• youtube

Disbocret 548 SPCC-Mörtel

Dirbtine derva modifikuotas, cementu surištas remonto skiedinys, skirtas
betono paviršiams šlapiuoju arba sausuoju purškimo būdu reprofiliuoti.

  Paskirtis

  Trūkumams arba išlaužoms reprofiliuoti šlapiuoju arba sausuoju purškimo būdu ir padengti per visą paviršių, pvz., betono dangai paaukštinti.

  Savybės

  • Mažos sąnaudos.
  • Mažas vandens ir cemento kiekis (V/C).
  • Nedidelis dalelių atšokimas.
  • Mažina CO2 ir drėgmės įsiskverbimą.
  • Patikrinta su įvairiais purškimo įrenginiais bei įvairaus ilgio žarnomis.
  • Atsparus šalčiui ir tirpinimo druskai.
  • Sluoksnio storis nuo 10-80 mm, grūdelio dydis - 2 mm.
  • Atitinka EN 1504-3 reikalavimus: Konstrukcinis ir nekonstrukcinis remontas.

  Patikrinta kartu su „Disbocret® 502 Protec plus” kaip remonto sistema pagal TL/TP BE-PCC, ZTV-SIB. Pateikiama bendra testo pažyma.

  Pagrindinė medžiaga

  Dirbtine derva modifikuotas cementinis skiedinys.

  Pakuotė/indų talpa

  25 kg maišai

  Laikymas

  Sausai, iki 9 mėn. 9 mėn. - chromo kiekis mažas.

  Didžiausias grūdelių dydis

  2 mm

  Šviežiojo skiedinio tūrinis svoris

  apie 2,200 kg/m3

  Kietojo skiedinio savybės

  (vidutinė vertė po 28 dienų)
  Sukietėjusio skiedinio tankis : apie 2,044 kg/m3
  Atsparumas spaudimui: apie 54 N/mm²
  Atsparumas lenkimui: apie 8,6 N/mm²
  Atsparumas pleišėjimui : > 2,0 N/mm²

   

  Tinkami pagrindai

  Betonas.
  Pagrindo atsparumas pleišėjimui turi būti 1,5 N/mm2, mažiausias atskiras dydis 1,0 N/mm2.

  Pagrindo paruošimas

  Gelžbetonis apdorojamas „Disbocret® 502 Protec plus” pagal gamintojo instrukcijas.

  Betonas turi išlaikyti apkrovą, būti švarus, be birių dalelių. Turi būti tinkamai pašalintos sukibimą mažinančios dalelės (pvz., seni dažai, alyva, riebalai). 

  Cemento akmuo turi būti be koroziją sukeliančių dalių (pvz., chloridų) ir nulyginamas taip, kad smulkusis skiedinys gerai prikibtų. 
  Išlaužų kraštai nusklembiami 45-60°. Pagrindas sudrėkinamas. Prieš dengiant smulkiuoju skiediniu, jis turi būti matiškai drėgnas.

  Medžiagos paruošimas

  Dengiant šlapiuoju purškimo būdu atmatuotas reikiamas vandens kiekis supilamas į indą. Pamažu, kruopščiai maišant specialia maišykle (maks. 400 aps./min), beriamas atitinkamas kiekis sausojo skiedinio.
  Maišoma apie 3 minutes, kol skiedinys pasidaro homogenšikas.

  Maišymo santykis

  Sausasis skiedinys Vanduo
  1 masės dalis 0,12 masės dalis
  25 kg maišas 3,00 l

  Dengimo būdas

  Purkštuko atstumas nuo pagrindo: 0,5–1,0 m. Purkštuką laikyti, kiek įmanoma, statmenai pagrindui.
  Kompresorius: ne mažiau kaip 5 m3 oro per min. Galima dengti daug sluoksnių. Tik būtina atkreipti dėmesį, kad paskesnis sluoksnis būtų purškiamas tik tada, kai pirmesnis sluoksnis pakankamai išlaiko apkrovą.

  Skiedinys dažniausiai paliekamas purškimo grublėtumo, tik pašalinami šiurkštai. Lengvai išlyginti nespaudžiant galima išimtai tik nuo 2 sluoksnio. Saugoti nuo atmosferos veiksnių: saulės, vėjo, lietaus ir šalčio. Apsaugai nuo per greito išdžiūvimo reikalingos tinkamos priemonės (pvz., apdengti statybine plėvele, drėgnais džiuto maišais arba apipurkšti vandeniu). Apdorojimas pagal ZTV-ING ne mažiau kaip 5 d. 

  Naudoti pagalbinius klojinius pagal visuotinai pripažintas pažangiausias technologijas.

  Drėgnas purškimas:
  Skiedinį galima dengti tinkamomis purškimo mašinomis (pvz., InoBeam F 21, Fa. Inotec).
  Pajėgumas: 400 l/val.
  Žarnos ilgis: iki 50 m
  Slėgis: 22–25 bar
  Purkštukas: MAWO
  Reguliuojant orą purkštuke nustatomas paviršiaus grublėtumas ir atšokimo greitis.

  Sausas purškimas:
  Tam tinka rotorinė purškimo mašina, pvz., ALIVA 246 su 0,7 l talpos rotoriumi.
  Pajėgumas: 400 l/val.
  Žarnos ilgis: 100 m (ir daugiau)
  Purkštukas: ALIVA-VULCOLAN lankstus žarnos purkštukas

  Sluoksnio storis

  Dengiant šlapiuoju purškimo būdu
  Vienas sluoknis: ploniausias 10 mm, storiausias 20 mm
  Daug sluoksnių: ploniausias 10 mm, storiausias 40 mm, išimtinais atvejais iki 60 mm

  Dengiant sausuoju purškimo būdu

  Vienas sluoksnis: ploniausias 10 mm, storiausias 20 mm
  Daug sluoksnų: ploniausias 10 mm, storiausias 40 mm, išimtinais atvejais iki 80 mm

  Sąnaudos

  Sausojo mišinio apie 2,0 kg/m2/mm

  Dengimo sąlygos

  Gaminio, aplinkos ir pagrindo temperatūra: 
  Turi būti ne žemesnė kaip 5°C ir ne aukštesnė kaip 35°C.

  Įrankių plovimas

  Panaudoti įrankiai iškart plaunami vandeniu.

  Ekspertizė

  • 4-1083 Bandymas pagal ZTV-ING, TL/TP BE-SPCC, P 2256/00-9
   Polymer-Institutas, Flörsheim.

  Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

  Dirgina odą. Gali stipriai pakenkti akims. Dirgina kvėpavimo takus. Neįkvėpti dulkių.
  Saugoti, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Naudoti rekomenduojamas asmenines apsaugos priemones.
  PATEKUS Į AKIS: keletą minučių kruopščiai plauti vandeniu. Jei pavyksta, išimti kontaktinius lęšius, toliau plauti akis. Kreiptis į gydytoją.
  PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.

  Atliekų tvarkymas

  Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti, sausi maišai. Sukietėjusi medžiaga sutvarkoma kai statybinės arba buitinės atliekos.

  Giscode

  ZP 1

  Išsamesni duomenys

  Žr. saugos duomenų lapus.  
  Dengiant vadovautis „Disbon Bautenschutz" darbo instrukcijomis.

  CE ženklinimas

  ce-logo
  1119
  Disbon GmbH
  Roßdörfer Straße 50,
  64372 Ober-Ramstadt
  09
  DIS-548-004145 
  EN 1504-3:2005
  Betono pakaitalo produktas konstrukciniam ir nekonstrukciniam remontui
   EN 1504-3: ZA.1a
  Gniuždomasis stipris R4 klasė
  Chloridų jonų koncentracija ≤0,05 %
  Sukibties geba ≥2,0 MPa
  Suslūgimo, brinkimo suvaržymas ≥2,0 MPa
  Atsparumas karbonizacijai išlaikyta
  Elastingumo modulis ≥20 GPa
  Reakcija į gaisrą E klasė

  EN 1504-3
  EN 1504-3 „Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos, 3 dalis: "Konstrukcinis ir nekonstrukcinis taisymas" nusako reikalavimus, keliamus remonto produktams.
   
  Produktai, atitinkantys  aukščiau nurodytą standartą, paženklinti CE ženklu. Ženklinama ant pakuotės ir atitinkamoje CE ženklinimo dokumentacijoje, žr. internete www.disbon.de


  Kad būtų galima naudoti Vokietijoje stabilumo reikalaujančiose srityse, galioja papildomi standartai. Atitiktis patvirtinama Ü ženklu ant pakuotės. Tai dar patvirtinama atitikties liudijimo  2+ sistema, gamintojui ir pripažintai kontrolės įstaigai atlikus kontrolę ir bandymus.

  Techninė konsultacija

  Šioje techninėje informacijoje neįmanoma aptarti visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų dengimo. Jei dengiate pagrindus, kurie nepaminėti šioje techninėje informacijoje, būtinai kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo centrą. Konsultacijas suteiksime atsižvelgdami į konkretų objektą.

  Klientų aptarnavimo centras

  UAB „Caparol Lietuva″
  Tel. 8 5 2602015
  El. paštas info@caparol.lt

  Techninė informacija (TI)

 • Techninė informacija
 • Saugos duomenų lapai (SDA)

 • Saugos duomenų lapai
  • Spausdinti
  • Į viršų