Disbocret 548 SPCC-Mörtel

Dirbtine derva modifikuotas, cementu surištas remonto skiedinys, skirtas
betono paviršiams šlapiuoju arba sausuoju purškimo būdu reprofiliuoti.

caparol_pim_import/caparol_lt/products/image/90321/035499_Disbocret_548_25_KG.png

Paskirtis

Trūkumams arba išlaužoms reprofiliuoti šlapiuoju arba sausuoju purškimo būdu ir padengti per visą paviršių, pvz., betono dangai paaukštinti.

Savybės

 • Mažos sąnaudos.
 • Mažas vandens ir cemento kiekis (V/C).
 • Nedidelis dalelių atšokimas.
 • Mažina CO2 ir drėgmės įsiskverbimą.
 • Patikrinta su įvairiais purškimo įrenginiais bei įvairaus ilgio žarnomis.
 • Atsparus šalčiui ir tirpinimo druskai.
 • Sluoksnio storis nuo 10-80 mm, grūdelio dydis - 2 mm.
 • Atitinka EN 1504-3 reikalavimus: Konstrukcinis ir nekonstrukcinis remontas.

Patikrinta kartu su „Disbocret® 502 Protec plus” kaip remonto sistema pagal TL/TP BE-PCC, ZTV-SIB. Pateikiama bendra testo pažyma.

Pagrindinė medžiaga

Dirbtine derva modifikuotas cementinis skiedinys.

Pakuotė/indų talpa

25 kg maišai

Laikymas

Sausai, iki 9 mėn. 9 mėn. - chromo kiekis mažas.

Didžiausias grūdelių dydis

2 mm

Šviežiojo skiedinio tūrinis svoris

apie 2,200 kg/m3

Kietojo skiedinio savybės

(vidutinė vertė po 28 dienų)
Sukietėjusio skiedinio tankis : apie 2,044 kg/m3
Atsparumas spaudimui: apie 54 N/mm2
Atsparumas lenkimui: apie 8,6 N/mm2
Atsparumas pleišėjimui : > 2,0 N/mm2

 

Tinkami pagrindai

Betonas.
Pagrindo atsparumas pleišėjimui turi būti 1,5 N/mm2, mažiausias atskiras dydis 1,0 N/mm2.

Pagrindo paruošimas

Gelžbetonis apdorojamas „Disbocret® 502 Protec plus” pagal gamintojo instrukcijas.

Betonas turi išlaikyti apkrovą, būti švarus, be birių dalelių. Turi būti tinkamai pašalintos sukibimą mažinančios dalelės (pvz., seni dažai, alyva, riebalai). 

Cemento akmuo turi būti be koroziją sukeliančių dalių (pvz., chloridų) ir nulyginamas taip, kad smulkusis skiedinys gerai prikibtų. 
Išlaužų kraštai nusklembiami 45-60°. Pagrindas sudrėkinamas. Prieš dengiant smulkiuoju skiediniu, jis turi būti matiškai drėgnas.

Medžiagos paruošimas

Dengiant šlapiuoju purškimo būdu atmatuotas reikiamas vandens kiekis supilamas į indą. Pamažu, kruopščiai maišant specialia maišykle (maks. 400 aps./min), beriamas atitinkamas kiekis sausojo skiedinio.
Maišoma apie 3 minutes, kol skiedinys pasidaro homogenšikas.

Maišymo santykis

Sausasis skiedinysVanduo
1 masės dalis0,12 masės dalis
25 kg maišas3,00 l

Dengimo būdas

Purkštuko atstumas nuo pagrindo: 0,5–1,0 m. Purkštuką laikyti, kiek įmanoma, statmenai pagrindui.
Kompresorius: ne mažiau kaip 5 m3 oro per min. Galima dengti daug sluoksnių. Tik būtina atkreipti dėmesį, kad paskesnis sluoksnis būtų purškiamas tik tada, kai pirmesnis sluoksnis pakankamai išlaiko apkrovą.

Skiedinys dažniausiai paliekamas purškimo grublėtumo, tik pašalinami šiurkštai. Lengvai išlyginti nespaudžiant galima išimtai tik nuo 2 sluoksnio. Saugoti nuo atmosferos veiksnių: saulės, vėjo, lietaus ir šalčio. Apsaugai nuo per greito išdžiūvimo reikalingos tinkamos priemonės (pvz., apdengti statybine plėvele, drėgnais džiuto maišais arba apipurkšti vandeniu). Apdorojimas pagal ZTV-ING ne mažiau kaip 5 d. 

Naudoti pagalbinius klojinius pagal visuotinai pripažintas pažangiausias technologijas.

Drėgnas purškimas:
Skiedinį galima dengti tinkamomis purškimo mašinomis (pvz., InoBeam F 21, Fa. Inotec).
Pajėgumas: 400 l/val.
Žarnos ilgis: iki 50 m
Slėgis: 22–25 bar
Purkštukas: MAWO
Reguliuojant orą purkštuke nustatomas paviršiaus grublėtumas ir atšokimo greitis.

Sausas purškimas:
Tam tinka rotorinė purškimo mašina, pvz., ALIVA 246 su 0,7 l talpos rotoriumi.
Pajėgumas: 400 l/val.
Žarnos ilgis: 100 m (ir daugiau)
Purkštukas: ALIVA-VULCOLAN lankstus žarnos purkštukas

Sluoksnio storis

Dengiant šlapiuoju purškimo būdu
Vienas sluoknis: ploniausias 10 mm, storiausias 20 mm
Daug sluoksnių: ploniausias 10 mm, storiausias 40 mm, išimtinais atvejais iki 60 mm

Dengiant sausuoju purškimo būdu

Vienas sluoksnis: ploniausias 10 mm, storiausias 20 mm
Daug sluoksnų: ploniausias 10 mm, storiausias 40 mm, išimtinais atvejais iki 80 mm

Sąnaudos

Sausojo mišinio apie 2,0 kg/m2/mm

Dengimo sąlygos

Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra: 
Turi būti ne žemesnė kaip 5°C ir ne aukštesnė kaip 35°C.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai iškart plaunami vandeniu.

Ekspertizė

 • 4-1083 Bandymas pagal ZTV-ING, TL/TP BE-SPCC, P 2256/00-9
  Polymer-Institutas, Flörsheim.

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Dirgina odą. Gali stipriai pakenkti akims. Dirgina kvėpavimo takus. Neįkvėpti dulkių.
Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Naudoti rekomenduojamas asmenines apsaugos priemones.
PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei pavyksta, išimti kontaktinius lęšius, toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją.
PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti, sausi maišai. Sukietėjusi medžiaga sutvarkoma kai statybinės arba buitinės atliekos.

Giscode

ZP 1

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapus.  
Dengiant vadovautis „Disbon Bautenschutz" darbo instrukcijomis.

CE ženklinimas

ce-logo
1119
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50,
64372 Ober-Ramstadt
09
DIS-548-004145 
EN 1504-3:2005
Betono pakaitalo produktas konstrukciniam ir nekonstrukciniam remontui
 EN 1504-3: ZA.1a
Gniuždomasis stiprisR4 klasė
Chloridų jonų koncentracija≤0,05 %
Sukibties geba≥2,0 MPa
Suslūgimo, brinkimo suvaržymas≥2,0 MPa
Atsparumas karbonizacijaiišlaikyta
Elastingumo modulis≥20 GPa
Reakcija į gaisrąE klasė

EN 1504-3
EN 1504-3 „Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos, 3 dalis: "Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas" nusako reikalavimus, keliamus remonto produktams.
 
Produktai, atitinkantys  aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu. Ženklinama ant pakuotės ir atitinkamoje CE ženklinimo dokumentacijoje, žr. internete www.disbon.de


Kad būtų galima naudoti Vokietijoje stabilumo reikalaujančiose srityse, galioja papildomi standartai. Atitiktis patvirtinama Ü ženklu ant pakuotės. Tai dar patvirtinama atitikties liudijimo  2+ sistema, gamintojui ir pripažintai kontrolės įstaigai atlikus kontrolę ir bandymus.

Techninė konsultacija

Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų dengimo. Jei dengiate pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo centrą. Konsultacijas suteiksime atsižvelgdami į konkretų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva″
Tel. 8 5 2602015
El. paštas info@caparol.lt

Techninė informacija

Saugumo duomenų lapas