• youtube

Disbocret 504 Feinmörtel

Labai lengvai dengiamas remonto skiedinys betonui reprofiliuoti.

  Paskirtis

  Trūkumams, išlaužoms ir vientisam paviršiui reprofiliuoti, pvz., betono dangai paaukštinti.

  Savybės

  • Labai gerai dengiamas.
  • Labai patvarus.
  • Labai ekonomiškas.
  • Nedegus, A1 klasė pagal DIN 4102.
  • Sluoksnio storiui nuo 5-40 mm. Didžiausias grūdelio dydis- 2 mm. 
  • Atitinka M1 klasę pagal RiLi-SIB.
  • Attitinka EN 1504-3 reikalavimus.

  Pagrindinė medžiaga

  Cemento skiedinys su priedais.

  Pakuotė/indų talpa

  25 kg maišai ( galimas tiekimas konteineriais)

  Laikymas

  Sausai, iki 9 mėn. nuo pagaminimo datos, 9 mėn. chromo kiekis nedidelis.

  Didžiausias grūdelių dydis

  2 mm

  Šviežiojo skiedinio tūrinis svoris

  apie 2.100 kg/m3

  Kietojo skiedinio savybės

  (Vidutinės vertės po 28 dienų)

  Sukietėjusio skiedinio tankis: apie 2.000 kg/m3

  Atsparumas spaudimui: > 30 N/mm2

  Atsparumas  lenkimui: > 6,5 N/mm2

  Atsparumas plėšimui:  > 1,5 N/mm2

  Tinkami pagrindai

  Betonas.
  Pagrindo atsparumas plėšimui turi būti 1,5 N/mm2, mažiausias atskiras dydis 1,0 N/mm2.

  Pagrindo paruošimas

  Gelžbetonis apdorojamas „Disbocret® 502 Protec plus" kaip antikorozine danga pagal gamintojo instrukcijas.

  Betonas dengiamas „Disbocret® 502 Protec plus" kaip sukibtį gerinantis  šlamas pagal gamintojo instrukcijas. Paskiausiai dar drėgnas sukibtį gerinantis šlamas padengiamas smulkiagrūdžiu skiediniu.

  Betonas turi išlaikyti apkrovą, būti švarus, be birių dalelių. Sukibimą mažinančios dalelės (pvz., seni dažai, alyva, riebalai) pašalinamos atitinkamais būdais. Cemento akmuo turi būti be koroziją sukeliančių dalių (pvz., chloridų); jis nulyginamas taip, kad skiedinys gerai prikibtų. Išlaužų kraštai nusklembiami 45-60o. Pagrindą sudrėkinti. Prieš dengiant skiedinys turi būti matiškai drėgnas.

  Medžiagos paruošimas

  Atmatuotas vandens kiekis supilamas į indą. Pamažu, kruopščiai maišant maišykle (iki 400 aps./min), beriamas atitinkamas kiekis sausojo skiedinio. Maišoma 3 minutes, kol skiedinys pasidarys vienalytis.

  Maišymo santykis

  Sausasis skiedinys vandens

  1 masės dalis

  0,12-0,15 masės dalies
  25 kg maišas 3,00-3,75 l

  Dengimo būdas

  Smulkiagrūdis skiedinys dengiamas mente arba glaistykle ant drėgno sukibtį gerinančio šlamo sutankinant. Gilias vertikalių paviršių išlaužas  reprofiliuokite. Kad dėl saulės spindulių,  lietaus, šalčio ir vėjo poveikio skiedinys neišdžiūtų per greitai, jis pagal ZTV-ING  mažiausiai 5 dienas turi būti apsaugomas specialiomis priemonėmis ( pvz.: apdengiamas plėvele, drėgnais džiuto maišais ar apipurškiamas vandeniu). Pagalbines apkalas naudoti pagal pripažintas taisykles. Iš anksto padengtas gruntas gerina smulkiagrūdžio skiedinio priežiūrą.


  Dengimas mašinomis.
  Smulkųjį skiedinį „Feinmörtel” galima purkšti sausuoju purškimo būdu (pvz.: „Aliva”, „Fa. Mader″) arba drėgnuoju būdu (pvz.: „InoBeam F21”, „Fa.Inotec″). Dengiant šlapiuoju būdu skiedinio konsistenciją reguluoti skiedžiant  vandeniu (max. 4 l).

  Dirbant prašom laikytis TL/TP BE-SPCC Disbocret 548 SPCC-Mörtel nuorodų.

  Sluoksnio storis

  Pavienės išdaužos
  5 – 40 mm.

  Viso paviršiaus dengimas
  5 – 20 mm.

  Sąnaudos

  Sausojo skiedinio apie 1,8 kg/ m2/mm.

  Dengimo trukmė

  Esant + 20 o C, dengiama apie 60 min.

  Dengimo sąlygos

  Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra
  turi būti ne žemesnė kaip 5°C ir ne aukštesnė kaip 35°C.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu.

  Ekspertizė

  • 4-1092     Bandymas pagal reikalavimų klasę M1, RiLi-SIB Polimerų institutas, Flersheimas

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Dirgina odą. Stipriai pakenkia akims. Gali dirginti kvėpavimo takus. Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo į akis, ant odos, drabužių. Naudoti rekomenduojamas asmenines apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS keletą minučių kruopščiai plauti  vandeniu. Jei yra, išimti kontaktinius lęšius ( jei įmanoma) ir toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją. PRARIJUS išskalauti burną, NESKATINTI vėmimo.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti maišai.

  Sukietėję medžiagos likučiai tvarkomi kaip mišrios statybos ir ardymo atliekos.

  Giscode

  ZP 1

  Išsamesni duomenys

  Žr. saugos duomenis. Dengiant reikia laikytis „Disbon" pastatų apsaugos medžiagų dengimo nuorodų.

  CE ženklinimas

  ce-logo
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50
  D-64372 Ober-Ramstadt
  09
  DIS-504-001148
  EN 1504-3:2005
  Betono pakaitalo produktas konstrukciniam ir nekonstrukciniam remontui
   EN 1504-3: ZA.1a
  Gniuždomasis stipris R1 klasė
  Chloridų jonų koncentracija ≤0,05%
  Sukibties geba ≥0,8 MPa
  Suslūgimo, brinkimo suvaržymas ≥0,8 MPa
  Atsparumas karbonizacijai NPD
  Elastingumo modulis NPD
  Reakcija į gaisrą A1 klasė


  EN 1504-3 „Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. 3 dalis. Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas" nusako reikalavimus, keliamus remonto produktams.

  Produktai, atitinkantys  aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu. Ženklinama ant pakuotės ir atitinkamoje CE ženklinimo dokumentacijoje, žr. internete www.caparol.de.

  Kad būtų galima naudoti Vokietijoje stabilumo reikalaujančiose srityse, galioja papildomi standartai. Atitiktis patvirtinama Ü ženklu ant pakuotės. Tai dar patvirtinama atitikties liudijimo  2+ sistema, gamintojui ir pripažintai kontrolės įstaigai atlikus kontrolę ir bandymus.

  Techninė konsultacija

  Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir kaip juos dengti.
  Jei dengiami šioje techninėje informacijoje nepaminėti pagrindai, būtina kreiptis į mūsų bendradarbius, dirbančius jūsų šalyje. Mielai Jums patarsime atsižvelgdami į Jūsų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva", Kirtimų g. 41A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p.: info@caparol.lt   www.caparol.lt

  • Spausdinti
  • Į viršų