai

Betonas.
Pagrindo atsparumas plėšimui turi būti 1,5 N/mm2, mažiausias atskiras dydis 1,0 N/mm2.

Pagrindo paruošimas

Gelžbetonis apdorojamas „Disbocret® 502 Protec plus" kaip antikorozine danga pagal gamintojo instrukcijas.

Betonas dengiamas „Disbocret® 502 Protec plus" kaip sukibtį gerinantis  šlamas pagal gamintojo instrukcijas. Paskiausiai dar drėgnas sukibtį gerinantis šlamas padengiamas smulkiagrūdžiu skiediniu.

Betonas turi išlaikyti apkrovą, būti švarus, be birių dalelių. Sukibimą mažinančios dalelės (pvz., seni dažai, alyva, riebalai) pašalinamos atitinkamais būdais. Cemento akmuo turi būti be koroziją sukeliančių dalių (pvz., chloridų); jis nulyginamas taip, kad skiedinys gerai prikibtų. Išlaužų kraštai nusklembiami 45-60o. Pagrindą sudrėkinti. Prieš dengiant skiedinys turi būti matiškai drėgnas.

Medžiagos paruošimas

Atmatuotas vandens kiekis supilamas į indą. Pamažu, kruopščiai maišant maišykle (iki 400 aps./min), beriamas atitinkamas kiekis sausojo skiedinio. Maišoma 3 minutes, kol skiedinys pasidarys vienalytis.

Maišymo santykis

Sausasis skiedinysvandens

1 masės dalis

0,12-0,15 masės dalies
25 kg maišas3,00-3,75 l

Dengimo būdas

Smulkiagrūdis skiedinys dengiamas mente arba glaistykle ant drėgno sukibtį gerinančio šlamo sutankinant. Gilias vertikalių paviršių išlaužas  reprofiliuokite. Kad dėl saulės spindulių,  lietaus, šalčio ir vėjo poveikio skiedinys neišdžiūtų per greitai, jis pagal ZTV-ING  mažiausiai 5 dienas turi būti apsaugomas specialiomis priemonėmis ( pvz.: apdengiamas plėvele, drėgnais džiuto maišais ar apipurškiamas vandeniu). Pagalbines apkalas naudoti pagal pripažintas taisykles. Iš anksto padengtas gruntas gerina smulkiagrūdžio skiedinio priežiūrą.


Dengimas mašinomis.
Smulkųjį skiedinį „Feinmörtel” galima purkšti sausuoju purškimo būdu (pvz.: „Aliva”, „Fa. Mader″) arba drėgnuoju būdu (pvz.: „InoBeam F21”, „Fa.Inotec″). Dengiant šlapiuoju būdu skiedinio konsistenciją reguluoti skiedžiant  vandeniu (max. 4 l).

Dirbant prašom laikytis TL/TP BE-SPCC Disbocret 548 SPCC-Mörtel nuorodų.

Sluoksnio storis

Pavienės išdaužos
5 – 40 mm.

Viso paviršiaus dengimas
5 – 20 mm.

Sąnaudos

Sausojo skiedinio apie 1,8 kg/ m2/mm.

Dengimo trukmė

Esant + 20 o C, dengiama apie 60 min.

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra
turi būti ne žemesnė kaip 5°C ir ne aukštesnė kaip 35°C.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

Ekspertizė

  • 4-1092     Bandymas pagal reikalavimų klasę M1, RiLi-SIB Polimerų institutas, Flersheimas

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Dirgina odą. Stipriai pakenkia akims. Gali dirginti kvėpavimo takus. Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo į akis, ant odos, drabužių. Naudoti rekomenduojamas asmenines apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS keletą minučių kruopščiai plauti  vandeniu. Jei yra, išimti kontaktinius lęšius ( jei įmanoma) ir toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją. PRARIJUS išskalauti burną, NESKATINTI vėmimo.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai.

Sukietėję medžiagos likučiai tvarkomi kaip mišrios statybos ir ardymo atliekos.

Giscode

ZP 1

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenis. Dengiant reikia laikytis „Disbon" pastatų apsaugos medžiagų dengimo nuorodų.

CE ženklinimas

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-504-001148
EN 1504-3:2005
Betono pakaitalo produktas konstrukciniam ir nekonstrukciniam remontui
 EN 1504-3: ZA.1a
Gniuždomasis stiprisR1 klasė
Chloridų jonų koncentracija≤0,05%
Sukibties geba≥0,8 MPa
Suslūgimo, brinkimo suvaržymas≥0,8 MPa
Atsparumas karbonizacijaiNPD
Elastingumo modulisNPD
Reakcija į gaisrąA1 klasė


EN 1504-3 „Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 3 dalis. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas" nusako reikalavimus, keliamus remonto produktams.

Produktai, atitinkantys  aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu. Ženklinama ant pakuotės ir atitinkamoje CE ženklinimo dokumentacijoje, žr. internete www.caparol.de.

Kad būtų galima naudoti Vokietijoje stabilumo reikalaujančiose srityse, galioja papildomi standartai. Atitiktis patvirtinama Ü ženklu ant pakuotės. Tai dar patvirtinama atitikties liudijimo  2+ sistema, gamintojui ir pripažintai kontrolės įstaigai atlikus kontrolę ir bandymus.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti.
Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai Jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt